دوره رایگان شخصیت شناسی و سیاست های زنانه (کلیک کنید)

1- زمانی که در حال راه رفتن هستم، من به طور عمدی متوجه احساس حرکت بدنم هستم.:

2-در پیدا کردن کلمات برای بیان احساساتم خوب عمل می‌کنم.

3- خودم را برای داشتن احساسات نامناسب و یا غیر منطقی مورد انتقاد قرار می‌دهم.:

4- احساسات و عواطفم را بدون نیاز به واکنش نشان دادن به آنها درک می‌کنم.ا:

5- زمانیکه کارهایی را انجام می‌دهم، ذهنم سرگردان می‌شود و حواسم راحت پرت می‌شود.

6- وقتی که دوش یا حمام می‌گیرم، به احساس ریزش آب بر روی بدنم هشیار هستم.

7- به راحتی می‌توانم اعتقادات، نظرات ، و انتظاراتم را در واژه ها بگنجانم.

8- نمی توانم به آنچه در حال انجام آن هستم توجه کنم. چون خیالباف، نگران ، و یا در غیر این صورت پریشان هستم.

9- احساساتم را بدون اینکه آنها را از دست دهم مشاهده می‌کنم.

10- با خودم میگویم من نباید چنین احساسات غیرمنطقی داشته باشم.

11- متوجه هستم که چگونه نوشیدنی ها و غذاها بر افکار ، احساس بدن، و احساساتم تأثیر می‌گذارد.

12- برایم پیدا کردن کلمات برای توصیف آنچه که فکر می‌کنم بسیار سخت است.

13- به راحتی حواسم پرت می‌شود.

14- معتقدم برخی از افکارم غیر طبیعی یا بد هستند و من نباید به آنها فکر کنم تا (از ذهنم) بروند.

15- متوجه احساساتی مانند وزیدن باد در موهایم یا تابیدن نورخورشید بر صورتم هستم.

16- در بیان این که در مورد چیزها چگونه احساس می‌کنم مشکل دارم.

17- در مورد اینکه آیا افکارم خوب یا بد است قضاوت می‌کنم.

18- متوجه شدم که برایم تمرکز بر روی آنچه که در حال حاضر اتفاق می‌افتد دشوار است.

19- هنگامی که من افکار و یا تصاویری ناراحت کننده ای در ذهن دارم ، از فکر یا تصویر ذهنی‌ام آگاه هستم.

20- متوجه صداها ، از قبیل تیک تاک ساعت، صدای پرندگان، و یا عبور و مرور اتومبیل ها هستم.

21- در شرایط دشوار، می‌توانم بدون واکنش سریع، مکث کنم .

22- هنگامی که حسی در بدنم دارم، برایم دشوار است آن را توصیف کنم زیرا نمی توانم کلمات مناسبی را برای توصیف آن پیدا کنم.

23- به نظر می‌رسد من “به صورت اتوماتیک در حال انجام دادن” کاری هستم بدون آگاهی از آنچه که انجام می‌دهم.

24- وقتی که افکار و یا تصاویری ناراحت کننده ای دارم ، بلافاصله احساس آرامش می‌کنم.

25- با خودم می‌گویم که من نباید چنین افکاری داشته باشم.

26- متوجه بو و عطرها هستم.

27- زمانی که احساس ناراحتی زیادی دارم، می‌توانم یک راهی را برای بیان آن پیدا کنم.

28- از طریق فعالیت هایی بدون اینکه واقعاً به آنها توجه کنم عجله می‌کنم.

29- وقتی که افکار و یا تصاویری ناراحت کننده ای دارم ، قادر خواهم بود فقط به آنها توجه کنم بدون اینکه به آنها واکنش نشان دهم.

30- فکر می‌کنم برخی از احساسات من بد و نامناسب هستند و من نباید آنها را احساس کنم.

31- متوجه عناصر بصری در هنر و طبیعت، از قبیل رنگ، شکل، بافت، و یا الگوهای نور و سایه هستم.

32- تمایل طبیعی من قرار دادن تجربه هایم در قالب واژه هاست.

33- هنگامی که افکار و یا تصاویری ناراحت کننده ای دارم، فقط به آنها توجه می‌کنم تا آنها از ذهنم بیرون روند.

34- شغلم و یا وظایفم را به طور خودکار و بدون آگاه بودن از آنچه در حال انجام آن هستم، انجام می‌دهم.

35- وقتی که افکار و یا تصاویری ناراحت کننده ای دارم، بسته به اینکه چه فکر یا تصویری در ذهنم هست، در مورد اینکه کدام یک از آنها “خوب یا بد” هستند، قضاوت می‌کنم.

36- متوجه اینکه چگونه هیجانات و احساساتم افکار و رفتارم را تحت تاثیر قرارمی دهد، هستم.

37- معمولاً می‌توانم چگونگی احساسم را در حال حاضر با جزئیات قابل توجه توصیف کنم.

38- فهمیدم که کارها را بدون توجه انجام می‌دهم.

39- وقتی که ایده های غیر منطقی دارم خودم را نادیده می‌گیرم.

می توانید با دریافت کد معرف دوستان خود را برای تست های ذهن موفق دعوت کنید و امتیاز کسب کنید و با استفاده از امتیاز های خود جایزه بگیرید