خانم دکتر زهرا فتاحی

 • متخصص شخصیت شناسی
 • متخصص روابط عاطفی
 • متخصص بهبود فردی
 • دارای بیش از ۳۰ مقاله معتبر در مجلات جهانی
 • نویسنده کتاب شخصیت شناسی
 • برگزار کننده بیش از ۲۵۰ کارگاه شخصیت شناسی
 • آموزش به بیش از ۱۰۰۰۰نفر
 • مشاوره به بیش از ۱۰ شرکت معتبر
 • مشاوره به بیش از ۳۰۰۰ نفر
 • فوق دکترای تخصصی علوم اعصاب
 • پژوهشگر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • عضو انجمن علوم اعصاب آمریکا (SfN)
 • عضو انجمن علوم اعصاب اروپا (FENS)
 • عضو انجمن علوم اعصاب ژاپن (JNS)
 • پژوهشگر برگزیده سازمان بین المللی تحقیقات مغز (IBRO) در سال ۲۰۱۴
 • دارا بودن بیش از ۳۰ مقاله ISI در ژورنالهای بین المللی

نویسنده کتاب