کتاب برنامه ریزی به سبک آپولوها

بدون امتیاز 0 رای
60,000 تومان

فرزاد میراحمدی

ذهن موفق

۱۵۰

نویسنده:

ناشر:

صفحات:

17
60,000 تومان

کتاب تندخوانی با ذهن ناخودآگاه

بدون امتیاز 0 رای
100,000 تومان

فرزاد میراحمدی

ذهن موفق

۲۲۲

نویسنده:

ناشر:

صفحات:

47
100,000 تومان

کتاب دیدار با استاد درون

بدون امتیاز 0 رای
80,000 تومان

فرزاد میراحمدی

ذهن موفق

۱۴۶

نویسنده:

ناشر:

صفحات:

25
80,000 تومان

کتاب ذهن آبی در جستجوی هدف

بدون امتیاز 0 رای
100,000 تومان

فرزاد میراحمدی

ذهن موفق

۳۱۶

نویسنده:

ناشر:

صفحات:

29
100,000 تومان

کتاب سیاست های زنانه به سبک هِرا

بدون امتیاز 0 رای
80,000 تومان

فرزاد میراحمدی

ذهن موفق

۱۳۵

نویسنده:

ناشر:

صفحات:

74
80,000 تومان

کتاب طرحواره های شخصیتی

بدون امتیاز 0 رای
90,000 تومان

نویسنده:فرزادمیراحمدی

ناشر:انتشارات ذهن موفق

شابک:۹۷۸-۶۲۲-۹۹۵۱۴-۲-۲

چاپ سوم

تعدادصفحات:۲۰۷

74
90,000 تومان