انگیزش تحصیلی هارتر

تست انگیزش تحصیلی هارتر

در کلاس سوال می کنم زیرا می خواهم چیزهای جدیدی یاد بگیرم.دوست دارم بفهمم چطور می توانم کارهای درسی ام را بدون کمک دیگران انجام بدهمعلاقه ندارم راه حل مسائل دشوار را پیدا کنم.من برای این درس می خوانم که معلم می خواهد.وقتی چیزی را زود نمی فهمم از معلم میخواهم جواب را به من بگوید.دوست دارم تا می توانم در مدرسه یاد بگیرم.من تمرین و کارهای اضافی میکنم چون درباره ی مطالب مورد علاقه ام می توانم چیزهایی را یاد بگیرم.وقتی بعضی مطالب را فورا نمی فهمم ترجیح می دهم آنها را با تلاش خودم بفهمم.می خواهم فقط چیزهایی را در مدرسه یاد بگیرم که مجبورم.کارهای مدرسه را چون معلم می گوید انجام می دهم.میل دارم از معلم بخواهم در تکالیفم به من کمک کند.دوست دارم سراغ تکالیف تازه ای که مشکل تر است بروم.برای این مطالب را می خوانم که به موضوع آنها علاقه دارم.وقتی اشتباهی میکنم دلم می خواهد خودم پاسخ درست را پیدا کنم.تکالیف دشوار را دوست ندارم چون مجبورم سخت کار کنم.روی مسئله ها به این خاطر کار میکنم که مجبور هستم.وقتی اشتباهی می کنم دوست دارم از معلم بپرسم چگونه جواب درست را پیدا کنم.آن مطالبی را بیشتر دوست دارم که حل کردن آنها مرا سخت به فکر کردن وادار می کند.کارهای درسی را برای این انجام می دهم تا مطالب زیادی که می خواهم بفهمم پیدا کنم.اگر در مسئله ای به مشکل برخورد کنم تلاش می کنم تا خودم آن را حل کنم.من کار آسان را دوست دارم تا مطمئن باشم می توانم آن را انجام دهم.من از معلم سوال می کنم چون می خواهم به من توجه کند.اگر در مسئله ای به مشکل برخورد کنم از معلم تقاضای کمک می کنم.من مسائل دشوار را دوست دارم چون از حل آنها لذت می برم.من واقعا سخت کار می کنم چون می خواهم چیز های جدیدی یاد بگیرم.مایلم تکالیفم را بدون کمک دیگران انجام دهم.دوست دارم به تکالیفی بپردازم که نسبتا آسان است.دلم می خواهد در برنامه ریزی کارهای بعدی معلم به من کمک کند.به تکالیف دشوار درسی علاقه علاقه دارم چون جالب ترند.روی مسئله ها کار می کنم تا یاد بگیرم چگونه باید آنها را حل کنم.درسهایی را دوست دارم که یادگیری آنها نسبتا آسان است.دلم می خواهد از معلم بپرسم چگونه باید تکالیف درسی را انجام داد.به کارهای سخت علاقه دارم چون توانایی های خود را می توانم آزمایش کنم.