سبد خرید 0

تست طرحواره یانگ


حتما قبل از انجام تست این ویدیو را تا انتها ببینید

تست طرحواره های یانگ1- اغلب کسی را نداشته ام که از من حمایت کند، حرفهایش را با من بزند و عمیقاً نگران اتفاقاتی باشد که برایم می افتد.2- به طور کلی، کسی نبوده که به من عاطفه، محبت و صداقت نشان دهد.3- در بیشتر اوقات زندگی این احساس به من دست نداد که برای فرد دیگری، شخص ویژه و ممتازی به شمار میروم.4- در غالب اوقات کسی را نداشتم که واقعاً در دل به من گوش دهد، مرا بفهمد یا اینکه احساسها و نیازهای واقعی مرا درک کند.5- وقتی که نمیدانستم کاری را چگونه انجام دهم، به ندرت شخصی پیدا میشد که مرا نصیحت و راهنمایی کند.6- به افراد نزدیک خودم خیلی وابسته ام، چون می ترسم مبادا مرا ترک کنند.7- آنقدر به دیگران نیازمندم که نگران از دست دادن آنها هستم.8- نگرانم مبادا نزدیکانم مرا ترک کنند یا مرا به حال خود رها کنند.9- وقتی احساس میکنم کسی که برایم مهم است از من دوری میکند، مأیوس میشوم.10- برخی اوقات آنقدر نگران آن هستم که دیگران مرا ترک کنند که آنها را از خودم دور میکنم.11- احساس میکنم مردم از من سودجویی میکنند.12- احساس میکنم باید در حضور دیگران از خودم محافظت کنم، چون در غیر این صورت عمداً به من آسیب میزنند.13- دیگران دیر یا زود به من خیانت میکنند.14- نسبت به انگیزه های دیگران سوءظن شدید دارم.15- معمولاً به طور جدی به انگیزه های نهانی مردم فکر میکنم.16- وصله ناجور اجتماع هستم.17- اساساً با دیگران خیلی فرق دارم.18- نمیتوانم به کسی تعلق خاطر داشته باشم، انسان گوشه گیری هستم.19- احساس میکنم با مردم بیگانه ام.20- همیشه احساس میکنم در جمع جایی ندارم.21- مردان یا زنانی که دوستشان دارم، وقتی عیب های مرا ببینند، نمی توانند دوستم داشته باشند.22- اگر کسی واقعاً مرا بشناسد، مایل نیست با من رابطهای صمیمی داشته باشد.23- لیاقت عشق، توجه و احترام دیگران را ندارم.24- احساس میکنم هیچکس مرا دوست ندارد.25- در بسیاری از جنبه ها، چنان شخصیت پر عیب و ایرادی دارم که نمیتوانم در کنار دیگران راحت باشم.26- تقریباً هیچ کاری را نمیتوانم به خوبی دیگران انجام دهم.27- هر زمان پیشرفتی در کارم به وجود می آید، احساس بیکفایتی میکنم.28- بیشتر مردم در حوزه های شغلی و تحصیلی از من تواناترند.29- نمیتوانم مانند اغلب مردم در کارهایم با استعداد باشم.30- در کار یا تحصیل مثل بقیه باهوش نیستم.31- احساس میکنم نمیتوانم به تنهایی از پس کارهای روزمره زندگی ام بر بیایم.32- فکر میکنم در انجام کارهای روزمره، آدم وابسته ای هستم.33- عقل درست و حسابی ندارم.34- اصلاً به قضاوت های خودم در موقعیت های روزمره اعتماد ندارم.35- احساس میکنم نمی توانم به تنهایی گلیم خودم را از آب بیرون بکشم.36- نمیتوانم از شرّ این احساس رها شوم که مبادا اتفاق بدی بیفتد.37- احساس میکنم هر لحظه ممکن است یک فاجعه طبیعی، جنایی، حقوقی یا پزشکی برایم اتفاق بیافتد.38- آدم ترسویی هستم.39- میترسم تمام سرمایه خود را از دست بدهم و بیچاره شوم.40- اغلب نگرانم از اینکه دچار سکته قلبی یا بیماری سرطان شوم، حتی وقتی دلایل پزشکی کمی برای این نگرانی وجود دارد.41- قادر نیستم از والدینم جدا شوم، کاری که همسن و سالهایم انجام میدهند.42- من و والدینم تمایل داریم خود را بیش از حد در زندگی و مسائل یکدیگر درگیر کنیم.43- اگر من و والدینم، مسائل جزیی و خصوصی خود را از یکدیگر پنهان کنیم، احساس گناه یا خیانت می کنیم.44- اغلب احساس میکنم که انگار سایه سنگین والدینم دائم بر سر من است … نمیتوانم یک زندگی جداگانه برای خودم داشته باشم.45- هویت من چنان با هویت والدینم و همسرم گره خورده است که نمیدانم کی هستم و چه میخواهم.46- در کار دیگران دخالت نمیکنم، چون از عواقب دخالت در کار آنها میترسم.47- احساس میکنم چاره ای ندارم جز اینکه به خواسته های دیگران تن بدهم، چون در غیر این صورت یا مرا ترک میکنند یا در صدد تلافی بر می آیند.48- در روابطم، به دیگران اجازه میدهم که بر من مسلط شوند.49- همیشه به دیگران اجازه داده ام که به جای من تصمیم بگیرند، در نتیجه واقعاً نمیدانم چه میخواهم.50- خیلی برایم مشکل است که از دیگران تقاضا کنم حقوقم را رعایت و احساساتم را درک کنند.51- در نهایت، کار مراقبت از نزدیکانم روی دوش من است.52- آدم خوبی هستم چون بیش از آنکه به فکر خودم باشم به فکر دیگرانم.53- مهم نیست که چقدر سرم شلوغ است، من همیشه میتوانم وقتی را برای دیگران کنار بگذارم.54- همیشه به درد و دل دیگران گوش داده ام.55- اطرافیانم معتقدند که من برای رفع نیازهای دیگران خیلی تلاش میکنم، ولی برای خودم کاری انجام نمیدهم.56- خجالت میکشم که احساسات مثبت ام (مثل محبت و توجه) را به دیگران بروز دهم.57- از اینکه احساساتم را به دیگران ابراز کنم خیلی شرمسار می شوم.58- برای من خیلی سخت است که صمیمی و بیتکلف رفتار کنم.59- آنقدر خودم را کنترل میکنم که مردم فکر میکنند آدم بی احساسی هستم.60- از نظر دیگران من عصبی و ناراحت هستم.61- باید در هر کاری که انجام میدهم بهترین باشم، نمیتوانم بپذیرم که نفر دوم باشم.62- سعی میکنم نهایت تلاش خودم را بکنم، خوب بودن نسبیِ کار، هیچگاه مرا راضی نمی کند.63- باید به تمام مسئولیتهایم عمل کنم.64- احساس میکنم برای پیشرفت و دستیابی به خواستهایم، همواره تحت فشار هستم.65- وقتی که کاری را اشتباه انجام می دهم، نمیتوانم خودم را ببخشم یا دست به بهانه تراشی میزنم.66- وقتی از کسی چیزی میخواهم، خیلی برایم سخت است نه بشنوم.67- آدم خاصی هستم و نمیتوانم محدودیتهایی را که بر سر راه دیگران وجود دارد، بپذیرم.68- از اینکه مرا محدود کنند یا جلوی کارم را بگیرند، به شدت متنفرم.69- احساس میکنم نباید از قوانین و قراردادهای بهنجاری که مردم تابع آن هستند اطاعت کنم.70- احساس میکنم کارها و خواسته های من، ارزشمندتر از کارها و خواسته های دیگران است.71- حوصله انجام کارهای متداول زندگی یا کارهای ملال آور را ندارم.72- اگر به یکی از اهدافم نرسم، زود مأیوس میشوم و دست از تلاش بر میدارم.73- خیلی برای من سخت است که بخاطر دستیابی به هدف بلندمدت، از سر خیر رضایتمندی فوری بگذرم.74- نمیتوانم خودم را مجبور کنم که کارهای بدون لذت را انجام دهم، حتی اگر بدانم که این کارها نتایج خوبی به دنبال دارد.75- به ندرت توانسته ام به تصمیم ها و راه حل های خودم پایبند باشم.

شما تا چه حد به مباحث خودشناسی و روانشناسی علاقه مند هستید؟

دوستان خارج از کشور شماره همراه خود را بدون 0 وارد کنند مثلا با پیش شماره آمریکا 19876543210 لطفا 00 اول پیش شماره را وارد نکنید


تست طرحواره یانگ که جفری یانگ برای تشخیص طرحواره ها، تست طرحواره ها را طراحی کرد که در دو فرم کوتاه و بلند موجود است. در مراکز مشاوره بیشتر از فرم کوتاه استفاده می شود. تست طرحواره یانگ در سال 1998 توسط یانگ برای یافتن طرحواره های ناسازگار اولیه شخص پایه گذاری و طراحی شد. نسخه های متعددی از این تست وجود دارد. توجه داشته باشید که این تست تنها وجود مشکل در هریک از طرحواره های 15 گانه را به شما نشان می دهد و تحلیل دقیق تر و واکاوی آن نیاز به بررسی توسط یک متخصص روانشناسی دارد.  طرحواره های ناسازگار مورد اندازه گیری عبارت اند از:

محرومیت هیجانی، رهاشدگی، بی ثباتی، بی اعتمادی، بدرفتاری، انزوای اجتماعی، بیگانگی، نقص، شرم، شکست، وابستگی، بی کفایتی، آسیب پذیری در برابر ضرر و بیماری، گرفتار، خود تحول، اطاعت، ایثار، بازداری هیجانی، معیارهای سرسختانه، استحقاق،  خویشتنداری، خودانضباطی ناکافی

کاربردهای تست طرحواره های یانگ

تست طروحواره های یانگ در انتخاب و تکیه ‌بر سبک‌های مقابله‌ای شخصی ناکارآمد، انتخاب همسر،انتخاب شغل، تحریف‌های شناختی از اطلاعات محیطی، استدلال‌های منطقی برای درست بودن شیوه تفکر و سبک‌ها مقابله‌ای خود مورد استفاده قرار می گیرد.
طرح‌واره‌ها به ما می‌گویند که چگونه خود و دیگران را نگاه کنیم؛ می‌گویند چگونه با دیگران رفتار کنیم و می‌گویند چگونه فکر کنیم و یا احساسات خود را چگونه بیان کنیم. بنابراین طرح‌واره‌ها تصاویر عمیقی در ناخودآگاه هستند که به صورت رفتار، گفتار، باور و احساس خود را نشان می‌دهند.

شروع طرحواره درمانی با تست طرحواره ها

طرح‌واره‌ها قالب‌هایی هستند که از تولد در ذهن و شخصیت ما ایجاد شده‌اند و ما با آن‌ها دنیا را می‌بینیم و تمام روابط ما طبق این قالب‌ها رقم می‌خورند. مدل طرح‌واره‌درمانی توسط جفری یانگ ارائه شده است. یانگ می‌گوید که طرح‌واره‌های ناسازگار به خاطر تجربیات بد دوران کودکی ایجاد شده‌اند و این طرح‌واره‌ها به خاطر برآورده نشدن نیازهای کودکی ایجاد شده اند. بسیاری از افرادی که رفتارهای مشکل آفرین دارند، در کودکی مورد ظلم قرار گرفته‌اند و بسیاری دیگر از افراد هم در خاطرشان نیست که کودکی شان چگونه بوده است. البته ممکن است بعضی از افراد هم در کودکی تجربیات خیلی خوبی داشته‌اند ولی اکنون مشکلات زیادی دارند. طرح‌واره‌ها به خاطر نوع تربیت ما و در عین حال به خاطر خلق و خوی ما ایجاد شده‌اند. شاید کسی در کودکی مشکلی نداشت ولی اکنون در بزرگسالی مشکلاتش بسیار باشد. باز هم این شخص به خاطر وجود تعدادی طرح‌واره این کارها را انجام می‌دهد.  

طرحواره ها از چه زمانی آغاز می شوند؟

مدل طرح‌واره درمانی را علم ارتباطات می‌نامند . طرح‌واره‌ها مثل نقشه‌ی یک ساختمان هستند که بنای ساختمان طبق آن‌ها ساخته می‌شود. بعضی از افراد جذب افراد بی‌عاطفه می‌شوند، بعضی دیگر دنبال افراد قدرتمندی هستند که آن‌ها را نجات دهند، افراد دیگری هم در ارتباطات خود متمایل به افراد ضعیف‌تر هستند و گروهی هم از ارتباط ترس دارند. این موارد به خاطر طرح واره‌های افراد است؛ یعنی طرح‌واره‌ها تعیین می‌کنند که ما چگونه با دیگران برخورد کنیم. طرح‌واره‌ها از همان ماه‌ها و سال‌های اول زندگی ایجاد شده‌اند. جفری یانگ (2001) بنیان‌گذار طرح‌واره‌درمانی باور دارد که ما در کودکی نیازهای هیجانی خاصی داشتیم و نوع برخوردی که والدین با این نیازها در آن سالهای دور ولی سرنوشت‌ساز داشتند باعث ایجاد طرح‌واره‌های مختلف در شخصیت ما شده است. روزهایی که شخصیت ما در حال شکل‌گیری بوده است. طرح‌واره‌ها هم به سرعت خود را بر شخصیت ما تحمیل کرده بودند. در چه خانواده‌ای بزرگ شده‌ایم؟ پدر و مادر چه رفتاری با هم داشته‌اند؟ آیا ما را در آغوش می‌گرفتند؟ آیا احساس امنیت می‌کردیم؟ آیا به ما حس ارزشمندی داده‌اند؟ آیا ما را با دیگران مقایسه‌کرده‌اند و صدها سئوال دیگر. این‌ها همه طرح‌واره‌های ما را ساخته‌اند. طرح‌واره‌ها به ما می‌گویند که چگونه خود و دیگران را نگاه کنیم؛ می‌گویند چگونه با دیگران رفتار کنیم و می‌گویند چگونه فکر کنیم و یا احساسات خود را چگونه بیان کنیم. بنابراین طرح‌واره‌ها تصاویر عمیقی در ناخودآگاه هستند که به صورت رفتار، گفتار، باور و احساس خود را نشان می‌دهند. طرحواره ها معمولاً در ابتدای زندگی شکل می‌گیرند، به حرکت خود ادامه می‌دهند و خودشان را به تجربه‌های بعدی زندگی تحمیل می‌کنند ، نوع رفتار والدین و همچنین خلق و خوی خود کودک باعث شکل گیری این طرحواره ها می شود.

مزایای تست طرحواره یانگ

شما با انجام تست طرحواره یانگ میتوانید طرحواره های قالب یا شاخص خود را پیدا کنید و با شناخت این طرحواره ها میتوانید برای درمان آنها اقدام کنید و شروع به طرحواره درمانی کنید. اگر احساس میکنید که طرحواره دارید باید حتما تست طرحواره یانگ را انجام دهید تا طرحواره های اصلی شما مشخص شود و بتوانید درمان آن را آغاز کنید.

شاخص های مورد بررسی در تست طرحواره

در تست طرحواره ها 16 شاخص که همان 16 طرحواره است بررسی میشود که هر کدام را جداگانه به اختصار توضیح می دهیم.

1- طرحواره رهاشدگی در تست طرحواره ها:

شخصی که این طرح‌واره را دارد به طور ناخودآگاه منتظر است که عزیزان خود را از دست بدهد. فکر می‌کند دیگران در دسترس او نیستند و نمی‌توان خیلی به آن‌ها تکیه کرد. او باور دارد که طرف مقابلش او را رها می‌کند و یا از بین می‌رود و نهایتاً خودش تنها می‌ماند. بنابراین یا سمت افراد دور از دسترس می‌رود و با به خاطر ترس از دست دادن آدم‌ها با آن‌ها وارد رابطه‌ای صمیمی نمی‌شود و یا برای نگه داشتن دیگران آن‌ها را بسیار کنترل می‌کند. این طرحواره بسیار مهم است و حتما اگر در تست طرحواره مشخص شد که این طرحواره را دارید باید برای برای درمان آن سریعا وارد عمل شوید و جلسات مشاوره را شروع کنید.

سبک های رفتاری در طرحواره درمانی

قبل از این که بحث را پیش ببریم باید ذکر کنیم که افراد در مقابل طرح‌واره‌هایی که دارند حداقل سه روش به کار می‌گیرند؛ بعضی‌ها همان کودکی خود را ادامه می‌دهند. یعنی اگر آن زمان مظلوم و قربانی بودند هم اکنون هم هستند، اگر مورد بی‌توجهی قرار می‌گرفتند اکنون هم کارهایشان به گونه‌ای است که باعث بی‌توجهی می‌شود. یا چون در آن زمان اطرافیان در دسترشان نبودند اکنون هم سمت کسانی می‌روند که در دسترس نیستند. این سبک رفتاری را تسلیم می‌گویند؛ یعنی شخص تسلیم طرح‌واره‌ی خود است و همیشه طبق آن رفتار می‌کند. روشی دیگر فرار یا اجتناب است؛ یعنی چون شخص از طرح‌واره‌ی خود رنج می‌برد پس تلاش می‌کند از موقعیت‌هایی که آن طرح‌واره را فعال می‌کنند دوری کند. مثلا به خاطر ترس از مسخره شدن وارد جمع‌ها نمی‌شود و یا به خاطر ترس از دست دادن مردم به کسی علاقه‌مند نمی‌شود.

51 دیدگاه

به گفتگوی ما بپیوندید و دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.

دیدگاهتان را بنویسید

Call Now Buttonمشاوره عاطفی،شغلی،خانواده و...