از مشاور سوال دارم

تست شخصیت شناسی mbti1- شما معمولا با دیگران به راحتی می جوشید2- شما بیشتر داستان ها و فیلم های هیجانی یا علمی را دوست دارید.3- شما هنگام تصمیم گیری، بیشتر افکارتان بر احساستان غلبه دارد.4- شما کارهایتان را سر وقت انجام می دهید و آن ها را عقب نمی اندازید.5- وقتی در گروهی هستید، شما معمولا شروع کننده گفتگو هستید.6- شما فردی عمل گرا هستید که آن چه به ذهنتان می رسد را عملی می کنید.7- شما با افراد منطقی نسبت به افراد دارای احساسات عمیق راحت ترید.8- شما برای اوقات فراغت خود، از قبل برنامه ریزی می کنید.9- وقتی در جمعی از غریبه ها قرار می گیرید، اول شما با آن ها ارتباط را شروع می کنید.10- دیگران شما را فردی می دانند که دنبال کارهای قابل اجرا هستید.11- شما برای منطق بیشتر از احساس و عاطفه اهمیت قائل هستید.12- شما در پیاده کردن برنامه هایی که از قبل برنامه ریزی شده اند مهارت دارید.13- شما در ارتباط با دیگران اغلب مواقع کم حرف و تودار هستید.14- شما فردی هستید که یک کار را همیشه مثل هم انجام نمی دهید و معمولا تنوع زیادی در کارهایتان دارید.15- شما معمولا تصمیماتتان را بر اساس احساسی که نسبت به موضوع دارید می گیرید.16- اگر بخواهید از قبل یک برنامه برای کارهایتان داشته باشید و طبق آن پیش بروید احساس خستگی می کنید.17- شما بیشتر از تنهایی خودتان انرژی می گیرید نه از حضور دیگران.18- شما معمولا توجه زیادی به جزئیات نمی کنید و بیشتر به کلیات و روابط کلی بین موضوعات توجه می کنید.19- شما برای کار، اگر بخواهید بین یک شخص عادل و یک شخص مهربان یکی را انتخاب کنید شخص مهربان و دارای احساسات را انتخاب می کنید20- تهیه لیست کارهایی که باید در آخر هفته انجام دهید برایتان سخت است.21- در ارتباطات، شما ترجیح می دهید با افراد خاصی و تا حد خاصی صحبت کنید.22- شما برای اثبات چیزی سعی می کنید به شهود خودتان تکیه کنید.23- در جاهایی که بتوانید احساسات دیگران را درک کنید و آن ها هم احساسات شما را درک کنند، راحت ترید.24- شما معمولا ترجیح می دهید اول استراحت کنید بعد کارهایتان را انجام دهید25- وقتی برای اولین بار گروهی را ملاقات می کنید، ترجیح می دهید در همان ابتدا در مورد مسائل مختلف با آن ها صحبت کنید.26- در انجام امورات زندگی، ترجیح می دهید بیشتر از روش های رایج استفاده کنید.27- زمانی که می خواهید در مورد دیگران قضاوت کنید، به حق آن ها بیشتر از احساساتشان اهمیت می دهید.28- وقتی می خواهید کاری را شروع کنید، دوست دارید از قبل برای آن برنامه ریزی کنید.29- شما معمولا هنگام شادمانی یا ناراحتی، به راحتی احساسات خود را بروز می دهید.30- شما معمولا ایده هایی را دوست دارید که بتوانید آن ها را عملی کنید.31- اطرافیان، شما را بیشتر آدم منطقی می دانند تا احساسی.32- وقتی قرار باشد کار خاصی را در زمان خاصی انجام دهید، برایتان مطلوب است که از قبل برای آن برنامه ریزی کنید.33- شما وقتی با کسی آشنا می شوید خیلی سریع او را با اسم کوچک صدا می زنید.34- شما دوست دارید کارهایتان را بر اساس قوانین و استانداردهای تثبیت شده انجام دهید.35- شما معتقدید که باید در موراد خاصی حقیقت را بگویید حتی به قیمت جریحه دار کردن احساسات دیگران.36- معمولا انجام کارها در لحظات آخر برایتان فشار آور است و دوست دارید کارها را به عقب نیندازید.37- در مهمانی های شلوغ اغلب لذت می برید و حوصله تان سر نمی رود.38- شما ترجیح می دهید از مهارتی که یاد گرفته اید به دفعات به همان شکل اول استفاده کنید.39- هنگام تصمیم گیری اغلب از خود می پرسید این تصمیم چه عواقبی دارد.40- شما معمولا به زمان اهمیت می دهید و دوست دارید کارها را در زمان خود انجام دهید.41- شما معمولا مکان های شلوغ را بر مکان های خلوت ترجیح می دهید.42- شما معمولا برای بیان چیزی یا برای انجام کاری از یک روش رایج استفاده می کنید43- شما معمولا با بحث منطقی طرف مقابل متقاعد می شوید، نه با احساسات او.44- وقتی برای کار مهمی یک هفته وقت دارید، از قبل برای آن برنامه ریزی می کنید و طبق برنامه پیش می روید.45- شما در تعامل با دیگران بیشتر گوینده هستید تا شنونده.46- شما معمولا اگر ایده ای به ذهنتان برسد به جنبه های عملی آن فکر می کنید.47- شما محکم بودن را بر مهربان بودن ترجیح می دهید.48- شما سعی می کنید کار خود را هر چه زودتر شروع کنید و در زمان مقرر به اتمام برسانید.49- وقتی در یک مراسم هستید، خیلی در انجام کارها مشارکت نمی کنید و اجازه می دهید دیگران کار کنند.50- در محیط کار خیلی خود را ملزم به قوانین نمی کنید و انعطاف دارید.51- در هنگام بحث و مجادله ها، احساسات دیگران بر شما تاثیر می گذارد.52- اگر از شما بپرسند در یک روز تعطیل چه کاری می کنید، منتظر می مانید تا چه پیش آید.53- شما معمولا سرگرمی های فردی را بیشتر از سرگرمی های گروهی ترجیح می دهید.54- خیلی مواقع برای اثبات چیزی، به شهود درونی خود اعتماد می کنید.55- شما به راحتی با دیگران همدلی می کنید و سنگ صبور دیگران هستید.56- کارهایی که از قبل برنامه ریزی شده باشند برای شما خسته کننده هستند.57- تفریح و گذرندان وقت با دیگران برای شما خسته کننده است.58- شما بیشتر خیال پردازی می کنید و در ذهن خود رویاهای زیادی می سازید.59- شما تحت تاثیر افکار یا احساسات دیگران هدف یا برنامه های خود را تغییر می دهید.60- شما برای انجام خیلی از کارها مردد هستید و امروز و فردا می کنید.61- شما هنگام کار بیشتر به اطراف توجه دارید و دیگران را هم زیر نظر دارید.62- در برخورد با مسائل به جای توجه به شهود درونی به اسناد و شواهد توجه می کنید.63- شما معمولا به مشکلات دیگران فکر نمی کنید و سعی می کنید خود را درگیر مشکلات نکنید.64- شما معمولا به موقع سر قرارهایتان حاضر می شوید.65- ارتباطات اجتماعی شما خیلی خوب است و به راحتی با دیگران ارتباط برقرار می کنید.66- هنگام صحبت با دیگران در مورد یک موضوع صحبت می کنید تا به عمق آن برسید و از این شاخه به آن شاخه نمی پرید.67- هر وقت می خواهید کاری بکنید، قبل از شروع به جنبه های عملی آن فکر می کنید.68- شما کسی هستید که تا کارهایتان را انجام ندهید آرام نمی شوید و استراحت نمی کنید.69- شما فردی صمیمی و معاشرتی هستید70- شما برای انجام کارها بیشتر بر اساس یقین عمل می کنید نه حدس و گمان71- شما در انجام تصمیمات و کارهایتان محکم و مصمم هستید.72- شما فردی هستید که با جدیت و نظم کار خود را انجام می دهید.

می توانید با دریافت کد معرف دوستان خود را برای تست های ذهن موفق دعوت کنید و امتیاز کسب کنید و با استفاده از امتیاز های خود جایزه بگیرید


نظرتون در مورد این مطلب را بنویسید(کلیک کنید)