دوست گرامی این تست نوع عشق یا نوع رابطه عاطفی شما را مشخص می کند. بر اساس نظریه استرنبرگ عشق دارای سه جنبه است که شامل موارد زیر است:
صمیمیت
شور جنسی نسبت به همدیگر
و تعهد
لطفا تست را صادقانه انجام دهید و در انجام تست آن چه هستید را انتخاب کنید، نه آن چه فکر می کنید درست است.
توجه: گزینه ها از 1 تا 9 هستند. اگر سوالی را که می خوانید در مورد شما اصلا درست نیست 1 و اگر کاملا درست است 9 را انتخاب کنید.
همین الان تست را انجام بدید بعد از انجام تست بر روی تحلیل تست کلیک کنید تا تست شما به صورت

رایگان

توسط روانشناسان ذهن موفق تحلیل شود.

1- به شدت به فکر راحتی پارتنرم(عشقم) هستم.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

2-با پارتنرم(عشقم) روابط بسیار گرمی دارم.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

3-.در مواقع دشوار میتوانم روی پارتنرم(عشقم) حساب کنم.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

4-.پارتنرم(عشقم) میتواند در مواقع دشوار روی من حساب کند.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

5- آماده ام هر چه دارم با پارتنرم(عشقم) قسمت کنم.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

پارتنرم(عشقم)6- خیلی مرا از نظر عاطفی حمایت میکند.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

7-.پارتنرم(عشقم) را از نظر عاطفی خیلی حمایت می کنم.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

8- با پارتنرم(عشقم) خیلی خوب ارتباط بر قرار می کنم.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

9- در زندگی خود خیلی به پارتنرم(عشقم) بدهکار هستم.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

10- خیلی خودم را به پارتنرم(عشقم) نزدیک احساس می کنم.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

11- با پارتنرم(عشقم) روابط بسیار خوشایندی دارم .

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

12- .به نظر خودم پارتنرم(عشقم) را خوب درک می کنم .

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

13- پارتنرم(عشقم) مرا خیلی خوب درک می کند .

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

14- .فکر می کنم که می توانم به پارتنرم(عشقم) افتخار کنم .

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

15-برخی اسرار خودم را در اختیار پارتنرم(عشقم) می گذارم .

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

16- هیچ چیزی مرا به اندازه دیدن پارتنرم(عشقم) بر نمی انگیزد .

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

17-.تعجب می کنم که در طول روز نیز خواب پارتنرم(عشقم) را می بینم .

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

18- .رابطه من با پارتنرم(عشقم) حیلی رمانتیک است.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

19-شخصا ، پارتنرم(عشقم) را خیلی جذاب می دانم .

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

20-.به نظر من پارتنرم(عشقم) یک فرد و ایده آل است .

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

11- اصلا نمی توانم فکر کنم که فرد دیگری مثل پارتنرم(عشقم) بتواند مرا این قدر خوشحال کند .

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

22-ترجیح می دهم با پارتنرم(عشقم) باشم نه با هرکس دیگر .

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

23- هیچ چیزی مهمتر از رابطه من با پارتنرم(عشقم) نیست .

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

24- مخصوصا دوست دارم که با پارتنرم(عشقم) رابطه فیزیکی داشته باشم .

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

25- در رابطه من با پارتنرم(عشقم) تقریبا سحر و جادو وجود دارد .

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

26-واقعا پارتنرم(عشقم) را می پرستم . .

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

27-نمی توانم بدون پارتنرم(عشقم) زندگی کنم .

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

28-رابطه من با پارتنرم(عشقم) خیلی هوس انگیز است .

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

29- وقتی فیلم های عاشقانه نگاه می کنم و وقتی رمان های عشقی می خوانم به یاد پارتنرم(عشقم) می افتم .

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

30-در مورد پارتنرم(عشقم) همیشه خیال پردازی می کنم .

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

31-متقاعد شده ام که پارتنرم(عشقم) را دوست دارم .

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

32-تلاش من این است که رابطه ام را با پارتنرم(عشقم) حفظ کنم .

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

33- به علت تعهدی که نسبت به پارتنرم(عشقم) دارم ، اجازه نمی دهم کسی بین ما دخالت کند .

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

34-معتقدم که رابطه من با پارتنرم(عشقم) همیشه ثابت خواهد بود .

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

35-هیچ چیزی نمی تواند در تعهد من نسبت به پارتنرم(عشقم) خللی وارد کند .

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

36-عشق من نسبت به پارتنرم(عشقم) تا آخر عمرم باقی خواهد ماند .

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

37-همیشه نسبت به پارتنرم(عشقم) احساس مسئولیت خواهم کرد .

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

38-تعهد من نسبت پارتنرم(عشقم) بسیار سفت و سخت است .

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

39- نمی توانم تصور کنم که بین من و پارتنرم(عشقم) فاصله بیفتد .

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

40-در مورد عشق خود نسبت به پارتنرم(عشقم) تردید ندارم .

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

41-رابطه خودم را با پارتنرم(عشقم) دائمی می دانم .

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

42- رابطه خودم را با پارتنرم(عشقم) یک تصمیم گیری عاقلانه می دانم

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

43-خودم را نسبت به پارتنرم(عشقم) مسئول می دانم . .

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

44-تصمیم دارم به رابطه خود با پارتنرم(عشقم) ادامه دهم . .

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

45-حتی زمانی که پارتنرم(عشقم) رفتار نامناسب دارد ، سعی می کنم رابطه خود را با او حفظ کنم .

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار: