همین الان تست را انجام بدید بعد از انجام تست بر روی تحلیل تست کلیک کنید تا تست شما به صورت

رایگان

توسط روانشناسان ذهن موفق تحلیل شود.


فعالیت هاتجربه هامشاغلخودسنجی

1- توانایی مکانیکی2- توانایی تدریس3- توانایی علمی4- توانایی فروشندگی5- توانایی هنری6- توانایی اداری مالی7- مهارت های دستی(استفاده از ابزار)8- مهارت های دوستی و تعاون9- مهارت های ریاضی یا علوم اجتماعی10- مهارت های مدیریت11- مهارت های نقاشی یا خط یا موسیقی12- مهارت های مالی و اداریمی توانید با دریافت کد معرف دوستان خود را برای تست های ذهن موفق دعوت کنید و امتیاز کسب کنید و با استفاده از امتیاز های خود جایزه بگیرید