درباره ما

رسالت ذهن موفق افزایش آگاهی افراد نسبت به خودشان، توانمندی هایشان، استعداد ها و امکانات درونشان است. ما برای حرکت در این مسیر به افراد کمک می کنیم که از طریق افزایش خودآگاهی و خودشناسی بتوانند ارتباط بهتری با دنیای درون خود با دیگرام و با جهان هستی برقرار کنند.

موسسه ذهن موفق بیش از ده سال است که در زمینه های مختلف کمک به آگاهی بیشتر افراد میکند و این امر با تلاش چندین نفر محقق شد.

امیدوارید در مسیری که قدم گذاشته ایم موفق باشیم و همه تلاش های خود را در این زمینه انجام خواهیم داد.

استاد فرزاد میراحمدی.

مجوز فعالیت