1- به نظر من براي غلبه بر مشكلات بايد گام به گام پيش رفت.



2- لذت بردن از زندگي برايم مشكل است.



3- شغلي را ترجيح مي دهم كه حتي الامكان من تصميم گيرنده باشم.



4- مي توانم بدون تنش زياد‌‌، با مشكلات مقابله كنم.



5- مي توانم براي معني دادن به زندگي تا حد امكان تلاش كنم.



6- نسبت به هيجاناتم آگاهم.



7- سعي مي كنم بدون خيال پردازي ، واقعيت امور را در نظر بگيرم.



8- به راحتي با ديگران دوست مي شوم.



9- معتقدم توانايي تسلط بر شرايط دشوار را دارم.



10- بيشتر مواقع به خودم اطمينان دارم.



11- كنترل خشم برايم مشكل است.



12- شروع دوباره ، برايم سخت است.



13- كمك كردن به ديگران را دوست دارم.



14- به خوبي مي توانم احساسات ديگران را درك كنم.



15- هنگامي كه از ديگران خشمگين مي شوم ، نمي توانم با آنها در اين مورد صحبت كنم.



16- هنگام رويارويي با يك موقعيت دشوار، دوست دارم تا حد ممكن در مورد آن اطلاعات جمع آوري كنم.



17- خنديدن برايم سخت است.



18- هنگام كار كردن با ديگران بيشتر پيرو افكار آنها هستم تا فكر خودم.



19- نمي توانم به خوبي فشارها را تحمل كنم.



20- در چند سال گذشته كمتر كاري را به نتيجه رسانده ام.



21- به سختي مي توانم احساسات عميقم را با ديگران در ميان بگذارم.



22- ديگران نمي فهمند كه من چه فكري دارم.



23- به خوبي با ديگران همراهي مي كنم.



24- به اغلب كارهايي كه مي كنم خوش بين هستم.



25- براي خودم احترام قائل هستم.



26- عصبي بودنم مشكل ايجاد مي كند.



27- به سختي مي توانم فكرم را در مورد مسائل تغيير دهم.



28- كمك به ديگران ، مرا كسل نمي كند، به خصوص اگر شايستگي آن را داشته باشند.



29- دوستانم مي توانند مسائل خصوصي خودشان را با من در ميان بگذارند.



30- مي توانم مخالفتم را با ديگران ابراز نمايم.



31- هنگام مواجهه با يك مشكل ، اولين كاري كه انجام مي دهم دست نگه داشتن و فكر كردن است.



32- فرد با نشاطي هستم.



33- ترجيح مي دهم ديگران برايم تصميم بگيرند.



34- احساس مي كنم كنترل اضطراب برايم مشكل است.



35- از كارهايي كه انجام مي دهم راضي نيستم.



36- به سختي مي فهمم چه احساسي دارم.



37- تمايل دارم با آنچه در اطرافم مي گذرد روبرو نشوم و از برخورد با آنها طفره مي روم.



38- روابط صميمي با دوستانم براي هر دو طرف مان اهميت دارد.



39- حتي در موقعيت هاي دشوار، معمولا براي ادامه كار انگيزه دارم.



40- نمي توانم خودم را اين طور كه هستم بپذيرم.



41- ديگران به من مي گويند هنگام بحث آرام تر صحبت كنم.



42- به آساني با شرايط جديد سازگار مي شوم.



43- به كودك گمشده فكر مي كنم ، حتي اگر همان موقع جاي ديگري كار داشته باشم.



44- به اتفاقی که برای دیگران می افتد توجه دارم.



45- نه گفتن برايم مشكل است.



46- هنگام تلاش براي حل يك مشكل، راه حل هاي ممكن را در نظر می آورم، سپس بهترين را انتخاب مي كنم.



47- از زندگي ام راضي ام.



48- تصميم گيري برايم مشكل است.



49- مي دانم در شرايط دشوار، چگونه آرامشم را حفظ كنم.



50- هيچ چيز در من علاقه ايجاد نمي كند.



51- از احساسي كه دارم آگاهم.



52- در تصورات و خيال پردازي هايم غرق مي شوم.



53- با ديگران رابطه خوبي دارم.



54- معمولاً انتظار دارم، مشكلات به خوبي ختم شوند، هر چند گاهي اين طور نمي شود.



55- از اندام و ظاهر خود راضي هستم.



56- كم صبر هستم.



57- مي توانم عادات قبلي ام را تغيير دهم.



58- اگر لازم باشد با زير پا گذاشتن قانون از موقعيتي فرار كنم، اين كار را انجام مي دهم.



59- نسبت به احساسات ديگران حساس هستم.



60- مي توانم به راحتي افكارم را با ديگران بگويم.



61- هنگام حل كردن، به سختي مي توانم در مورد انتخاب بهترين راه حل تصميم گيري كنم.



62- اهل شوخي هستم.



63- در انجام كارها و امور مختلف به ديگران وابسته ام.



64- رويارويي با مسائل ناخوشايند برايم مشكل است.



65- حتي الامكان كارهايي را به عهده مي گيرم كه برايم لذت بخش است.



66- حتي هنگام آشفتگي، از آنچه در من اتفاق مي افتد آگاهم.



67- تمايل به مبالغه گويي دارم.



68- به نظر ديگران من فردي اجتماعي هستم.



69- به توانايي ام براي مقابله با دشوارترين مسائل اطمينان دارم.



70- از شيوه نگرش و فكرم راضي هستم.



71- بد جوري خشمگين مي شوم.



72- معمولاً تغيير ايجاد كردن در زندگي روزانه برايم سخت است.



73- قادر هستم احترام به ديگران را حفظ كنم.



74- ديدن رنج ديگران برايم سخت است.



75- به نظر ديگران من نمي توانم احساسات و افكارم را بروز دهم.



76- هنگام روبرو شدن با شرايط دشوار، سعي مي كنم در مورد راه حل هاي ممكن فكر كنم.



77- افسرده هستم.



78- فكر مي كنم به ديگران بيشتر احتياج دارم، تا ديگران به من.



79- مضطرب هستم.



80- در مورد آنچه مي خواهم در زندگي انجام دهم فكر مشخص و خوبي ندارم.



81- به سختي مي توانم از امور برداشت صحيحي داشته باشم.



82- به سختي مي توانم احساساتم را بيان كنم.



83- با دوستانم رابطه صميمي بر قرار مي كنم.



84- قبل از شروع كارهاي جديد، معمولاً احساس مي كنم شكست خواهم خورد.



85- هنگام بررسي نقاط ضعف و قوتم، باز هم احساس خوبي در مورد خودم دارم.



86- هنگام عصبانيت زود از كوره در مي روم.



87- اگر مجبور به ترك وطنم باشم، سازگاري برايم دشوار خواهد بود.



88- به نظر من پايبندي يك شهروند به قانون مهم است.



89- از جريحه دار كردن احساسات ديگران خودداري مي كنم.



90- مشكل مي توانم از حق خودم دفاع كنم.