ثبت نام در وبینار رایگان شخصیت شناسی بر اساس آرکتایپ ها

برای ثبت نام در وبینار رایگان شخصیت شناسی براساس آرکتایپ ها لطفا فرم زیر را پر کنید

سرفصل ها:
 • کودکی هر تیپ شخصیتی
 • ویژگی‌های اصلی
 • روش شناخت او
 • تکنیک‌های متقاعدسازی هر تیپ شخصیتی
 • نحوه‌ی برخورد با او
 • نحوه‌ی رفتار او در محیط کار
 • روابط عاطفی قبل از ازدواج
 • روابط عاطفی بعد از ازدواج
 • شغل و رشته‌های مناسب او
 • نقاط قوت و ضعف او
 • نحوه‌ی رشد شخصیتی این تیپ

توضیحات دوره

دکتر زهرا فتاحینویسنده کتاب: شخصیت شناسی براساس آرکتایپ ها

نویسنده کتاب: طرحواره های شخصیتی

مدرس دوره های: شخصیت شناسی، هوش کلامی، طرحواره های شخصیتی