ارسال این محتوا به صورت PDF   

خانم دکتر زهرا فتاحی

 • متخصص شخصیت شناسی
 • متخصص روابط عاطفی
 • متخصص بهبود فردی
 • دارای بیش از ۳۰ مقاله معتبر در مجلات جهانی
 • نویسنده کتاب شخصیت شناسی
 • برگزار کننده بیش از ۲۵۰ کارگاه شخصیت شناسی
 • آموزش به بیش از ۱۰۰۰۰نفر
 • مشاوره به بیش از ۱۰ شرکت معتبر
 • مشاوره به بیش از ۳۰۰۰ نفر
 • فوق دکترای تخصصی علوم اعصاب
 • پژوهشگر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • عضو انجمن علوم اعصاب آمریکا (SfN)
 • عضو انجمن علوم اعصاب اروپا (FENS)
 • عضو انجمن علوم اعصاب ژاپن (JNS)
 • پژوهشگر برگزیده سازمان بین المللی تحقیقات مغز (IBRO) در سال ۲۰۱۴
 • دارا بودن بیش از ۳۰ مقاله ISI در ژورنالهای بین المللی

نویسنده کتاب

خلاصه
Photo ofخانم دکتر زهرا فتاحی
نام شخص
خانم دکتر زهرا فتاحی
نام کوچک
(زهرا فتاحی)
وب سایت
عنوان شغلی
مدرس دوره های شخصیت شناسی بر اساس آرکتایپ ها
شرکت / موسسه
ذهن موفق پارسیان
آدرس
خیابان کارگز جنوبی نبش کوچه مهدیزاده ط2 پلاک 1,
تهران, ایران,