تست رضایت از خود
1- آیا دوست دارید متفاوت از آنچه هستید باشید؟2- آیا اتفاق افتاده است که خود را شکست خورده به حساب آورید؟3- آیا فکر می‌کنید رابطه شما با همسرتان رضایت‌بخش، و ازدواجتان مناسب بوده است؟4- آیا موردی وجود دارد که به خاطر آن احساس کنید واقعا پایین‌تر از مردم هستید؟5- آیا در مسیر زندگی خود، وقتی به موانع متعددی بر می‌خورید، فکر می‌کنید که باید جهت خود را عوض کنید؟6- آیا احساس می‌کنید که می‌توانید در جلو مردم سخن بگویید و از افکار خود دفاع کنید؟7- آیا در شخصیت شما عناصری وجود دارند که دوست دارید آنها را تغییر دهید؟8- آیا واقعا به تصمیمات خود مطمئن هستید؟9- آیا فکر می‌کنید که در مجموع با مردم مهربان هستید؟10- آیا در مجموع نسبت به خود نظر خوبی دارید؟11- آیا از اینکه در گذشته برخی کارها را انجام داده‌اید احساس شرم می‌کنید؟12- آیا فکر می‌کنید که برای دیگران مفید هستید؟13- آیا برای شما، انتقادهای دیگران بیشتر تحریک‌کننده‌اند تا توهین؟14- آیا وقتی به آلبوم عکس‌هایتان نگاه می‌کنید، فکر می‌کنید که خودتان بهتر از عکس‌هایتان هستید؟15- آیا اغلب از خود می‌پرسید که ارزش دارید؟16- آیا در مورد یکی از اعضای خانواده، خودتان را گناهکار می‌دانید؟17- آیا فکر می‌کنید که تعریف و تمجید دیگران از شما صادقانه است؟18- آیا در مقابل کسی که او را خوب نمی‌شناسید اغلب معذب می‌شوید؟19- آیا فکر می‌کنید که توانایی تحقق بخشیدن به آرزوهایتان را دارید؟20- آیا در کل، به این نتیجه رسیده‌اید که بالاتر از اطرافیانتان هستید نه پایین‌تر از آنها؟21- آیا در مجموع، از شب‌ها بیشتر از روزها خوشتان می‌آید؟22- آیا در زندگی، به هدف‌هایی که تعیین کرده‌اید رسیده‌اید؟23- آیا از شکل ظاهری خود رضایت دارید و در مجموع خود را خوشایند می‌دانید؟24- آیا فکر می‌کنید که توجه جنس مخالف را جلب می‌کنید؟25- آیا فکر می‌کنید که در مدرسه خوب آموزش دیده‌اید و خوب تربیت شده‌اید؟26- آیا بالا دستتان به ارزش شما پی برده‌اند؟27- آیا احساس کرده‌اید یا احساس می‌کنید که والدین شما را تشویق می‌کنند؟28- آیا فکر می‌کنید که دیگران از خیلی خوب بودن شما بهره می‌برند؟29- آیا به هر کاری که اقدام می‌کنید آن را به دقت و صداقت انجام می‌دهید؟30- آیا به حد کافی شجاعت دارید؟31- آیا می‌توانید از لحظه‌های حساس استفاده کنید؟32- آیا تمایل دارید توانایی‌های خود را کمتر از حد ارزیابی کنید؟33- آیا معتقد هستید که مسئولیت‌های خانواده شما محدود شده، آرزوهای شما را تحت تاثیر قرار داده است؟34- آیا فکر می‌کنید که بدشانسی مخصوصا به سراغ شما می‌آید؟35- آیا فکر می‌کنید که شرایط اجتماعی و اقتصادی خانواده بر کار شما اثر منفی گذاشته است؟36- آیا برای شما رویدادهای ناخوشایندی اتفاق افتاده است(مثل بیماری یا تصادف) که برموجودیت شما اثر می‌گذارند؟می توانید با دریافت کد معرف دوستان خود را برای تست های ذهن موفق دعوت کنید و امتیاز کسب کنید و با استفاده از امتیاز های خود جایزه بگیرید