تست پنج وجهی ذهن آگاهی


1
زمانی که در حال راه رفتن هستم، من به طور عمدی متوجه احساس حرکت بدنم هستم.2
در پیدا کردن کلمات برای بیان احساساتم خوب عمل می‌کنم.3
خودم را برای داشتن احساسات نامناسب و یا غیر منطقی مورد انتقاد قرار می‌دهم.4
احساسات و عواطفم را بدون نیاز به واکنش نشان دادن به آنها درک می‌کنم.5
زمانیکه کارهایی را انجام می‌دهم، ذهنم سرگردان می‌شود و حواسم راحت پرت می‌شود.6
وقتی که دوش یا حمام می‌گیرم، به احساس ریزش آب بر روی بدنم هشیار هستم.7
به راحتی می‌توانم اعتقادات، نظرات ، و انتظاراتم را در واژه ها بگنجانم.8
نمی توانم به آنچه در حال انجام آن هستم توجه کنم. چون خیالباف، نگران ، و یا در غیر این صورت پریشان هستم.9
احساساتم را بدون اینکه آنها را از دست دهم مشاهده می‌کنم.10
با خودم میگویم من نباید چنین احساسات غیرمنطقی داشته باشم.11
متوجه هستم که چگونه نوشیدنی ها و غذاها بر افکار ، احساس بدن، و احساساتم تأثیر می‌گذارد.12
برایم پیدا کردن کلمات برای توصیف آنچه که فکر می‌کنم بسیار سخت است.13
به راحتی حواسم پرت می‌شود.14
معتقدم برخی از افکارم غیر طبیعی یا بد هستند و من نباید به آنها فکر کنم تا (از ذهنم) بروند.15
متوجه احساساتی مانند وزیدن باد در موهایم یا تابیدن نورخورشید بر صورتم هستم.16
در بیان این که در مورد چیزها چگونه احساس می‌کنم مشکل دارم.17
در مورد اینکه آیا افکارم خوب یا بد است قضاوت می‌کنم.18
متوجه شدم که برایم تمرکز بر روی آنچه که در حال حاضر اتفاق می‌افتد دشوار است.19
هنگامی که من افکار و یا تصاویری ناراحت کننده ای در ذهن دارم ، از فکر یا تصویر ذهنی‌ام آگاه هستم.20
متوجه صداها ، از قبیل تیک تاک ساعت، صدای پرندگان، و یا عبور و مرور اتومبیل ها هستم.21
در شرایط دشوار، می‌توانم بدون واکنش سریع، مکث کنم .22
هنگامی که حسی در بدنم دارم، برایم دشوار است آن را توصیف کنم زیرا نمی توانم کلمات مناسبی را برای توصیف آن پیدا کنم.23
23- به نظر می‌رسد من “به صورت اتوماتیک در حال انجام دادن” کاری هستم بدون آگاهی از آنچه که انجام می‌دهم.24
وقتی که افکار و یا تصاویری ناراحت کننده ای دارم ، بلافاصله احساس آرامش می‌کنم.25
با خودم می‌گویم که من نباید چنین افکاری داشته باشم.26
متوجه بو و عطرها هستم.27
زمانی که احساس ناراحتی زیادی دارم، می‌توانم یک راهی را برای بیان آن پیدا کنم.28
از طریق فعالیت هایی بدون اینکه واقعاً به آنها توجه کنم عجله می‌کنم.29
وقتی که افکار و یا تصاویری ناراحت کننده ای دارم ، قادر خواهم بود فقط به آنها توجه کنم بدون اینکه به آنها واکنش نشان دهم.30
فکر می‌کنم برخی از احساسات من بد و نامناسب هستند و من نباید آنها را احساس کنم.31
متوجه عناصر بصری در هنر و طبیعت، از قبیل رنگ، شکل، بافت، و یا الگوهای نور و سایه هستم.32
تمایل طبیعی من قرار دادن تجربه هایم در قالب واژه هاست.33
هنگامی که افکار و یا تصاویری ناراحت کننده ای دارم، فقط به آنها توجه می‌کنم تا آنها از ذهنم بیرون روند.34
شغلم و یا وظایفم را به طور خودکار و بدون آگاه بودن از آنچه در حال انجام آن هستم، انجام می‌دهم.35
وقتی که افکار و یا تصاویری ناراحت کننده ای دارم، بسته به اینکه چه فکر یا تصویری در ذهنم هست، در مورد اینکه کدام یک از آنها “خوب یا بد” هستند، قضاوت می‌کنم.36
متوجه اینکه چگونه هیجانات و احساساتم افکار و رفتارم را تحت تاثیر قرارمی دهد، هستم.37
معمولاً می‌توانم چگونگی احساسم را در حال حاضر با جزئیات قابل توجه توصیف کنم.38
فهمیدم که کارها را بدون توجه انجام می‌دهم.39
وقتی که ایده های غیر منطقی دارم خودم را نادیده می‌گیرم.کتاب شخصیت شناسی

کتاب شخصیت شناسی

سفارش کتاب شخصیت شناسی
می توانید با دریافت کد معرف دوستان خود را برای تست های ذهن موفق دعوت کنید و امتیاز کسب کنید و با استفاده از امتیاز های خود جایزه بگیرید