کتاب برنامه ریزی به سبک آپولوها

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

فرزاد میراحمدی

ذهن موفق

۱۵۰

نویسنده:

ناشر:

صفحات:

15
45,000 تومان

کتاب تندخوانی با ذهن ناخودآگاه

بدون امتیاز 0 رای
80,000 تومان

فرزاد میراحمدی

ذهن موفق

۲۲۲

نویسنده:

ناشر:

صفحات:

36
80,000 تومان

کتاب دیدار با استاد درون

بدون امتیاز 0 رای
60,000 تومان

فرزاد میراحمدی

ذهن موفق

۱۴۶

نویسنده:

ناشر:

صفحات:

24
60,000 تومان

کتاب ذهن آبی در جستجوی هدف

بدون امتیاز 0 رای
80,000 تومان

فرزاد میراحمدی

ذهن موفق

۳۱۶

نویسنده:

ناشر:

صفحات:

26
80,000 تومان

کتاب سیاست های زنانه به سبک هِرا

بدون امتیاز 0 رای
60,000 تومان

فرزاد میراحمدی

ذهن موفق

۱۳۵

نویسنده:

ناشر:

صفحات:

66
60,000 تومان

کتاب طرحواره های شخصیتی

بدون امتیاز 0 رای
70,000 تومان

نویسنده:فرزادمیراحمدی

ناشر:انتشارات ذهن موفق

شابک:۹۷۸-۶۲۲-۹۹۵۱۴-۲-۲

چاپ سوم

تعدادصفحات:۲۰۷

64
70,000 تومان