دیدار با استاد درون- کتاب ذهن‌آگاهی به همراه ۱۲ جلسه آموزش صوتی

بدون امتیاز 0 رای
155,000 تومان

فرزاد میراحمدی

ذهن موفق

۱۴۶

نویسنده:

ناشر:

صفحات:

4
155,000 تومان

کتاب برنامه ریزی به سبک آپولوها به همراه ۱۲ جلسه آموزش صوتی

بدون امتیاز 0 رای
145,000 تومان

فرزاد میراحمدی

ذهن موفق

۱۵۰

نویسنده:

ناشر:

صفحات:

0
145,000 تومان

کتاب تندخوانی با ذهن ناخودآگاه به همراه ۱۲ جلسه آموزش صوتی

بدون امتیاز 0 رای
140,000 تومان

فرزاد میراحمدی

ذهن موفق

۲۲۲

نویسنده:

ناشر:

صفحات:

8
140,000 تومان

کتاب ذهن آبی در جستجوی هدف به همراه ۱۲ جلسه آموزش صوتی

بدون امتیاز 0 رای
150,000 تومان

فرزاد میراحمدی

ذهن موفق

۳۱۶

نویسنده:

ناشر:

صفحات:

5
150,000 تومان

کتاب سیاست های زنانه به سبک هِرا به همراه ۱۲ جلسه آموزش صوتی

بدون امتیاز 0 رای
140,000 تومان

فرزاد میراحمدی

ذهن موفق

۱۳۵

نویسنده:

ناشر:

صفحات:

20
140,000 تومان

کتاب طرحواره های شخصیتی به همراه ۱۲ جلسه آموزش صوتی

بدون امتیاز 0 رای
140,000 تومان

فرزاد میراحمدی

ذهن موفق

۲۰۳

نویسنده:

ناشر:

صفحات:

22
140,000 تومان