تست گرایش جنسی1- بعضی وقت ها فکر می کنم احساسات جنسی ام با بقیه ی مردم فرق دارد.2- از اینکه کسی به گرایش جنسی ام پی ببرد نگرانم ،زیرا احساس می کنم مردم درکم نمی کنند و مرا ترک خواهند کرد.3- اگر این فکر به ذهنم بیاید که از لحاظ جنسی برای هم جنس هایم جذابیت دارم احساس ناراحتی میکنم.4- در صحبت راجع به به مسائل جنسی از بحث راجع به موضوع ارتباط با همجنس خوشم نمیاد.5- اگر در خیال پردازی های جنسی ام خود را در حال عمل جنسی با هم جنسم ببینم ، این برایم باعث ناراحتی نمی شود.6- با دیدن اندام بعضی از هم جنس هایم از لحاظ جنسی تحریک می شوم.7- به نظرم رابطه با هم جنس لذت بخش است.8- دوست ندارم رفتارم به گونه ای برداشت شود که از لحاظ جنسی برای هم جنس هایم گیراییی داشته باشم.9- به نظرم در جامعه باید با همجنس خواهان مشابه دیگران رفتار شود،چون این عمل اشتباه نیست.10- من فقط با دیدن اندام جنس مخالف تحریک میشم.11- به نظرم رابطه ی جنسی ، فقط با جنس مخالف لذت بخش است.12- به نظرم برای هر شخص جذاب بودن برای هم جنس مثلا از نظر چهره طبیعی است ولی رابطه ی جنسی بین آنها کاملا نامناسب است.13- به نظرم رابطه ی جنسی با هم جنس یک تجربه است و مثل بقیه ی تجارب زندگی مشکلی ندارد.14- گرایش به هم جنس مثل گرایش به جنس مخالف طبیعی است و کسی نباید به خاطر هم جنس خواهی سرزنش شود.15- هیچ گونه میل جنسی به هم جنس هایم ندارم.16- به نظرم هم جنس خواهی نوعی نابه هنجاری و بیماری است.شما تا چه حد به مباحث خودشناسی و روانشناسی علاقه مند هستید؟

درآمد ماهیانه شما چقدر است

این تست را برای کجا میخواهید

شماره همراه:

سن خود را انتخاب کنید:

شغل خود را وارد کنید:

جنسیب: