تست کمالگرایی

1- برای اینکه راضی باشم کارهایم باید عالی باشد.2- نسبت به نظرات دیگران بیش از اندازه حساسم .3- وقتی کارهای دیگران در حد استاندارد های من نیست معمولا به آنها اطلاع می دهم.4- قبل از تصمیم گیری درباره اختیارهای خود به دقت فکر می کنم.5- اگر اشتباهی مرتکب شوم، ممکن است مردم نسبت به من نظر خوبی نداشته باشند.6- همیشه ازطرف والدینم برای بهترین بودن تحت فشار بوده ام.7- اگر کاری را کمتر ازحد کمال انجام دهم، زمان برایم به دشواری سپری می شود.8- همیشه انرژی خود را برای به دست آوردن یک نتیجه بی عیب به کار می برم.9- کارهایم را با کارهای دیگران مقایسه، و اغلب احساس عدم کفایت می کنم.10- وقتی دیگران استانداردهای من را رعایت نکنند آشفته می شوم.11- فکر میکنم چیزها باید سرجای خود باشند.12- بیشتر تصمیمات خود را برنامه ریزی می کنم.13- از شکست خوردن خیلی شرمنده می شوم.14- والینم مرا با استانداردهای بالا نگه داشته اند.15- برای کارهایی که انجام داده ام یا نیاز دارم انجام دهم، بیش از اندازه نگرانم.16- تحمل کارهای نیمه تمام برایم بسیار دشوار است.17- درباره واکنش دیگران به کارهای خود حساس هستم.18- در مورد بهانه های دیگران به خاطر کارهای ضعیف آنها ، کمتر صبور هستم.19- خود را به عنوان یک شخص منظم معرفی می کنم.20- بسیاری از تصمیماتم بعد از تفکر درباره آنها اتخاذ می شود.21- درباره اشتباه به شدت واکنش نشان می دهم.22- راضی کردن والدینم کار بسیار دشواری است.23- اگر اشتباهی انجام دهم همه ی روزم خراب است.24- در هر تکلیفی که انجام می دهم باید بهترین باشم.25- همواره نگران آن هستم که مردم رفتار مرا تایید می کنند یا نه.26- اغلب اوقات از دیگران انتقاد می کنم.27- دوست دارم همیشه سازمان یافته و منضبط باشم.28- قبل از اینکه بدانم چه می خواهم معمولا نیاز به تفکر دارم.29- اگر کسی به اشتباه من پی ببرد احساس می کنم به گونه ای احترام او را از دست داده ام.30- والدینم برای پیشرفت من دارای توقعات زیادی هستند.31- اگر کار بدی انجام دهم یا چیز بدی بگویم، بقیه ی روز را به ان فکر می کنم.32- خود را به شدت به سوی استانداردهای بالا می کشانم.33- به ندرت چیزی می گویم چون می ترسم اشتباه کنم.34- بارها توسط کارهای ضعیف و نامرتب دیگران خشمگین شده ام.35- خانه ام را اغلب تمیز می کنم.36- برا تفکر درباره ی یک برنامه قبل از انجام کاری به زمان نیاز دارم.37- اگر کاری را خراب کنم ممکن است مردم درمورد هر کاری که انجام می دهم از من سوال کنند.38- وقتی بزرگ شدم، برای انجام درست کارها فشار زیادی احساس می کردم.39- وقتی مرتکب خطایی شوم عموما نمی توانم تفکر درباره آن را متوقف کنم.40- باید هر کاری را به صورت عالی انجام دهم.41- از هر چه مردم درباره من فکر می کنند آگاهم.42- درباره اشتباهات بی دقت دیگران تحمل کمی دارم.43- از اینکه بعد از کار با چیزها بلافاصله آن را در جای خود قرار دهم، اطمینان حاصل می کنم.44- تمایل دارم قبل از تصمیم گیری، عمیقا فکر کنم.45- برای من اشتباه مساوی شکست است.46- والدینم برای موفق شدن من، فشار زیادی به من تحمیل می کنند.47- درباهر برخی از کارهایی که انجام داده ام اغلب وسواس دارم.48- اغلب نگران هستم مردم از گفته های من برداشت اشتباهی داشته باشند.49- از اشتباهات دیگرن اغلب نا امید می شوم.50- گنجه خانه ام تمیز و مرتب است.51- به ندرت تصمیمات لحظه ای می گیرم.52- اشتباه نشانه ی حماقت است.53- همیشه احساس کرده ام والدینم می خواهند عالی باشم.54- بعد از شروع یک برنامه، همواره درباره چگونگی انجام آن فکر می کنم.55- محل کار من عموما سازمان یافته است.56- اگر یک اشتباه جدی مرتکب شوم، احساس حقارت می کنم.57- والدینم همیشه از من انتظار بهترین بودن را دارند.58- مدت ها نگران عقیده ی دیگران نسبت به خودم هستم.

شما تا چه حد به مباحث خودشناسی و روانشناسی علاقه مند هستید؟

درآمد ماهیانه شما چقدر است

سن خود را انتخاب کنید:

شغل خود را وارد کنید:

جنسیب:تاهل: