پرسشنامه پنج وجهی ذهن آگاهی

تست ذهن آگاهی میزان حضور در لحظه، تمرکز حواس و آرامش درون ما را می سنجد.

پرسشنامه پنج وجهی ذهن آگاهی

پرسشنامه پنج وجهی ذهن آگاهی (FFMQ)یک ابزار سنجش برای ۵ جنبه ذهن آگاهی است که توسط بائر و همکارانش(۲۰۰۶) ساخته شده است و برای ارزیابی موارد زیر است:
۱- مشاهده

۲- توصیف

۳- عمل آگاهانه

۴- تجربه درونی بدون قضاوت

۵- واکنشی نبودن

این تست ۳۹ سوال دارد

 

مشاهده: یعنی بتوانیم از احساسات و افکار و تصاویر ذهنی خود آگاه باشیم. این جنبه به میزانی اشاره دارد که ما می توانیم دنیای درون و بیرون خود را احساس کنیم و مشاهده کنیم.

توصیف: یعنی این که آیا می توانیم به احساسات و تجربیات خود اسم بدهیم و آن ها را بیان کنیم

عمل آگاهانه: آیا ما می توانیم در لحظه حال باشیم و زمانی که کاری را انجام می دهیم از آن آگاه باشیم.

تجربه درونی بدون قضاوت: چقدر می توانیم تجربیات درونی، احساسات و افکار خود را بپذیریم و قضاوتی نکنیم.

واکنشی نبودن: چقدر می توانیم در مقابل افکار و احساسات منفی واکنش نشان ندهیم

کاربرد پرسشنامه پنج وجهی ذهن آگاهی

این تست کمک می کند به :

  • مشخص کردن اهداف
  • پذیرش افکارمان بدون واکنش نشان دادن
  • آگاهی از ذهن و بدن
  • مدیریت استرس و هیجانات منفی
  • بیان و مدیریت احساسات
  • تصمیم گیری
  • تقویت ارتباطات مثبت

تهیه کننده: فرزاد میراحمدی نویسنده: دیدار با استاد درون

 


11 دیدگاه

به گفتگوی ما بپیوندید و دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.

دیدگاهتان را بنویسید