ثبت نام در وبینار رایگان ذهن آگاهی و آرامش درون

برای ثبت نام در وبینار رایگان ذهن آگاهی و آرامش درون لطفا فرم زیر را پر کنید

سرفصل ها:
  • تمرینات ذهن آگاهی برای تمرکز و آرامش درون
  • تکنیک های شفقت درمانی و افزایش عزت نفس
  • تمرینات ذهنی برای دست یابی به اهداف
  • افزایش فرکانس های ذهنی و بدنی
  • مدیریت احساسات و افکار
  • چهل دست انداز زندگی و راهکار عبور از آن ها
  • افزایش انگیزه
  • و...

توضیحات دوره

استاد فرزاد میر احمدینویسنده کتاب: دیدار با استاد درون

نویسنده کتاب: طرحواره های شخصیتی

نویسنده کتاب: سیاست های زنانه

مدرس دوره های: سیاست های زنانه، ذهن آگاهی، آرامش درون