تست شخصیت کارآفرین


1- براي کسب وضعيت بهتر حاضرم ريسک کنم حتي اگر از وضع فعلي خود راضي باشم .2- گاهي اوقات حاضرم به خاطر سود بيشتر ريسک هاي بالاتري را بپذيرم .3- خطر کردن نمک زندگي است .4- زماني که اکثر افراد احتمال شکست کاري را مي دهند باز هم حاضرم ريسک انجام آن را بپذيرم.5- اگر نتيجه انجام کاري به خطر کردنش بيرزد حتي با وجود مخالفت ديگران آن را انجام ميدهم .6- از خطر کردن لذت مي برم .7- وقتي حاضرم به ريسک هاي بالاتري دست بزنم که ارزش آن را داشته باشد .8- نسبت به مردم عادي بيشتر خطر مي کنم .9- نتايج مطلوبتر معمولاً مرا به اين امر وا ميدارد که در جهت آنها خطرات بيشتري را بپذيرم.10- اگر نتيجه انجام کاري برايم جذاب باشد، حاضرم براي رسيدن به آن، خطر بيشتري را بپذيرم.11- خطراتي که مي پذيرم با نتايجي که به دست مي آورم توجيه مي شود .12- اگر ايده ي خوبي داشته باشم حاضرم کار و شغل فعلي خود را رها کنم .13- حاضرم شانس خود را در معامله اي که نتايج آن مبهم است، امتحان کنم .14- معتقدم که شروع يک کار جديد ارزش خطر کردن را دارد .15- اطرافيان معمولاً خطر کردن هاي مرا منطقي مي دانند .16- به سر و کار داشتن با وضعيت هاي مبهم علاقه مندم .17- وضعيت هاي نا آشنا مي توانند خوب هم باشند .18- بر اساس اطلاعات ناقص هم مي توان تصميم گيري کرد .19- هرچه از زندگي بخواهم به دست مي آورم زيرا در راه رسيدن به آن سخت کار مي کنم .20- از طريق سخت کوشي، پافشاري و توانايي مي توانيم هر چيزي را در زندگي تغيير دهيم .21- افراد معمولاً به آنچه استحقاقش را دارند، دست مي يابند .22- به قدرت خودم براي تحقق هدف ها معتقدم .23- موفق شدن حاصل زحمت کشيدن است نه شانس .24- مي توانم سرنوشت خود را در دست بگيرم .25- به دست آوردن آنچه که مي خواهم، کمتر به اقبال و شانس بستگي دارد .26- با تلاش بيشتر مي توانم در وضعيت فعلي ام تغيير ايجاد کنم .27- فکر مي کنم بيشتر مردم اگر فقط از خود پشتکار نشان مي دادند، در زندگي موفق مي شدند .28- اگر شخصي در انجام کاري تلاش کند، حتماً موفق مي شود .29- خودم در موفقيت هايم موثرم .30- سرانجام، هر کس به ارزش و احترامي که شايسته آن است خواهد رسيد .31- شانس در زندگی نقش اندکی دارد.32- احتمال انجام موفقیت آمیز کار به تلاش شخصی من وابسته است.33- تلاش زياد دليل تحقق و ارضاي خواسته هاي من است .34- بيشتر بد بختي ها نتيجه ناداني، ناتواني، تنبلي و مانند اينهاست .35- پس از هر شکست، هدفم را از طريق ديگري دنبال مي کنم .36- سعي مي کنم کار خود را حتي با وجود موانع زياد ادامه دهم .37- وقتي کاري را شروع مي کنم، آنرا تا دستيابي به نتيجه موفق ادامه مي دهم .38- خود را وقف کار مي کنم و به انجام آن متعهد مي شوم .39- در اجراي برنامه تدوين شده خود، سخت تلاش مي کنم .40- يک کار را تا رسيدن به نتيجه ادامه مي دهم حتي اگر مدت زيادي طول بکشد .41- هنگام کار معمولاً با تمام وجود کار مي کنم .42- براي حل مسائل و مشکلاتم اغلب تلاش زيادي مي کنم ونمي توانم به راحتي از آنها بگذرم.43- کارهايي را که توانايي مرا افزايش مي دهند، به کارهاي آسان ترجيح مي دهم .44- وقتي شيوه خاصي براي حل مسئله نمي تواند کارساز باشد، به سرعت مي توانم فکرم را بر روي شيوه مناسب تر ديگري تغيير جهت دهم .45- شکست هاي متوالي مانع پيگيري اهدافم نمي شود .46- براي انجام کارها صبح زود بيدار مي شوم و تا ديروقت کار مي کنم .47- مي توانم مدت زيادي بدون خستگي به انجام کار ادامه دهم .48- دست و پنجه نرم کردن با مشکل پيچيده، از حل مسئله ساده برايم جالب تر است .49- براي رسيدن به اهدافي که تعيين کرده ام، حاضرم آسايش خود را فدا کنم .50- در يک بازي رقابتي، دل مشغولي من بهتر بازي کردن است نه برنده شدن .51- همين حالا و في البداهه مي توانم تعداد بي شماري جمله بسازم که با کلمه "همه" شروع مي شود .52- نوشتن تعداد زيادي داستان تازه برايم آسان است .53- نوشتن مترادف هاي بسيار براي کلمه "سريع"، برايم آسان است .54- اگر در مسابقه اي شرکت کنم که در آن بايد تا حد امکان کلمه هاي بسياري را که با حرف "ج" شروع مي شود بيان کنم، از عهده اين کار بر مي آيم .55- فرض کنيم همه راه هاي معمولي براي گرم کردن غذا را از دست داده ايم، تهيه فهرست طولاني از راه هاي گرم کردن غذا برايم آسان است .56- اگر به يک گردهمايي دعوت شوم تا مسائل جامعه را مورد بحث قرار دهم، تهيه فهرست طولاني از مسائل آن برايم آسان است .57- براي توصيف موقعيت ها، اشيا و ... به راحتي به کلمات دست پيدا مي کنم .58- به جز کاربرد رايج وسايل معمولاً مي توانم کاربرد هاي ديگري هم براي آنها پيدا کنم.59- براي بيان يک انديشه به سهولت به کلمات مترادف دست پيدا مي کنم .60- اگر از من دعوت شود به انجمن شهر براي دريافت کمک مالي پيشنهادهايي ارائه دهم به راحتي از عهده اين کار بر مي آيم .61- اگر به طور غير منتظره از من بخواهند بيش از پنج دقيقه در مورد يک موضوع صحبت کنم، به راحتي از پس آن بر مي آيم .62- مي توانم در طراحي اسباب بازي هاي جديد براي کودکان مفيد باشم .63- گاهي اوقات به قدري ايده هاي متنوع دارم که نمي دانم کدام را انتخاب کنم .64- وقتي بخش مهمي از کارم را انجام مي دهم، معمولاً با حصول نتيجه راضي مي شوم .65- از خوب انجام دادن وظايف خود لذت مي برم .66- افرادي را که در جامعه به موفقيت بالايي رسيده اند تحسين مي کنم .67- خوب انجام دادن کار مهمتر از تلاش براي راضي کردن ديگران است .68- از حل مسائل دشوار لذت مي برم .69- علاقه مند به تجربه غذا ها، مکان ها، و در کل تجارب جديد هستم .70- داشتن پشتکار براي موفقيت در کارها خيلي مهم است .71- در هر کار که احتمال شکست وجود داشته باشد، بالاخره احتمال موفقيت هم وجود دارد .72- قبل از انجام هر تصميمي، مايلم تمام حقايق را بدانم، حتي اگر مدت زيادي طول بکشد .73- چيزهايي که به آنها عادت کرده ام بهتر از چيزهاي جديد است .74- زندگي معمولي بر زندگي پر از تغيير ارجحيت دارد .75- ترجيح مي دهم کارها را به روش معمولي انجام دهم .76- به زندگي منظم و جا افتاده که در آن، غالب مسائل زندگي پيش بيني شده است، علاقه مندم .77- کارها را بايد به شيوه هاي آزمون شده انجام داد .78- فعاليت هاي آشنا را بر فعاليت هاي ناآشنا ترجيح مي دهم .79- کار يکنواخت در مکان آرام را ترجيح مي دهم .80- در آينده ي هر فرد خيلي چيز ها به بخت خوب يا بد بستگي دارد .81- در موقعيت هايي که جواب روشني وجود ندارد بسيار بي طاقت مي شوم .82- يک شغل خوب، شغلي است که مکان، نوع کار و نحوه ي انجام آن روشن باشد .83- برخي اوقات مردم ايده هاي مرا غير عادي و دست نيافتني مي پندارند .84- اغلب ايده هاي خوبي مطرح مي کنم، مخصوصاً وقتي که هيچ کاري انجام نمي دهم .85- در مراحل انجام هر کاري، داراي ايده هاي جديد هستم .86- براي انجام کارهايي که قبلاً توسط هيچ کس انجام نشده، اغلب به تخيل روي مي آورم .87- از اين که با ديگران در مورد ايده هاي گوناگون بحث کنم، لذت مي برم .88- از صرف وقت خود بر روي ايده هاي جديد لذت مي برم، حتي اگر اين ايده ها مزاياي عملي همراه نداشته باشد .89- از خلق چيزهاي جديد لذت مي برم .90- هنگام تعيين هدف براي فعاليت هاي خود، ترجيح مي دهم هدف هاي سخت را انتخاب کنم.91- در برابر مشکلات اغلب راه حل هاي سازنده اي پيشنهاد مي کنم .92- به حل مسائل پيچيده و مبهم علاقه مندم .93- براي انجام يک کار پيچيده معمولاً چندين روش پيشنهاد مي کنم .94- اگر سرگرم ساختن وسيله اي باشم و ناگهان دريابم قطعه مهمي از آن را گم کرده ام و نتوانم آن را پيدا کنم، سعي مي کنم به جاي آن، يک قطعه ديگر بسازم .95- شغلي را دوست دارم که مستلزم فراهم کردن انديشه هاي بسيار باشد .مرد زن
می توانید با دریافت کد معرف دوستان خود را برای تست های ذهن موفق دعوت کنید و امتیاز کسب کنید و با استفاده از امتیاز های خود جایزه بگیرید

دیدگاهتان را بنویسید