اسرار زئوس ها برای رسیدن به اهداف

آیا می دانید تا مثل زئوس ها فکر نکنید به هدف خود نمی رسید؟ در این درس بسیار کاربردی موارد…

10
110,000 تومان

کتاب برنامه ریزی به سبک آپولوها

بدون امتیاز 0 رای
60,000 تومان

فرزاد میراحمدی

ذهن موفق

۱۵۰

نویسنده:

ناشر:

صفحات:

20
60,000 تومان

کتاب تندخوانی با ذهن ناخودآگاه

بدون امتیاز 0 رای
100,000 تومان

فرزاد میراحمدی

ذهن موفق

۲۲۲

نویسنده:

ناشر:

صفحات:

58
100,000 تومان

کتاب دیدار با استاد درون

بدون امتیاز 0 رای
80,000 تومان

فرزاد میراحمدی

ذهن موفق

۱۴۶

نویسنده:

ناشر:

صفحات:

30
80,000 تومان

کتاب ذهن آبی در جستجوی هدف

بدون امتیاز 0 رای
100,000 تومان

فرزاد میراحمدی

ذهن موفق

۳۱۶

نویسنده:

ناشر:

صفحات:

32
100,000 تومان

کتاب سیاست های زنانه به سبک هِرا

بدون امتیاز 0 رای
80,000 تومان

فرزاد میراحمدی

ذهن موفق

۱۳۵

نویسنده:

ناشر:

صفحات:

80
80,000 تومان

کتاب طرحواره های شخصیتی

بدون امتیاز 0 رای
90,000 تومان

نویسنده:فرزادمیراحمدی

ناشر:انتشارات ذهن موفق

شابک:۹۷۸-۶۲۲-۹۹۵۱۴-۲-۲

چاپ سوم

تعدادصفحات:۲۰۷

87
90,000 تومان