شانست رو امتحان کن

100 هزار تومان (دوره ها)
200 هزار تومان (دوره ها)
شاید دفعه بعد
نزدیک بود!
15 هزار تومان (مخصوص کتاب)
کتاب شخصیت شناسی
کتاب طرحواره ها
امروز رو شانس نبودی
ایشالا دور بعدی
50 هزارتومان (مشاوره)
بدون جایزه
بخشکی شانس
شانست رو برای برنده شدن امتحان کن!
آدرس ایمیلت رو وارد کن و گردونه رو بچرخون. امروز برای بردن جایزه های استثنایی شانس داری!
قوانین چرخش گردونه:
  • یک بار چرخش برای هر کاربر
  • متقلب ها جایزه ای نمیگیرن.