رسالت ذهن موفق پارسیان

ذهن موفق یک مکان نیست، همه جا هست. ذهن موفق جایی است که هر کس وارد آن شود از درونش انرژی پیشرفت می جوشد و
شخصیت و آرامشش به طرز فزاینده ای افزایش می یابد. ذهن موفق درون خود شماست و فقط خود شما امپراطور آن هستید.

من فرزاد میراحمدی هستم، رسالت من این است که کمک کنم آرامش، عشق و انگیزه شما بیشتر شود.

• کارشناس ارشد روانشناسی و مشاوره

• کارشناس ارشد زبان شناسی

کارشناس ادبیات فارسی

مترجم کتاب: درآمدری بر رشد زبان کودک

نویسنده کتاب های

 

من دکتر زهرا فتاحی هستم رسالت من این است که به شما کمک کنم خود را بیشتر بشناسید و با شناخت خود و دیگران زندگی بهتری را بسازید

  • متخصص شخصیت شناسی
  • متخصص روابط عاطفی متخصص بهبود فردی
  • دارای بیش از ۳۰ مقاله معتبر در مجلات جهانی
  • نویسند کتاب شخصیت شناسی
  • برگزار کننده بیش از ۲۵۰ کارگاه شخصیت شناسی آموزش به بیش از ۱۰۰۰۰نفر
  • مشاوره به بیش از ۱۰ شرکت معتبر
  • مشاوره به بیش از ۳۰۰۰ نفر

 

  دوره های برگزارشده در ذهن موفق پارسیان

 

  دوره های برگزارشده در ذهن موفق پارسیان