شخصیت شناسی mbti

تست شخصیت شناسی MBTI از معتبر ترین تست های شخصیت شناسی است.

این آزمون نوع برقراری ارتباط با اطرافیان، ترجیحات شما در محل کار و علایق شما در گذراندن اوقات فراغت را نشان می دهد.

این تست برای سنجش ۴ شاخص اصلی و کلی به کار می رود که هر شاخص دو طرف طیف دارد. شاخص برون گرایی و درون گرایی. شاخص شِمی یا حسی . شاخص احساسی یا فکری و ملاحظه کننده یا داوری کننده می باشد.

 Mbtiیک پرسشنامه روان‌سنجی است که هدف آن، اندازه‌گیری ترجیحات فرد در فهم دنیا و چگونگی تصمیم‌گیری است. اگر چه پدیدآورندگان این آزمون ادعا می‌کنند که ایده مرکزی خود را از روی تئوری‌های تیپ شخصیتی کارل گوستاو یونگ استنتاج کردنند؛ ولی بسیاری از متخصصان این عرصه و همچنین شاگردان یونگ معتقدند که کاترین بریگز و دخترش از فهم تئوری یونگ بازمانده‌اند.

MBTI برای افراد عادی و غیرمتخصص ساخته شده و بر ارزش های طبیعی که رخ می دهد تأکید می کند. فرض اساسی MBTI این است که همه ما بر اساس تجربیات خود ترجیحات ویژه ای داریم و این ترجیحات حاکی از علایق ، نیازها ، ارزشها و انگیزه ماست.

تست MBTI رایگان

برای اجرای تست MBTI به صورت رایگان و آنلاین به لینک زیر مراجعه نمایید.

 

تست MBTI