تست ازدواج


1- فرد نگراني نيستم.2- بيشتر افرادي را كه با آنها در تماس هستم، واقعا دوست دارم.3- خيال پردازي من بسيار قوي است.4- نسبت به قصد و نيت ديگران حساس و مشكوك هستم.5- ديگران مرا فردي عاقل و محتاط مي‌شناسند.6- اغلب از طرز برخورد ديگران با خود عصباني مي شوم.7- معمولاً از جاهاي شلوغ گريزانم.8- جنبه‌هاي هنري و زيبايي شناسي براي من زياد اهميت ندارند.9- آدم مكار يا زيركي نيستم.10- ترجيح مي دهم در طي هر كاري آزادي انتخاب داشته باشم تا اينكه هر كاري را با نقشه از پيش تعيين شده انجام دهم.11- بندرت احساس تنهايي و غم مي كنم.12- من فردي مسلط، استوار و قاطع هستم.13- زندگي بدون عواطف و هيجانات قوي برايم جالب نخواهد بود.14- بعضي‌ها مرا آدمی خودخواه و خود محور می‌دانند.15- سعي مي كنم كه همه كارهايم را با احساس مسئوليت انجام دهم.16- در مواجه با ديگران هميشه نگران هستم كه نكند مرتكب اشتباهي شوم.17- در موقع كار یا تفريح عجله و شتاب به خرج نمی‌دهم.18- بر اموراتم مسلط هستم.19- همكاري را بر رقابت با ديگران ترجيح مي دهم.20- سخت‌گير نيستم و مسائل را جدي نمي‌گيرم.21- به ندرت خود را بيش از حد درگير مسائل مي كنم.22- اغلب تشنه هيجان هستم.23- اغلب از كلنجار رفتن با نظريه‌ها يا مفاهيم انتزاعي (ذهني) لذت مي بردم.24- از لاف زدن درباره استعدادها و موفقیت‌های خود بدم نمی‌آید.25- به خوبي مي‌توانم كارهايم را طوري تنظيم كنم كه درست سر زمان تعيين شده انجام شوند.26- اغلب احساس درماندگي مي كنم و دنبال كسي مي گردم كه مشكلاتم را برطرف كند.27- هرگز از شدت خوشحالي از جا نپرديده ام.28- فكر مي‌كنم آموزش مطالب متناقض به دانشجويان فقط به سردرگمي و گمراهي آنها منجر خواهدشد.29- لازم است كه رهبران سياسي از جنبه‌هاي انساني سياست‌هاي خود آگاهي بيشتري داشته باشند.30- درطول سال‌هاي‌گذشته بعضي‌وقت‌ها دست به‌كارهاي احمقانه‌اي زده‌ام.31- زود مي‌ترسم.32- از مصاحبت با ديگران چندان لذت نمي‌برم.33- سعي مي‌كنم كليه افكارم را در جهات واقع‌بينانه هدايت كنم و از تخيل و روياپردازي اجتناب نمايم.34- فكر مي كنم اغلب مردم درزندگي داراي حسن نيت هستند.35- من مسئولیت‌های اجتماعي همچون رأي دادن را جدي نمي‌گيرم.36- خلقي (روحيه‌اي) باثبات دارم.37- دوست دارم هميشه افراد زيادي دور و برم باشد.38- گاهي كاملاً جذب (محو) موسيقي مي‌شوم كه به آن گوش مي‌دهم.39- اگر لازم باشد حاضرم از دیگران برای رسیدن به مقاصد خود سوء استفاده کنم.40- وسايل متعلق به خود را تميز و مرتب نگه مي‌دارم.41- كاملاً احساس بي‌ارزش مي‌كنم.42- گاهي نمي‌توانم آن طور كه بايد و شايد از خود قاطعیت نشان دهم.43- به‌ندرت دچار هيجانات و عواطف شدید می شوم.44- سعي مي‌كنم در مقابل همه مؤدب باشم.45- گاهي آن طور كه بايد و شايد قابل اتكا و اعتماد نيستم.46- وقتي با ديگران هستم احساس راحتی کرده و به ندرت نگران رفتار خود می شوم.47- وقتي كاري را به عهده می گیرم، آن را جدی و با اشتياق انجام مي دهم.48- فكر مي‌كنم ياد گرفتن سرگرمي جديد و مهارت پيدا كردن در انجام آن كار جالبي است.49- هنگامي‌كه لازم باشد مي‌توانم از ديگران ايراد بگیرم و به آنها گوش‌زد نمايم.50- داراي اهداف‌روشني هستم و براي رسيدن‌به آنها طبق ‌برنامه عمل مي‌كنم.51- مقاومت در مقابل خواسته‌ها و هوس‌هاي آنی برايم آسان نيست.52- دوست ندارم تعطيلات خود را در جاهاي شلوغ و پرهيجان بگذرانم.53- بحث‌هاي فلسفي برايم خسته‌كننده هستند.54- ترجيح مي‌دهم در مورد خودم و كارهايم حرف نزنم.55- قبل از شروع هر كاري وقت‌زيادي را تلف مي‌كنم.56- احساس مي‌كنم كه مي‌توانم با اغلب مشكلاتم مقابله كنم.57- گاهي حالت سرخوشي و نشاط شديدي را احساس مي‌كنم.58- به نظر من قوانين و سياست‌هاي اجتماعي بايستي مطابق با نيازهاي زمان كه در حال تغيير است، تحول پيدا كنند.59- در روش‌هايم سرسخت و لجوج هستم.60- قبل از اينكه تصميم بگيرم به همه جوانب كار فكر مي‌كنم.61- به‌ندرت احساس اضطراب يا ترس مي‌كنم.62- ديگران مرا به عنوان فردي گرم و صميمي مي‌ دانند.63- من زندگي تخيلي فعالي دارم.64- فكر مي‌كنم اکثر مردم، اگر به آن ها اجازه داده شود، از آدم سوء استفاده می‌کنند.65- سعي مي‌كنم از آنچه اتفاق مي‌افتد مطلع باشم و معمولاً تصميم‌هاي موثر و دقيق مي‌گيرم.66- من به آدمی جوشی و عصبی معروف هستم.67- غالباً ترجيح مي‌دهم كه كارها را به‌تنهايي انجام دهم.68- گوش‌دادن به موسيقي كلاسيك و يا سنتي برايم خسته‌كننده است.69- حتي اگر بخواهم نمي‌توانم كسي را فريب بدهم.70- فرد بسيار منظم و با برنامه ای نيستم.71- به‌ندرت غمگين و افسرده می شوم.72- معمولاً رهبري گروه‌هایی که عضوآنها بوده ام، به عهده من بوده است.73- اينكه راجع‌به موضوعات چه احساسي دارم برايم مهم است.74- برخي فكر مي‌كنند من فردي حسابگر و خشك هستم.75- بدهكاري‌هايم را سر موقع و كامل پرداخت مي‌كنم.76- بعضی وقت ها طوری احساس خجالت کرده ام که دلم می خواست خود را از دیگران پنهان کنم.77- كارهايم را به كندي ولي پيوسته و به مرور انجام مي دهم.78- هنگامی که روش صحیح انجام کاری را یافتم آن را همواره دنبال می کنم.79- حتي هنگامي كه ابراز خشم، منطقي و بجاست در بروز آن ترديد دارم.80- وقتي برنامه اي را براي بهبودي وضعيت خودم شروع مي كنم معمولاً بعد از چند روز آن را كنار مي گذارم.81- مقاومت در برابر وسوسه ها یا هوس ها برایم كار مشكلي نیست.82- گاهي كارهايي را فقط براي سرگرمي و وقت تلف كردن انجام داده ام.83- از حل جدول و معما لذت مي‌برم.84- بر اين باورم كه از بيشتر مردم بهتر هستم.85- فرد فعال (مولدي) هستم كه هميشه كارم را كامل انجام مي‌دهم.86- هنگامي كه تحت فشارهاي روحي زيادي هستم گاه احساس مي‌كنم كه دارم خورد مي‌شوم.87- شخص خوشحال و اميدواري نيستم.88- معتقدم كه هنگام تصميم‌گيري در مسايل اخلاقي بايد تابع نظر رهبران دینی خود باشيم.89- ما هرگز نمي‌توانيم براي افراد فقير و سالمند كار زيادي بكنيم.90- گاهي اول عمل مي‌كنم بعد مي‌انديشم.91- اغلب احساس عصبي بودن و تنش مي‌كنم.92- اغلب مردم مرا فردي سرد و غير صميمي مي‌شناسند.93- دوست ندارم وقتم را با خيال‌پردازي تلف كنم.94- فكر مي‌كنم كه بیشتر مردمی که با آن ها رابطه دارم افرادی درستکار و قابل اطمینان هستند.95- غالب اوقات بدون آمادگي كافي درگير كارها مي‌شوم.96- فردي حساس و دمدمي مزاج به حساب نمي‌آيم.97- اگر براي مدت طولاني تنها باشم واقعا نياز به ديگران را حس مي كنم.98- نقش‌ها و نظم های موجود در طبيعت مرا مبهوت مي كنند.99- كاملاً صادق و درستكار بودن در تجارت و كاسبی روش مناسبي نيست.100- دوست دارم هر چیزی را در جای خودش قرار دهم تا بعدا به راحتی به آن دسترسی داشته باشم.101- بعضي اوقات عميقا احساس پشيماني و گناه مي كنم.102- غالبا در جلسات مي گذارم ديگران بيشتر حرف‌ها را بزنند.103- بندرت به احساسات آتي خود توجه مي كنم.104- اغلب سعی می کنم نسبت به افکار و احساسات دیگران آگاهی داشته و احترام بگذارم.105- گاهي در بازی ها تقلب مي‌كنم.106- اگر ديگران سربه‌سر من بگذارند و با من شوخي كنند زياد ناراحت نمي‌شوم.107- اغلب احساس مي‌كنم كه سرشار از انرژي هستم.108- اغلب غذاهاي جديد و يا اشيا را امتحان مي كنم.109- اگر كساني را دوست نداشته باشم برايم مهم نيست كه متوجه شوند.110- براي رسيدن به اهدافم سخت تلاش مي‌كنم.111- موقع خوردن غذاي مورد علاقه‌ام ميل دارم خيلي بخورم.112- سعي مي‌كنم فيلم‌هاي ترسناك و تكان دهنده را نبينم.113- بعضی مواقع که دیگران درباره موضوعات کاملاً انتزاعی و نظری صحبت می کنند حوصله ام سر می رود.114- سعي مي‌كنم شخص متواضع و فروتني باشم.115- برايم مشكل است خودم را مجبور به انجام وظايفم كنم.116- در مواقع اضطراری و بحراني خونسردي خود را حفظ مي كنم.117- بعضي از اوقات احساس خوشحالي مي كنم.118- معتقدم كه هر جامعه‌اي داراي باورهاي صحيح و غلط خاص خود است كه براي خود آن جامعه داراي اعتبار و ارزش دارد.119- با افرادي‌كه ‌در خيابان‌ها گدايي‌مي‌كنند هيچ‌گونه احساس‌همدردي ندارم.120- هميشه قبل از دست زدن به عملي پيامدهاي آن را در نظر مي‌گيرم.121- بندرت نگران آينده مي‌شوم.122- از صحبت کردن با دیگران واقعا لذت می برم .123- از تمركز بر يك موضوع خيالي، و بررسي تمام احتمالات ممكن و شاخ و برگ دادن به آن لذت مي‌برم.124- وقتي شخصي كار خوبي را برايم انجام مي‌دهد به نيت او مشكوك مي‌شوم125- به قضاوت‌هاي صحيح و دقيق خود افتخار مي كنم.126- اغلب از افرادي كه بايد با آنها در ارتباط باشم، خوشم نمي‌آيد127- کارهایی را ترجیح می دهم که بتوانم به تنهایی و بدون تحمل مزاحمت دیگران انجام دهم .128- شعر تاثیر چندانی روی من ندارد .129- از اينكه ديگران فكر كنند فرد متظاهري هستم متنفرم130- فكر نمي‌كنم كه هيچ‌وقت بتوانم آدم منظمي بشوم.131- هرگاه اشتباهی رخ می دهد من خودم را سرزنش می کنم.132- ساير افراد غالباً براي تصميم‌گيري به من نگاه مي‌كنند.133- تجارب هيجاني و احساسي گسترده و گوناگوني به من دست مي‌دهد.134- من به سخاوت و دست و دلبازی مشهور نیستم .135- وقتی قول یا تعهدی می دهم ، همیشه به آن پایبند و وفا دارم .136- اغلب در برابر دیگران احساس حقارت میکنم .137- سرعت عمل و سرحالي من به اندازه دیگران نيست.138- ترجيح مي‌دهم كه وقتم را در محيط‌هاي آشنا بگذرانم .139- اگر به من توهین شود سعی می کنم آن را ببخشم و فراموش کنم.140- احساس نمي‌كنم كه با فشار ديگران به پيش مي‌روم.141- من بندرت تسليم خواسته‌هاي آني خود مي‌شوم.142- هميشه براي كارم آماده‌ام.143- از حل كردن مسائل و معماهاي پيچيده لذت مي‌برم.144- من در مورد خودم نظر بسیار مثبتی دارم .145- وقتي كاري را شروع می کنم تقريبا هميشه آن را به پايان مي‌رسانم.146- غالباً تصميم‌گيري برايم مشكل است.147- خودم را فردي خيلي سرحال و سرزنده نمي‌دانم.148- معتقدم كه وفاداري به اصول و ايده‌آل‌هاي شخصي بسيار مهمتر از آزاد انديشي و نداشتن تعصب است .149- نيازهاي انساني بايد هميشه مقدم بر ملاحظات اقتصادي باشد.150- غالباً كارهايم را بدون برنامه‌ريزي زماني انجام مي‌دهم.151- غالباً نگران اين هستم كه مبادا كارها مطابق برنامه يا به درستي پيش نرود152- لبخند زدن و دوستانه رفتار كردن با غريبه ها برایم آسان است.153- اگر احساس كنم كه ذهنم به سمت خيال‌پردازي می رود معمولاً خود را مشغول‌كرده و ذهن خود را برروي كاري يا فعاليتي متمركز مي‌كنم .154- واکنش اولیه من نسبت به مردم آن است که به آنها اعتماد کنم .155- به نظر نمي‌رسد كه در هيچ كاري كاملاً موفق باشم.156- خيلي طول مي‌كشد تا من از كوره در بروم (عصباني بشوم).157- ترجيح مي‌دهم كه تعطيلاتم را در يك محل تفريحي شلوغ بگذرانم تا در يك كلبه جنگلي دور افتاده.158- بعضي از انواع موسيقي برايم بسيار جذاب و شور انگیز هستند.159- گاهي بازرنگي، ديگران را ودار مي‌كنم كاري را كه من مي‌خواهم انجام دهند.160- معمولا آدمی کم و بیش سختگیر و پر توقع هستم .161- خودم را دست كم مي‌گيرم.162- ترجيح مي‌دهم كه براي خودم كار كنم تا رهبر ديگران باشم.163- بندرت متوجه احساسات و عواطف حاصل از وضعيت‌هاي مختلف مي‌شوم.164- اغلب کسانی که مرا می شناسند دوستم دارند .165- من به شدت پايبند اصول اخلاقي هستم.166- در حضور رؤسا و يا ساير بزرگان راحت هستم.167- من غالباً شخص عجولي به نظر مي‌رسم.168- گاهي فقط به منظور ايجاد تنوع در زندگي محل اثاثيه خانه را تغییر می دهم .169- اگر شخصي دعوا را شروع كند من آماده دعوا كردن هستم.170- تلاش مي‌كنم آنچه را كه مي‌توانم به دست آورم.171- گاهي از پرخوري بيمار مي‌شوم.172- عاشق ترس و هیجانی هستم که از سوار شدن به چرخ و فلک یا کار های خطرناک دیگر بدست می آید .173- علاقه‌اي به تامل و تفكر جدي درباره سرنوشت جهان يا انسان ندارم.174- صرف‌نظر از اينكه ديگران چه وضعيت و شرايطي دارند احساس نمي‌كنم كه از آنها بهتر باشم.175- وقتی اجرای یک طرح یا نقشه با مشکل روبه رو می شود ، مایلم کار جدیدی را شروع کنم .176- در یک موقعیت بحرانی بخوبی می توانم خود را کنترل و اداره کنم .177- من آدم خوش مشرب ، شاد و با روحیه ای هستم .178- خود را فردی با سعه صدر می دانم که می تواند روش زندگی و طرز فکر دیگران را بخوبی قبول و تحمل نماید .179- معتقدم كه تمام انسان‌ها با ارزش و قابل احترامند.180- بندرت عجولانه تصميم مي‌گيرم.181- نسبت به اكثر افراد داراي ترس‌هاي كمتري هستم.182- به دوستانم وابستگي عاطفي زیادی دارم.183- دركودكي بندرت از بازي‌هايي كه جنبه نمايشي و تخيلي داشتند خوشم مي‌آمد.184- معمولاً در مورد افراد، خوشبين و خوش باورم.185- شخص بسيارشایسته و توانايي هستم.186- گاهي بداخلاق و ترشرو می شوم .187- معاشرتها و گردهمائی های اجتماعی معمولا برایم ناخوشایند و کسل کننده است .188- بعضي وقت ها که یک شعری را می خوانم یا یک اثر هنری را تماشا می کنم ، موجی از احساس افسردگی یا هیجان مرا در بر می گیرد .189- گاهي اوقات افراد را به تملق و يا زور وادار به انجام کار های مورد نظر خودم می کنم .190- در رابطه با پاکی و تميزي وسواس ندارم.191- بعضي اوقات زندگي به نظرم تیره و نااميد كننده می آید .192- در گفتگوها بيشترين سهم از صحبت كردن را من دارم.193- هم‌حسي با ديگران یعنی داشتن همان احساسی که آنها دارند ، برایم آسان است .194- خود را شخصي خير و نيكوكاري مي‌دانم.195- براي جلوگيري از دوباره‌كاري سعي مي‌كنم كارهايم را بادقت انجام دهم.196- اگر در مورد كسي حرف بدي زده باشم و يا كار خلافي انجام داده باشم ، برايم مشكل است دوباره با او روبرو شوم.197- زندگي و رويدادهاي آن برايم سريع مي‌گذرد.198- برای گذراندن تعطیلات ، ترجیح می دهم به جاهای آشنا و شناخته شده بروم .199- سرسخت و لجوج هستم.200- تلاش مي‌كنم كه هر كاري را به نحواحسن انجام دهم.201- گاهي كارهايي را بدون تامل انجام مي‌دهم و بعد پشيمان مي‌شوم.202- رنگ‌هاي روشن و چيزهاي پر زرق و برق مرا به خود جلب مي‌كند.203- من كنجكاوي‌هاي فکری زیادی دارم .204- ترجيح مي‌دهم به جاي خودم ديگران را تمجيد و ستايش كنم.205- آن قدر كارهاي ريز و كوچك براي انجام دادن دارم كه گاهي تمام آنها را ناديده مي‌گيرم.206- حتي وقتي به‌نظر مي‌رسد همه‌كارها اشتباه‌شده، بازهم ‌مي‌توانم تصميمات خوبي بگيرم.207- بندرت از لغاتي مثل «فوق‌العاده» و «عالي» براي توصيف تجربياتم استفاده مي‌كنم.208- فكر مي‌كنم اگر فردي در سن 25 سالگي‌اش نداند كه به چه چيز معتقد است، داراي مشكلي است.209- من با افرادي كه به‌خوشبختي خودم نيستند احساس همدردي مي‌كنم.210- وقتي مي‌خواهم به يك سفر كوتاه بروم، از قبل با دقت در رابطه با آن برنامه‌ريزي مي‌كنم.211- گاهي‌اوقات فكرهاي ترسناكی به ذهنم می آید .212- نسبت به افرادي كه با آنها كار مي‌كنم علاقه شخصي پيدا مي‌كنم.213- به آسانی به ذهن یا فکرم اجازه نمی دهم تا بدون کنترل یا هدایت در هر جهتی که خواست برود .214- به طبیعت و فطرت انسان بسیار خوشبین هستم .215- در کار خودم فردی موثر و کارآمد هستم .216- حتي آزردگیها و ناراحتی های کوچک ، می تواند در من احساس ناکامی و محرومیت ایجاد کند .217- از ميهماني‌هاي شلوغ خوشم مي‌آيد.218- از خواندن اشعار حاوي احساسات و تصورات بيشتر از داستان لذت مي‌برم.219- به زيركي خود در کنترل و اداره کردن مردم ، افتخار می کنم .220- وقت‌زيادي را براي پيداكردن چيزهايي‌كه در سرجايشان نگذاشته‌ام صرف مي‌كنم.221- بیشتر مواقع که کارها طبق نقشه پیش نمی روند یا اشتباه از آب در می آیند ، دلسرد می شوم و می خواهم آنها را ناتمام رها کنم .222- پذيرش مديريت و قبول مسئولیت برای من کار ساده ای نیست .223- چيزهاي غريب مثل: بوهاي خاص و يا نام مكان‌هاي دور، مي‌تواند در من حالات احساسي شديدي به وجود بياورد.224- اگر بتوانم به دیگران کمک کنم ، به آسانی یا بدون درخواست خود آنها این کار را می کنم .225- فقط در شرايطي كه واقعاً بيمار باشم كارم را تعطيل مي‌كنم.226- وقتي از افراد آشنا كارهاي احمقانه سر مي‌زند، من به جای آنها احساس خجالت می کنم .227- شخص بسيار فعالي هستم.228- براي رفتن به یک محل ، هميشه از مسير يكساني استفاده مي‌كنم.229- اغلب با فاميل و همكارانم بگو مگو دارم.230- من از جمله افراد معتاد به کاری هستم که نمی توانند هرگز بیکار بشینند .231- هميشه می توانم احساساتم را کنترل کنم .232- دوست دارم در رويدادهاي ورزشي همراه و همگام جمعيت باشم.233- علائق فکری وسیع و متنوعی دارم .234- آدمی مهم و برتر هستم .235- شخص بسيار منظم و مرتبي هستم.236- از نظر عاطفي كاملاً با ثبات و متعادل هستم.237- زود خنده ام می گیرد .238- به عقیده ی من نظام اخلاقی جدید که اجازه هر کاری را به افراد می دهد ، اصلا روش اخلاقی خوبی نیست .239- ترجیح می دهم فردی "با رحم و با گذشت " شناخته شوم تا یک فرد "عادل"240- قبل از پاسخ دادن به هر سوال به دقت درباره آن فکر می کنم .241- اغلب کسی را نداشته ام که از من حمایت کند، حرفهایش را با من بزند و عمیقاً نگران اتفاقاتی باشد که برایم می افتد.242- به طور کلی، کسی نبوده که به من عاطفه، محبت و صداقت نشان دهد.243- در بیشتر اوقات زندگی این احساس به من دست نداد که برای فرد دیگری، شخص ویژه و ممتازی به شمار میروم.244- در غالب اوقات کسی را نداشتم که واقعاً در دل به من گوش دهد، مرا بفهمد یا اینکه احساسها و نیازهای واقعی مرا درک کند.245- وقتی که نمیدانستم کاری را چگونه انجام دهم، به ندرت شخصی پیدا میشد که مرا نصیحت و راهنمایی کند.246- به افراد نزدیک خودم خیلی وابسته ام، چون می ترسم مبادا مرا ترک کنند.247- آنقدر به دیگران نیازمندم که نگران از دست دادن آنها هستم.248- نگرانم مبادا نزدیکانم مرا ترک کنند یا مرا به حال خود رها کنند.249- وقتی احساس میکنم کسی که برایم مهم است از من دوری میکند، مأیوس میشوم.250- برخی اوقات آنقدر نگران آن هستم که دیگران مرا ترک کنند که آنها را از خودم دور میکنم.251- احساس میکنم مردم از من سودجویی میکنند.252- احساس میکنم باید در حضور دیگران از خودم محافظت کنم، چون در غیر این صورت عمداً به من آسیب میزنند.253- دیگران دیر یا زود به من خیانت میکنند.254- نسبت به انگیزه های دیگران سوءظن شدید دارم.255- معمولاً به طور جدی به انگیزه های نهانی مردم فکر میکنم.256- وصله ناجور اجتماع هستم.257- اساساً با دیگران خیلی فرق دارم.258- نمیتوانم به کسی تعلق خاطر داشته باشم، انسان گوشه گیری هستم.259- احساس میکنم با مردم بیگانه ام.260- همیشه احساس میکنم در جمع جایی ندارم.261- مردان یا زنانی که دوستشان دارم، وقتی عیب های مرا ببینند، نمی توانند دوستم داشته باشند.262- اگر کسی واقعاً مرا بشناسد، مایل نیست با من رابطهای صمیمی داشته باشد.263- لیاقت عشق، توجه و احترام دیگران را ندارم.264- احساس میکنم هیچکس مرا دوست ندارد.265- در بسیاری از جنبه ها، چنان شخصیت پر عیب و ایرادی دارم که نمیتوانم در کنار دیگران راحت باشم.266- تقریباً هیچ کاری را نمیتوانم به خوبی دیگران انجام دهم.267- هر زمان پیشرفتی در کارم به وجود می آید، احساس بیکفایتی میکنم.268- بیشتر مردم در حوزه های شغلی و تحصیلی از من تواناترند.269- نمیتوانم مانند اغلب مردم در کارهایم با استعداد باشم.270- در کار یا تحصیل مثل بقیه باهوش نیستم.271- احساس میکنم نمیتوانم به تنهایی از پس کارهای روزمره زندگی ام بر بیایم.272- فکر میکنم در انجام کارهای روزمره، آدم وابسته ای هستم.273- عقل درست و حسابی ندارم.274- اصلاً به قضاوت های خودم در موقعیت های روزمره اعتماد ندارم.275- احساس میکنم نمی توانم به تنهایی گلیم خودم را از آب بیرون بکشم.276- نمیتوانم از شرّ این احساس رها شوم که مبادا اتفاق بدی بیفتد.277- احساس میکنم هر لحظه ممکن است یک فاجعه طبیعی، جنایی، حقوقی یا پزشکی برایم اتفاق بیافتد.278- آدم ترسویی هستم.279- میترسم تمام سرمایه خود را از دست بدهم و بیچاره شوم.280- اغلب نگرانم از اینکه دچار سکته قلبی یا بیماری سرطان شوم، حتی وقتی دلایل پزشکی کمی برای این نگرانی وجود دارد.281- قادر نیستم از والدینم جدا شوم، کاری که همسن و سالهایم انجام میدهند.282- من و والدینم تمایل داریم خود را بیش از حد در زندگی و مسائل یکدیگر درگیر کنیم.283- اگر من و والدینم، مسائل جزیی و خصوصی خود را از یکدیگر پنهان کنیم، احساس گناه یا خیانت می کنیم.284- اغلب احساس میکنم که انگار سایه سنگین والدینم دائم بر سر من است … نمیتوانم یک زندگی جداگانه برای خودم داشته باشم.285- هویت من چنان با هویت والدینم و همسرم گره خورده است که نمیدانم کی هستم و چه میخواهم.286- در کار دیگران دخالت نمیکنم، چون از عواقب دخالت در کار آنها میترسم.287- احساس میکنم چاره ای ندارم جز اینکه به خواسته های دیگران تن بدهم، چون در غیر این صورت یا مرا ترک میکنند یا در صدد تلافی بر می آیند.288- در روابطم، به دیگران اجازه میدهم که بر من مسلط شوند.289- همیشه به دیگران اجازه داده ام که به جای من تصمیم بگیرند، در نتیجه واقعاً نمیدانم چه میخواهم.290- خیلی برایم مشکل است که از دیگران تقاضا کنم حقوقم را رعایت و احساساتم را درک کنند.291- در نهایت، کار مراقبت از نزدیکانم روی دوش من است.292- آدم خوبی هستم چون بیش از آنکه به فکر خودم باشم به فکر دیگرانم.293- مهم نیست که چقدر سرم شلوغ است، من همیشه میتوانم وقتی را برای دیگران کنار بگذارم.294- همیشه به درد و دل دیگران گوش داده ام.295- اطرافیانم معتقدند که من برای رفع نیازهای دیگران خیلی تلاش میکنم، ولی برای خودم کاری انجام نمیدهم.296- خجالت میکشم که احساسات مثبت ام (مثل محبت و توجه) را به دیگران بروز دهم.297- از اینکه احساساتم را به دیگران ابراز کنم خیلی شرمسار می شوم.298- برای من خیلی سخت است که صمیمی و بیتکلف رفتار کنم.299- آنقدر خودم را کنترل میکنم که مردم فکر میکنند آدم بی احساسی هستم.300- از نظر دیگران من عصبی و ناراحت هستم.301- باید در هر کاری که انجام میدهم بهترین باشم، نمیتوانم بپذیرم که نفر دوم باشم.302- سعی میکنم نهایت تلاش خودم را بکنم، خوب بودن نسبیِ کار، هیچگاه مرا راضی نمی کند.303- باید به تمام مسئولیتهایم عمل کنم.304- احساس میکنم برای پیشرفت و دستیابی به خواستهایم، همواره تحت فشار هستم.305- وقتی که کاری را اشتباه انجام می دهم، نمیتوانم خودم را ببخشم یا دست به بهانه تراشی میزنم.306- وقتی از کسی چیزی میخواهم، خیلی برایم سخت است نه بشنوم.307- آدم خاصی هستم و نمیتوانم محدودیتهایی را که بر سر راه دیگران وجود دارد، بپذیرم.308- از اینکه مرا محدود کنند یا جلوی کارم را بگیرند، به شدت متنفرم.309- احساس میکنم نباید از قوانین و قراردادهای بهنجاری که مردم تابع آن هستند اطاعت کنم.310- احساس میکنم کارها و خواسته های من، ارزشمندتر از کارها و خواسته های دیگران است.311- حوصله انجام کارهای متداول زندگی یا کارهای ملال آور را ندارم.312- اگر به یکی از اهدافم نرسم، زود مأیوس میشوم و دست از تلاش بر میدارم.313- خیلی برای من سخت است که بخاطر دستیابی به هدف بلندمدت، از سر خیر رضایتمندی فوری بگذرم.314- نمیتوانم خودم را مجبور کنم که کارهای بدون لذت را انجام دهم، حتی اگر بدانم که این کارها نتایج خوبی به دنبال دارد.315- به ندرت توانسته ام به تصمیم ها و راه حل های خودم پایبند باشم.316- مسایلی مثل پس‌انداز، مخارج زندگی، مسکن، آینده شغلی و … تا چه اندازه ذهن شما را به خود مشغول کرده است؟317- تا چه اندازه به سلامت جسمانی، بهداشت و احتمال ابتلا به بیماری فکر می کنید؟318- شدت میل جنسی خود را چگونه ارزیابی می‌کنید؟319- در انجام کارها و اقدامات مخاطره‌آمیز تا چه اندازه محتاطانه عمل می‌کنید؟320- از روبرویی با تجارب جدید و شروع راه‌های ناشناخته تا چه اندازه اجتناب می‌کنید؟321- از نظر دوستان و همکاران خود چقدر وقت شناس، با نظم و ترتیب و دقیق هستید؟322- تا چه اندازه امنیت شغلی و داشتن شغل و درآمد ثابت برایتان اهمیت دارد؟323- احساس می کنید به چه میزان عشق، صمیمیت و مهرورزی نیاز دارید؟324- تا چه اندازه رفاه و سعادت انسانهای دیگر برایتان مهم است؟325- چه مقدار نیاز دارید که دیگران شما را پذیرفته و دوستتان بدارند؟326- چه مقدار نیاز دارید که دیگران شما را مورد لطف و مهر و محبت قرارداده و شما نیز متقابلا به آن ها محبت کنید و به آن ها احساس تعلق خاطر نمایید؟327- چه اندازه دوست دارید که با دیگران مراوده داشته باشید و در مجالس، مراسم و فعالیت های گروهی فعالانه شرکت کنید؟328- از نظر دوستان و همکاران خود تا چه اندازه گرم، صمیمی، دلسوز و مهربان هستید؟329- داشتن روابطه خوب با عزیزان و اطرافیان تا چه اندازه برایتان مهم است و برای آن وقت و انرژی می گذارید؟330- تا چه اندازه نیاز دارید که تمام چیزهایی را که انجام می دهید خودتان انتخاب کنید؟331- تا چه میزان اعتقاد دارید که هیچ کس نباید به شما بگوید که چگونه زندگی خود را اداره کنید (بگوید چه بکنید و چه نکنید)؟332- تا چه میزان تمایل دارید آن چه را که می خواهید بدون توجه به دخالت ها و فشارهای همسرتان / شریکتان حتما انجام رسانید؟333- تا چه میزان اصرار دارید در تصمیم گیری های بزرگ و کوچک زندگی استقلال رای داشته باشید و طبق نظر خود عمل کنید؟334- تا چه اندازه نیاز دارید که زمان هایی را برای خودتان در اختیار داشته باشید که هر گونه دلتان می خواهد از آن استفاده کنید؟335- تا چه اندازه تمایل دارید که به مکان های جدید سفر کنید؟336- تا چه میزان به دنبال تغییر و چیزهای نو هستید و از محیط های کاری ثابت و یکسان که تغییر نمی کنند احساس کسالت می کنید؟337- تا چه اندازه تلاش می کنید در زمینه کار خود به عنوان یک فرد توانمند و با لیاقت خود را نشان داده و شناخته شوید؟338- تا چه اندازه دوست دارید که به دیگران دستور بدهید؟ ( فرمان بدهید تا این که فرمان ببرید)339- فکر می کنید تا چه اندازه اهل پیشرفت و رقابت هستید؟340- تا چه اندازه دوست دارید که دیگران (اعم از فرزند، همسر یا دوستانتان) به حرف شما گوش دهند و از آن پیروی کنند؟341- تا چه اندازه تلاش می کنید تا ثابت کنید ایده، فکر یا راه شما درست است و اصرار دارید که دیگران را متقاعد کنید که آن را قبول کنند؟342- تا چه اندازه دغدغه رشد و پیشرفت دارید و در زندگی شخصی و حرفه ای تان به دنبال شکوفایی توانمندی های خود هستید؟343- تا چه اندازه زمان تان را صرف یادگیری چیزهای جدید در زمینه های مختلف می کنید؟344- چقدر به شوخی، مزاح و لطیفه گویی نیازمندید؟345- تا چه میزان به اوقات فراغت و سرگرمی های مخصوص به خودتان نیاز دارید؟346- میزان شوخ طبعی و خوش مشربی خود را چگونه ارزیابی می کنید؟347- تا چه میزان احساس می کنید که نیاز دارید به کارهای غیر جدی و غیر رسمی از قبیل دوچرخه سواری، ماهی گیری، تماشای فیلم و دیگر سرگرمی های لذت بخش بپردازید؟348- تا چه اندازه به دنبال اوقات سرگرم کننده و موقعیت های شادی بخش از قبیل جشن ها، مهمانی ها، مراسم سرگرم کننده و بازی و … هستید؟349- خندیدن و خنداندن تا چه میزان در زندگی شما مهم است؟350- از نظر شما تفریح، بازی و شادی کردن تا چه اندازه جزء مهمی از زندگی محسوب می شود؟351- فردی منطقی و محتاط هستم، از ریسک کردن و خطرجویی پرهیز می کنم.352- به رقصهای سماع و عارفانه علاقه دارم و براحتی از خود بیخود می شوم.353- بسیار مردمدار هستم و خیلی وقتها دنبال انجام کارهای مردم بوده ام.354- فعالیت بدنی زیاد و بدنی نیرومند دارم، دوست دارم بدنم عضلانی باشد.355- در زندگی استعدادهای خودم را نمی شناسم و گاهی در انتخاب شغل و رشته ام دچار تردید می شوم.356- در کارهای بازاریابی و مذاکره استعداد خیلی خوبی دارم و می توانم به گونه ای از چیزی تعریف کنم که دیگران را متقاعد کنم.357- کار مهمترین بخش زندگیم است و رسیدن به قدرت و ثروت برایم اهمیت زیادی دارد.358- دوست دارم در تنهایی خود به مکاشفه در دنیای درونم بپردازم و کسی مزاحمم نشود359- معمولا لباسهای رسمی و کت و شلوار اتوکشیده می پوشم.360- لباس و آرایش موهایم یا ریشم خاص خودم است و شاید خیلی جامعه پسند نباشد.361- خانواده ام معتقدند من بیشتر دنبال انجام کار دیگران هستم.362- هنگام تفریح درخانه تمایل دارم ورزش کنم، مسابقات ورزشی تماشا کنم و یا با دوستانم بازی و وقت گذرانی کنم.363- اغلب شنونده هستم تا گوینده، به همین دلیل اطرافیانم مرا فردی منفعل و زیادی آرام می دانند.364- همه جای دنیا را مثل خانه خودم امن و راحت می دانم و در سفر انگار در خانه خودم هستم365- همیشه اعتماد به نفس زیادی داشتم و همیشه تلاش می کردم در هر تیم یا گروهی رئیس باشم.366- علاقه زیادی به مهمانی و مسافرت رفتن ندارم.367- خانه ام یا محل کارم باید مرتب و منظم باشد و همه چیز بر طبق نظم پیش رود.368- عاشق طبیعت و گشت و گذار در آن و همچنین سفرهای دور دنیا هستم.369- با وجود داشتن علاقه به فرزندانم، توانایی ابراز احساسات و برقراری ارتباط با آنها را ندارم.370- اگر کسی یا چیزی عصبانی ام کند، ممکن است سریع عصبانی شوم و واکنش نشان دهم.371- با این که خیلی دوست دارم پیشرفت کنم اما گاهی مردد می شوم که آیا مسیر درستی را انتخاب کرده ام.372- خیلی زود زبان باز کردم و به راه افتادم و با غربیه ها راحت ارتباط برقرار کرده و داستان پردازی می کردم.373- اغلب دوستانم افراد قدرتمند و ثروتمند جامعه هستند.374- به مسائل فلسفی علاقه دارم و گاهی حرفهایی میزنم که برای مردم قابل درک نیست.375- در کودکی بسیار زیاد سوال می پرسیدم، درسخوان و حرف گوش کن بودم و همیشه مورد تحسین قرار می گرفتم.376- در کودکی به رنگ های شاد مانند سبز و صورتی علاقه داشتم و به بازیهای دخترانه مانند عروسک بازی هم علاقه نشان می دادم.377- در کودکی وقتی چیزی را می خواستم، اگر سریعا در اختیارم قرار نمی گرفت شروع به داد و فریاد می کردم تا زمانی که آن را به دست می آوردم.378- در کودکی پر انرژی و شیطان بودم، از دیوار راست بالا می رفتم و گاهی با همسالانم کتک کاری می کردم.379- در کودکی معمولا دل و روده اسباب بازیها را بیرون می آوردم تا بفهمم چطور کار می کنند.380- من فردی جذاب، محبوب و با قدرت بیان هستم.381- به کسی بطور کامل اعتماد نمی کنم ولی مردم می توانند هم پیمانان مفیدی باشند.382- بیشتر مواقع فکر می کنم مردم زیاد افکار عمیق ندارند.383- در نوجوانی و جوانی مهمترین هدف برایم درس خواندن و قبولی در رشته و دانشگاه بسیار خوب بود.384- دوست دارم متفاوت باشم برای همین اغلب لباس ها، مدل مو، آرایش صورت و ظاهر متفاوتی را انتخاب می کنم.385- بسیار برایم مهم است دیگران بویژه نزدیکانم در انجام کارها از من نظر خواهی کنند.386- عاشق ماشین و رانندگی هستم. دائم به ماشینم رسیدگی می کنم و دوست دارم اسپرت و پر آپشن باشد.387- در نوجوانی در جمع ها به چشم نمی آمدم و با افراد غریبه خیلی ارتباط برقرار نمی کردم.388- دوستان و آشنایان زیادی از طیفهای مختلف دارم و به راحتی می توانم با مردم ارتباط برقرار کنم.389- برای من کار، قدرت و ثروت مهمترین هدف زندگی است.390- عقیده دارم انسان باید بیشتر به درون خود بپردازد.391- با همکارانم به خوبی کنار می آیم ولی خیلی ارتباط عمیق و صمیمانه ای با آنها ندارم.392- کودک درونم را به خوبی می شناسم و ارج می نهم، در دل همیشه احساس جوانی دارم.393- زیاد با اعضای خانواده درباره شرایط کاری و محیط کار خود صحبت نمی کنم.394- کارهای با تحرک بدنی را می پسندم و از یک جا نشستن و کارهای دفتری کسل می شوم.395- علاقه زیادی به هنرهای دستی، و انجام کارهای خلاقانه داشتم.396- براحتی و با اعتماد بنفس بالا می توانم سر صحبت را با هر کسی و در هر زمینه ای باز کنم.397- در بیزینس و کارهای رقابتی خوب عمل می کنم.398- من فردی درون گرا، و فلسفی هستم.399- از نظر من مهمترین چیز در جامعه رعایت قانون و نظم و ترتیب است.400- دوست دارم در تنهایی خود به مکاشفه در دنیای درونم بپردازم و کسی مزاحمم نشود.401- خودم را مسئول برآوردن نیازهای خانواده ام می دانم و اگر نتوانم نیازهای آنها را برآورده کنم احساس شرمندگی می کنم.402- اهل مرام و معرفتم. دوست دارم هر کاری می توانم برای دوستانم انجام دهم.403- فردی خلاق اما درونگرا هستم.404- گرم و خوش صحبت هستم و می توانم براحتی با شوخی و خنده هر مجلسی را گرم کنم و هرکاری را که بخواهم پیش ببرم.405- بر محیط اطراف خود اشراف کامل دارم و کوچکترین تغییر و اتفاقی را متوجه می شوم.406- کاری را ترجیح می دهم که به حوزه های فلسفی و فراروان ارتباط داشته باشد و در غیر این صورت کاری تکراری که در آن چالشی وجود نداشته باشد و با افراد سر و کار نداشته باشم برایم مناسب است.407- فردی منطقی و واقع گرا هستم و علاقه ای به مسائل تخیلی و پر رمز و راز که بطور عینی قابل سنجش نیستند، ندارم.408- فردی با احساسات متناقض هستم؛ گاهی خیلی شاد و گاهی در خود فرو می روم و به کسی کاری ندارم.409- اگر کسی در حقم خوبی یا بدی انجام دهد، سالها در ذهنم می ماند.410- درآمد ماهیانه شما حدودا چقدر است؟411- بسیار ولخرج هستم و پس انداز کردن برایم خیلی سخت است.412- دوستان زیادی ندارم.413- عاشق یادگیری زبانهای خارجی هستم و می توانم به سادگی با چند کلمه با یک خارجی ارتباط برقرار کنم.414- راههای کسب اهداف را می دانم و فرصت ها را می قاپم.415- به نقاشی ها، مجسمه ها و فیلم های معنی گرا علاقه مندم.416- در نوجوانی و جوانی مهمترین هدف برایم درس خواندن و قبولی در رشته و دانشگاه بسیار خوب بود.417- عاشق خلسه، از خود بی خود شدن و تجربه دنیاهای متفاوت هستم.418- اگر گرسنه باشم یا چیزی را بخواهم، احتمال دارد نتوانم عصبانیتم را کنترل کنم.419- دوستان بسیار زیادی دارم و ترجیح میدهم تفریحاتم با دوستانم باشد.420- اغلب ناراحتی ها و خشمم را درون خودم می ریزم.421- پیروی از قوانین و مقررات برایم سخت است بخصوص در محیط کار.422- توانایی مدیریت افراد را دارم و می دانم از هر کسی در کجا استفاده کنم423- من بیشتر در تنهایی خودم غرق می شوم و بیشتر از این که به مسائل مادی بپردازم به مسائل فلسفی و ماورایی می پردازم.424- نظر مردم درباره من این است که بیش از حد عاطفی هستم.425- ابراز احساسات به افرادی که برایم اهمیت دارند دشوار است.426- غالبا از بروز احساساتم به خانواده ام خودداری می کنم.427- من حتی تحت شرایط استرس زا، آرام می مانم.428- معمولا برای برای شروع یک کار یا وظیفه بزرگ به تشویق زیادی از جانب دیگران نیاز دارم.429- اگر کسی که به من نزدیک است، مرا از خودش ناامید کند، مدتی از او کناره می گیرم.430- هر اتفاقی که در زندگیم بیفتد، معنای این که "چه کسی هستم" را از دست نمی دهم.431- می خواهم مطابق انتظاراتی که والدینم از من دارند، رفتار کنم.432- کاش این قدر عاطفیاحساساتی نبودم.433- معمولا برای خوشحال کردن دیگران رفتارم را به آسانی تغییر می دهم.434- دوستانم تحمل این که در مورد بعضی چیزها احساسات واقعی خود را برایشان بیان کنم، ندارند.435- وقتی یکی از دوستانم از من انتقاد می کند، چند روز رنجیده خاطر می شوم.436- گاهی احساساتم وضع مرا بهم می زند و تفکراتم دچار مشکل می شود.437- هنگام بحث با هر شخصی می توانم افکارم را درباره موضوع مورد بحث از احساساتم نسبت به آن شخص جدا کنم.438- غالبا وقتی اشخاص به من خیلی نزدیک می شوند،احساس ناراحتی می کنم.439- احساس می کنم حقیقتا به تایید تمام اشخاص زندگیم نیازمندم.440- گاهی می بینم که احساساتم دائم در نوسان است.441- به خاطر چیزهایی که نمی توانم آن ها را تغییر دهم، آشفته می شوم.442- نگرانم که مبادا استقلال خود را در روابط صمیمانه از دست بدهم.443- بیش از حد نسبت به انتقاد حساسم.444- سعی می کنم مطابق انتظارات والدینم زندگی کنم.445- من نسبتا خودم را قبول دارم.446- غالبا احساس می کنم دوستانم بیش از اندازه از من توقع دارند.447- اغلب به خاطر خوشحال کردن دیگران با آن ها موافقت می کنم.448- اگر با دوستم بحثی داشته باشم، تمام طول روز به آن فکر می کنم.449- حتی اگر فشار دیگران باشم، می توانم به آن ها "نه" بگویم.450- وقتی روابطم با یک نفر خیلی شدید می شود، احساس می کنم باید از آن بگریزم.451- هنوز جرِ و بحث با والدین و خواهر و برادرهایم به من احساس بدی می دهد.452- اگر کسی از دست من آزرده شود، نمی توانم به آسانی از کنارآن بگذرم.