از مشاور سوال دارم


1. حتی فکر کردن درباره رابطه جنسی با همسرم یا نامزدم می تواند مرا تحریک کند

2. سعی می کنم از موقعیت هایی که همسرم یا نامزدم را به رابطه جنسی متمایل می کند، بپرهیزم

3. از لحاظ جنسی به سختی تحریک می شوم.

4. درباره رابطه جنسی خیال پردازی می کنم.

5. در مقایسه با همسرم یا نامزدم، خواهان رابطه جنسی بیشتری هستم.

6. رویاپردازی درباره مسائل جنسی برایم مشکل است.

7. میل دارم با همسرم یا نامزدم رابطه جنسی برقرار کنم.

8. تمایل بسیار زیادی به رابطه جنسی دارم.

9. از خیال پردازی جنسی در طی رابطه جنسی با همسرم یا نامزدم لذت می برم.

10. از لحاظ جنسی به آسانی تحریک می شوم.

11. تمایل من به رابطه جنسی باید قوی تر شود.

12. فکر کردن درباره رابطه جنسی برای من لذت بخش است.

13. خواهان برقراری رابطه جنسی هستم.

14. برایم آسان است هفته ها بدون داشتن رابطه جنسی با همسرم یا نامزدم سپری کنم.

15. برای داشتن رابطه جنسی با همسرم یا نامزدم از انگیزه کمی برخوردارم.

16. احساس می کنم نسبت به اکثر مردم، خواهان رابطه جنسی کمتری هستم.

17. به راحتی می توانم درباره مسائل جنسی در ذهن خود خیال پردازی کنم.

18. غریزه جنسی من قوی است.

19. از فکر رابطه جنسی با همسرم یا نامزدم لذت می برم.

20. تمایل زیادی به برقراری رابطه جنسی با همسرم یا نامزدم دارم.

21. احساس می کنم داشتن رابطه جنسی با همسرم یا نامزدم، جنبه مهمی از روابط ما نیست.

22. فکر می کنم توان من برای داشتن رابطه جنسی با همسرم یا نامزدم بسیار پایین است.

23. از لحاظ جنسی به آسانی تحریک پذیر نیستم.

24. تمایل من به برقراری رابطه جنسی با همسرم یا نامزدم اندک است.

25. سعی می کنم از داشتن رابطه جنسی با همسرم یا نامزدم بپرهیزم.


نظرتون در مورد این مطلب را بنویسید(کلیک کنید)