تست استرس

1- برایم مشکل است آرام بگیرم.2- متوجه شده ام دهانم خشک می شود.3- فکر نمی کنم بتوانم هیچ نوع احساس خوبی را تجربه کنم.4- تنفس کردن برایم مشکل است.5- برایم سخت است در انجام کار پیش قدم شوم.6-     به موقعیت هایم به طور افراطی واکنش نشان می دهم.7-   در بدنم احساس لرزش می کنم.8- احساس می کنم انرژی روانی زیادی مصرف می کنم.9- نگرانم که مبادا در بعضی موقعیت ها دچار ترس شوم یا به کار احمقانه ای دست بزنم.10- احساس می کنم چیزی ندارم که منتظرش باشم.11- خودم را پریشان و سر درگم احساس می کنم.12- آرام بودن و در آرامش به سر بردن برایم مشکل است.13- احساس دل مردگی و دل شکستگی دارم.14- نسبت به هر چیزی که مرا از کار بازدارد بی تحمل و نابردبارم صبر و تحمل ندارم.15- احساس می کنم که هر لحظه ممکن است دچار ترس و وحشت شوم.16- قادر نیستم درباره خیلی چیزها شور و اشتیاق از خود نشان دهم.17- احساس می کنم به عنوان یک فرد ارزش زیادی ندارم.18- فکر می کنم بسیار زودرنج و حساس هستم.19- بدون این که هیچ گونه فعالیت بدنی انجام دهم متوجه شده ام که قلبم غیرعادی کار می کند مثلا ضربان شدید قلب یا از کار افتادن آن برای چند لحظه.20- بدون هیچ دلیل موجهی احساس ترس می کنم.21- احساس می کنم زندگی بی معنا است .می توانید با دریافت کد معرف دوستان خود را برای تست های ذهن موفق دعوت کنید و امتیاز کسب کنید و با استفاده از امتیاز های خود جایزه بگیرید