تست mbti

 

شروع تست MBTI 

شخصیت شناسی mbti

 

 

شروع تست MBTI 

تست شخصیت شناسی MBTI

تست شخصیت شناسی MBTI توسط مایرز و بریگز ساخته شده است. هدف آزمونMBTI این است که دیدگاه یونگ را نسبت به انواع تیپ های شخصیتی قابل فهم کنند. این تست می گوید که رفتارهای مختلفی که ما داریم از الگوهای شخصیتی ما نشات می گیرند و هر انسانی الگوی خاصی برای درک جهان و رفتار با خود و دیگران دارد.

هدف مایرز و بریگز از این تست توصیف 16 طبقه بندی یا 16 تیپ شخصیتی بود که از نظریات یونگ حاصل می شوند.

Excerpted with permission from the MBTI® Manual: A Guide to the Development and Use of the Myers-Briggs Type Indicator®

4طبقه بندی مهم در تست شخصیتی MBTI

در پرسشنامه MBTI افراد از 4 نظر تقسیم بندی می شوند:

1- دنیای مطلوب: آیا شما ترجیح می دهید انرژی خود را از درون بگیرید یا از بیرون: درون گرا یا برون گرا

 

 

ویژگی های تیپ شخصیتی درون گرا

اگر شما درون گرا باشید ویژگی های زیر را دارید:
– در محل کار فقط زمانی صحبت می کنید که نیاز باشد
– در کار و ارتباطات سعی می کنید گفتگوهایتان کم باشد
– ترجیح می دهید به تنهایی کار کنید
– بیشتر شنونده هستید
– خیلی از گفتگوهای اجتماعی خوشتان نمی آید
– بیشتر از این که با مردم گفتگو کنید، رفتار آن ها را مشاهده می کنید
– کارهای با ریسک بالا انجام نمی دهید. همچنین میتوانید برای آشنایی با علایق شغلی خود از تست هالند نیز استفاده کنید.
– تلاش می کنید که مهارت های جدیدی یاد بگیرید.

ویژگی های تیپ شخصیتی برون گرا

 

اگر شما برون گرا باشید ویژگی های زیر را دارید:
– – برخورد با افراد جدید برای شما جالب است. به هر کسی به عنوان یک دوست بالقوه نگاه می کنید
– دوست دارید با دیگران کار کنید
– انرژی ای که از ارتباط با دیگران می گیرید باعث افزایش کارایی شما می شود
– وقتی با مردم صحبت می کنید انرژی می گیرید
– خیلی سریع دوست پیدا می کنید
– در کار تیمی خوب عمل می کنید
– دوست دارید روز خود را با دیدن مردم شروع کنید
– در مراسمات غیررسمی و رسمی شرکت می کنید
– در جلسات زیاد صحبت می کنید و از برنامه های خود می گویید
– کارهای پرریسک انجام می دهید. همچنین میتوانید برای آشنایی با علایق شغلی خود از تست هالند نیز استفاده کنید.

2- اطلاعات: آیا شما اطلاعات خود را بیشتر از حواس پنج گانه و دیده ها و شنیده ها می گیرید یا از شهود خود و معنا و ارتباطی که بین مسائل پیدا می کنید: حسی یا شهودی

 

این افراد به واقعیت های فیزیکی ،مثل آن چه می بینند یا می شنوند، بیشتر توجه می کنند. به آن چه در حال حاضر قابل رویت است نسبت به چیزی که در ذهن است بیشتر توجه می کنند. به وقایع و جزئیات توجه بیشتری می کنند. آن چه را می خواهند یاد بگیرند باید تجربه کنند.

از کجا بفهمم که شخصیت حسی دارم یا شهودی؟

 

به سوالات زیر توجه کنید. اگر این سئوالات در مورد شما صادق هستند شما حسی هستید:

ویژگی های تیپ شخصیتی حسی

 • من وقایع را مثل عکس می بینم
 • من به واقعیت ها و اسناد نگاه می کنم تا بتوانم مشکلی را حل کنم
 • من عمل گرا هستم
 • من ابتدا با واقعیت ها روبرو می شوم تا بتوانم یک تصویر بزرگ بسازم
 • من باید چیزی را ببینم یا تجربه کنم تا در مورد آن قضاوت کنم
 • گاهی آن قدر به وقایع و جزئیات توجه می کنم که امکانات جدید را از دست می دهم.

مطالعه بیشتر: تست انیاگرام

ویژگی های تیپ شخصیتی شهودی

اگر شما شخصیت شهودی دارید، توجه بیشتری به الگوها و معناها می کنید. بیشتر به تصویر کلی مساله نگاه می کنید تا جزئیات آن. بیشتر به تجربیات جدید فکر می کنید تا به جزئیاتی که قبلا برایتان تکرار شده است.

به سوالات زیر توجه کنید. اگر این سئوالات در مورد شما صادق هستند شما شهودی هستید:

 • من به الگوها و روابط بین مسائل توجه بیشتری می کنم
 • من برای حل مسائل، از روابط بین آن ها استفاده می کنم
 • من برای انجام کارها به شهودم تکیه می کنم

3- تصمیم گیری: هنگام تصمیم گیری آیا بیشتر ترجیح می دهید بر اساس منطق و شواهد عقلانی تصمیم بگیرید یا بر اساس احساسی که نسبت به آن موضوع یا مردم دارید: تفکری یا احساسی

 

فراد دارای تیپ شخصیتی تفکری یا منطقی وقتی می خواهند تصمیم بگیرند به شواهد و قوانین توجه می کنند. عبارات زیر برای افراد منطقی بیشتر به کار می روند:

ویژگی های تیپ شخصیتی منطقی یا تفکری

 

 

 • من به حوزه های علمی و فنی علاقه دارم، چون در این حوزه ها منطق حکمفرماست. همچنین میتوانید برای آشنایی با علایق شغلی خود از تست هالند نیز استفاده کنید.
 • من برای هر چیزی دنبال یافتن دلیل منطقی آن هستم
 • من با عقلم تصمیم می گیرم و مهم نیست که این تصمیم دیگران را ناراحت کند
 • من باور دارم گفتن واقعیت حتی به یمت ناراحت کردن دیگران مهم است
 • از نظر دیگران من یک شخص خشک و خیلی منطقی هستم.

افراد دارای تیپ احساسی تحت تاثیر محیط اطراف تصمیم می گیرند و ممکن است تصمیماتشان زود عوض شود. عبارات زیر برای افراد احساسی بیشتر به کار می رود:

 

ویژگی های تیپ شخصیتی احساسی

 • من به احساسات مردم توجه زیادی می کنم
 • تصمیمات من بیشتر بر اساس احساسی است که به موضوع مورد نظر یا شخص مورد نظر دارم
 • من با قلبم تصمیم می گیرم و نسبت به دیگران همدلی دارم
 • دیگران من را خیلی احساسی می دانند
 • من معتقدم نیازها و احساسات دیگران خیلی مهم است و نباید آن ها را نادیده گرفت.
 • گاهی به خاطر این که احساسات دیگران جریحه دار نشود از گفتن حقیقت طفره می روم.

در تست شخصیت شناسی MBTI شناخت شخصیت احساسی و منطقی تاثیر زیادی در ارتباط موثر دارد.

4- ساختار: در ارتباط با دنیای بیرونی، آیا ترجیح می دهید هر چیزی بر اساس ساختار از پیش تعیین شده باشد یا ذهن انعطاف پذیری دارید و می توانید گزینه های مختلفی را در نظر داشته باشید: ساخت مدار یا بی ساخت (قضاوتی و دریافتی)

 

افراد از نظر سازماندهی زندگی دو گروه هستند: بعضی دوست دارند همه چیز را از قبل مشخص کنند و طبق برنامه از پیش تعیین شده کار کنند، در حالی که بعضی دیگر می خواهند منعطف باشند و در طول مسیر هر چیزی که پیش می آید طبق آن تصمیم بگیرند.

جملات زیر شخصیت قضاوتی یا ساخت مدار را نشان می دهد:

ویژگی های تیپ شخصیتی قضاوتی یا ساخت مدار

 • من دوست دارم کارهایی را انجام بدهم که از قبل برای آن ها برنامه ریزی کرده باشم
 • من از فهرست درست کردن برای کارهایم لذت می برم
 • من قبل از انجام کار، برای آن طرح و برنامه درست می کنم
 • قبل از این که به مهلت پایانی برسم کارم را انجام می دهم و کار را به دقایق آخر نمی سپارم
 • من بر هدف تمرکز می کنم و به شرایط جدیدی که ایجاد می شود توجهی ندارم.

جملات زیر برای افراد دریافتی صادق ترند:

ویژگی های تیپ شخصیتی دریافتی یا بی ساخت

 • من منتظر می مانم تا چه پیش می آید و طبق آن عمل می کنم
 • من خیلی اهل برنامه ریزی برای کارهایم نیستم
 • من وقتی به نزدیک مهلت کار می رسم انگیزه پیدا می کنم که آن را به اتمام برسانم
 • من در مسیر انجام کار ممکن است به راحتی روش انجام را عوض کنم
 • کارهایم را معمولا به دقیقه نود محول می کنم.

مطالعه بیشتر: تست انیاگرام

بر این اساس 16 تیپ شخصیت شناسی MBTI به شرح زیر ایجاد می شود:

16 تیپ شخصیتی MBTI

 • برون گرا، حسی، تفکری، ساخت مدار

مدیران موفق مخصوصاً برای پروژه ها اهل تفکر و تعیین هدف و برنامه ریزی هستند می توانند منابع موجود را تخمین بزنند و سازماندهی کنند. بخصوص بر کارکنان نظارت می کنند رهبران بزرگی هستند و سریع تصمیم میگیرند به زمان اهمیت می دهند. در قضاوت بی طرف هستند سخت کوش هستند. و سریع تصمیم میگیرند. به زمان اهمیت میدهند اهل وقت تلف کردن نیستند رفتار آنها سرد و خشک به نظر می آید. اهل معاشرت هستند دوستان زیادی دارند شخصیت قوی دارند. از محیط های سازمان یافته خوششان می آید. به جزئیات اهمیت می دهند و مدیریت بحران دارند بیشتر سنت گرا هستند. و کمتر از روش های جدید استفاده میکنند. توانایی چندانی در پیش بینی نیازهای آینده ندارند. تغییر عقیده نمی دهند. از نظرات دیگران کم استفاده می کنند.

 • درون گرا، حسی، تفکری، ساخت مدار

مسئولیت پذیر، سخت کوش، واقع بین، دقیق، جدی، منظور خود را واضح می گویند. توجه به جزئیات، اهل برنامه ریزی، اخلاق کاری سفت و سخت، اول کار بعد استراحت، کارها را بی سر و صدا انجام میدهند. خیلی نیاز ندارند کسی بر آن ها نظارت کند. دوستان کمی دارند. دوست دارند در محیط آشنا کار کنند. بیشتر از روش های رایج استفاده می کنند. منطقی و منصف هستند گاهی دیگران فکر میکنند بی عاطفه هستند. در کار تمرکز دارند محافظه کارند.

 • برون گرا، حسی، احساسی، ساخت مدار

رفیق روزهای سخت، مهربان، معاشرتی، خیلی حساسند، نیاز به جلب توجه دیگران و نیاز به تأیید، سخاوتمند و وفادار در دوستی آدمهای سنتی و خانواده دوست، دنبال کارهای دیگران هستند. مسائل را به خود می گیرند. بیشتر در تصمیم گیری ها احساساتشان غلبه دارد. ممکن است زود رابطه را قطع کنند یا تصمیم عجولانه بگیرند. مسئولیت دیگران را زیاد به عهده می گیرند.مسئولیت را مقدم بر استراحت می دانند. منظم هستند، به فعالیت های جسمی اهمیت می دهند. از روش های رایج استفاده میکنند. به سختی دنبال تغییر هستند. اگر کمی انعطاف به خرج ندهند خود رأی به نظر می رسند.

 • درون گرا، حسی، احساسی، ساخت مدار

سختکوش و از خود گذشته برای جایی که کار می کنند. تمرکز بر کار خود، توجه به جزئیات دارای حافظه خوب برای حوادث، ساکت، تودار، شنونده ی درد دل دیگران، تلاش برای جلب رضایت دیگران، عدم تمایل به مدیریت و سرپرستی، عدم تمایل به دستور دادن. استفاده از روش های رایج، دوست داشتنی و حاضر به خدمت، گاهی مورد سواستفاده قرار می گیرند. در ابراز توانایی خود مشکل دارند. گوشه گیر و حساس، دارای دوستان کم، دوست دارند در تنهایی به سر ببرند. از وقایع جدید خوششان نمیاید. اهل برنامه ریزی هستند و منظم و قابل اعتمادند.

 • برون گرا، حسی، تفکری، بی ساخت مدار

سرشاز از هیجان، بازیگوش و کنجکاو، توجه به اتفاقات اطراف، انعطاف پذیر، ابتدا عمل میکنند بعد به نتایج فکر میکنند، تیز بین هستند و برای یاد گیری باید درگیر آن شوند، دوست دارند زیاد حرف بزنند و دوستان زیادی دارند. از اتفاقات غیر منتظره خوششان می آید از برنامه ریزی خوششان نمی آید. در حرکات موزون فوق العاده اند. اغلب نمی توانند بیکار بمانند. در قضاوت بی طرف هستند. عاشق خنده و شوخی هستند. آسان گیرند. در هرجمعی خود رانشان می دهند. اهل ریسک هستند. کارها را به عقب می اندازند. معمولا قول های زیادی می دهند و گاهی نمی توانند انجام دهند.

 • درون گرا، حسی، تفکری، بی ساخت مدار

مستقل، گوشه گیر، عمل گرا، به جزئیات توجه می کنند، خونسرد و بی طرف هستند. آرام و خویشتن دار، مدیریت بحران دارند، کاردان و انعطاف پذیر، از روش های آشنا استفاده می کنند. به بحث های منطقی اهمیت می دهند. مهارت کمی در روابط اجتماعی دارند. خیلی اهل برنامه ریزی نیستند. تو دار هستند. از دیگران کمتر تقاضای کمک می کنند. تمایل به انجام کارهای پر خطر، صادق و رو راست هستند. خیلی احساسی نیستندو اهل دوستی های عمیق نیستند. عاشق فعالیت های بدنی سخت هستند. در جایی که نظم زیاد باشد راحت نیستند در بحث ها منصف هستند. اهل تفکر هستند. گاهی ساعت ها به تنهایی مشغول کار هستند و دوست ندارند کسی مزاحم شود.

 • برون گرا، حسی، احساسی، بی ساخت مدار

معاشرتی، گرم، هیجانی و پر انرژی دوستان زیادی دارند ذاتاً بازیگر هستند. گاهی دیگران را غافل گیر می کنند. پر حرفند، سر زنده و عاشق تفریحند، دوست دارند همه از دستشان راضی باشند. حرف دیگران را زود به خودشان میگیرند. معمولا کار خود را به اتمام نمی رسانند. واقع بین و عمل گرا، به تمیزی خانه و محل کار اهمیت میدهند. از جاهای شلوغ خوششان می آید. ولخرج هستند. برای دوستان زیاد وقت                  می گذارند. سریع از این کار به کار دیگری می پردازند. دوست ندارند کسی از دستشان ناراحت باشد. کنجکاو و وفا دار به دوستی، به صفات مثبت دیگران توجه میکنند. بیش از حد درگیر مسائل دیگران می شوند. از نظم زیاد دوری میکنند. جزئیات را به خاطر می سپارند و زندگی را سخت نمیگیرند.

 • درون گرا، حسی، احساسی، بی ساخت مدار

حساس و مهربان گوشه گیر و تنها، خیلی متواضع هستند. کم حرفند، زود از دست دیگران ناراحت می شوند و تحت تأثیر دیگران هستند. خود را خونسرد نشان می دهند. دیر شناخته می شوند چون تو دارند. دوستان خیلی کمی دارند غم دنیا را بر دوش می کشند. زود می فهمند دیگران چه میخواهند. غم را فرو میخورند. تحت تأثیر آدم های زبان باز و حیله گر هستند. زود اعتماد می کنند صبور هستند. به جزئیات اهمیت می دهند. اخلاق آسان گیر دارند. یک پروژه را به سختی تمام میکنند. بلکه چندتا را باهم شروع میکنند. معمولا پشت صحنه هستند.

 • برون گرا، شهودی، تفکری، ساخت مدار

رهبران مادرزاد، توانایی برای جلب اعتماد دیگران. منطقی و واقع گرا خوب بحث میکنند و نظرات خود را به کرسی می نشانند. اهمیت به صداقت، از حاشیه رفتن می پرهیزند. عاشق روابط اجتماعی و گفتگو با دیگران، در موقعیت های جدید راه حل به ذهنشان می رسد. اهل برنامه ریزی هستند خیلی عاطفی نیستند. سخت گیر و مغرور به نظر می آیند. عجله در انجام کار، بی تفاوت نسبت به نظر دیگران، اهل برنامه ریزی بلند مدت و خلاق هستند، شجاع و باعث دلگرمی دیگران هستند. اهل کار سازمان یافته و منظم معمولا کار را به مسائل خانوادگی ترجیح می دهند.

 • درون گرا، شهودی، تفکری، ساخت مدار

متفکران جهان، خلاق، پیوند بین مسائل را خوب میفهمند. خیلی از مخترعین اینگونه هستند، اهل نظم و برنامه ریزی هستند خودشان را بهبود می بخشند. تلاش برای یاد گیری، تخیل قوی، توجه زیاد به دنیای درون، غافل ماندن از جزئیات، گاهی دست و پا چلفتی به نظر می آیند. دوستان کمی دارند. در بحث ها شرکت نمیکنند ولی اگر شرکت کنند منطقی بحث می کنند. عدم توجه زیاد به عواطف دیگران، کامل گرا هستند. تمرکز بالایی دارند. خیلی از افراد را قبول ندارند. خیلی اهل توضیح دادن نیستند. خود رأی به نظر میرسند اول کاری انجام میدهند بعد کاری دیگر.

 • برون گرا، شهودی، تفکری، بی ساخت مدار

جذاب و تأثیر گذار ، ایجاد هیجان در دیگران اهل معاشرت و گرم تیز هوش، تمایل به خطر، اعتماد به نفس، شور زیاد از روش های رایج زود زده می شوند اغلب تعهدات را انجام نمیدهند نیاز به محبوب بودن زبان چرب و نرم مذاکره کننده عالی قضاوت منصفانه گاهی به نظر دیگران بی ثبات هستند. انعطاف پذیر و تغییر پذیر سخت گیر نیستند اهل برنامه ریزی نیستند و کار ها را زود رها میکنند خیلی اهل تصمیم گیری قاطع نیستند روی کار تمرکز نمی کنند.

 • درون گرا، شهودی، تفکر ی، بی ساخت مدار

به شدت منطقی و تحلیلی حلاجی مسائل دنبال بهترین راه حل خالی از تعصب گوشه گیر خونسرد خویشتن دار زود از مسائل ساده خسته می شوند. عدم توجه به مسائل عادی بیزاری از بحث طولانی صبور راه حل های زیاد دارند اهل برنامه ریزی نیستند خیلی خلاق هستند ارتباط بین مسائل را زود می فهمند عدم توجه به احساسات، پیچیده به نظر میرسند و ارتباط با آنها دشوار استعدم توجه به جزئیات سریع اطلاعات را جذب می کنند پروژه ها را شروع می کنند و تمام نمیکنند از دیگران کمک نمی گیرند.

 • برون گرا، شهودی، احساسی، ساخت مدار

معاشرتی و اهل شور و انرژی هستند احساسات دیگران را درک می کنند خیلی دنبال کار دیگران هستند مهربان حساسند زود ناراحت می شوند نیاز به تأیید دارند بیشتر به نیاز های دیگران فکر میکنند تصمیمات احساسی می گیرند. خلاقیت دارند و به دیگران راه حل می دهند. سخنرانان خوبی هستند نیاز دیگران را خوب میفهمند زود صمیمی می شوند با سیاست هستند احساسات دیگران را جریحه دار نمی کنند واقع بین نیستند و ایده های زیاد خود را عمل نمی کنند در تشخیص انصاف مشکل دارند. زود از دست دیگران ناراحت می شود خوش برخورد هستند عجله برای تصمیم دارند به جزئیات توجه نمی کنند و خیلی انعطاف پذیر نیستند اهل برنامه ریزی هستند.

 • درون گرا، شهودی، احساسی، ساخت مدار

اهل صداقت و اصالت خلاقیت هستند و مهربان هستند راه های زیادی برای کمک به دیگران به ذهنشان میرسد آرام هستند و بلند حرف نمیزنند پشت صحنه کار می کنند خیلی صادق هستند و مورد اعتمادند می توانند رهبر معنوی شوند. از جزئیات امور غافلند و ایده های را عمل نمی کنند به تصویر عمومی کار توجه می کنند نظر خود را خیلی قبول دارند و انعطاف پذیر به چشم  می آیند. ثبات قدم دارند و باید منعطف هم باشند گاهی کله شق هستند منظم و اهل برنامه ریزی هستند دوست دارند هدف تعیین کنند و به سختی کار میکنند ولی عجله دارند به ارزش ها اهمیت میدهند حساس هستند و زود موضع دفاعی به خود می گیرند.

 • برون گرا، شهودی، احساسی، بی ساخت مدار

کنجکاوی بیش از حد بسیار پر انرژی و با محبت و گرم و معاشرتی گاهی گستاخ هستند اهل زد و خورد عدم توجه به قوانین خلاقیت زیاد، توانایی برای یافتن راه حل جدید برای حل مشکل زود از کار خسته می شوند و کار جدید شروع می کنند تمرکز کمی دارند. به جزئیات اهمیت نمیدهند دوستان بسیار دارند و دنبال کارهای دیگران هستند با اینکه ایده های زیاد دارند معمولا آنها را عمل نمی کنند چندین کار را همزمان شروع می کنند و معمولا تمام نمی کنند با نفوذ هستند و روابط دوستی طولانی مدت دارند دلسوز و تیز هوشند و احساسات دیگران را زود می فهمند در تصمیم گیری مشکل دارند و زیاد سخت گیر نیستند خیلی حساسند و انتظار زیاد از دیگران دارند به ارزش های شخصی اهمیت می دهند گشاده رو هستند و دست و دلباز اهل برنامه ریزی نیستند.

 • درون گرا، شهودی، احساسی، بی ساخت مدار

دنبال معانی زندگی و هماهنگی درونی به ارزش های عمیق توجه دارند صداقت دارند حساس و مهربان هستند و زود ناراحت می شود با دیگران زود همدلی می کنند سرد و کناره جو هستند تصمیمات غیر منطقی می گیرند و خیلی تحت تأثیر دیگران هستند اگه از دست کسی ناراحت باشند بیان نمیکنند درون ریزی می کنند انتظار دارند دیگران روابط آرمانی داشته باشند تخیلات عمیق دارند راه حل های زیاد به ذهنشان میرسد خیلی در خودشان هستند گاهی کینه توز میشوند خیلی به مسائل درونی اهمیت می دهند و نظم دیگران چندان برایشان مهم نیست کار ها را به عقب می اندازند و اهل برنامه ریزی نیسند چندان واقع بین نیستند و به جزئیات توجه نمیکنند توجهی به مسائل روز مره ندارند به تنهایی مطالعه و تفکر علاقه دارند.

تست شخصیت شناسی MBTIکاربرد زیادی در شناخت شغل مناسب، استخدام افراد مورد نیاز، رابطه عاطفی و… دارد. 

شروع تست MBTI 


17 دیدگاه

به گفتگوی ما بپیوندید و دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.

دیدگاهتان را بنویسید