دوره رایگان شخصیت شناسی ذهن موفق

برای شرکت در دوره کافیست پیج zehnemovafagh@ را در اینستاگرام دنبال کنید

عضوگیری پیج فقط تا روز جمعه 20 فروردین انجام می شود.

لینک ورود به پیج
دوست گرامی این تست نوع عشق یا نوع رابطه عاطفی شما را مشخص می کند. بر اساس نظریه استرنبرگ عشق دارای سه جنبه است که شامل موارد زیر است:
صمیمیت
شور جنسی نسبت به همدیگر
و تعهد
لطفا تست را صادقانه انجام دهید و در انجام تست آن چه هستید را انتخاب کنید، نه آن چه فکر می کنید درست است.
توجه: گزینه ها از 1 تا 9 هستند. اگر سوالی را که می خوانید در مورد شما اصلا درست نیست 1 و اگر کاملا درست است 9 را انتخاب کنید.
همین الان تست را انجام بدید بعد از انجام تست بر روی تحلیل تست کلیک کنید تا تست شما به صورت

رایگان

توسط روانشناسان ذهن موفق تحلیل شود.


1- به شدت به فکر راحتی هستم.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

2-با روابط بسیار گرمی دارم.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

3-.در مواقع دشوار میتوانم روی حساب کنم.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

4-. میتواند در مواقع دشوار روی من حساب کند.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

5- آماده ام هر چه دارم با قسمت کنم.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

6- خیلی مرا از نظر عاطفی حمایت میکند.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

7-. را از نظر عاطفی خیلی حمایت می کنم.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

8- با خیلی خوب ارتباط بر قرار می کنم.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

9- در زندگی خود خیلی به بدهکار هستم.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

10- خیلی خودم را به نزدیک احساس می کنم.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

11- با روابط بسیار خوشایندی دارم .

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

12- .به نظر خودم را خوب درک می کنم .

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

13- مرا خیلی خوب درک می کند .

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

14- .فکر می کنم که می توانم به افتخار کنم .

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

15-برخی اسرار خودم را در اختیار می گذارم .

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

16- هیچ چیزی مرا به اندازه دیدن بر نمی انگیزد .

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

17-.تعجب می کنم که در طول روز نیز خواب را می بینم .

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

18- .رابطه من با حیلی رمانتیک است.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

19-شخصا ، را خیلی جذاب می دانم .

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

20-.به نظر من یک فرد و ایده آل است .

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

11- اصلا نمی توانم فکر کنم که فرد دیگری مثل بتواند مرا این قدر خوشحال کند .

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

22-ترجیح می دهم با باشم نه با هرکس دیگر .

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

23- هیچ چیزی مهمتر از رابطه من با نیست .

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

24- مخصوصا دوست دارم که با رابطه فیزیکی داشته باشم .

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

25- در رابطه من با تقریبا سحر و جادو وجود دارد .

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

26-واقعا را می پرستم . .

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

27-نمی توانم بدون زندگی کنم .

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

28-رابطه من با خیلی هوس انگیز است .

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

29- وقتی فیلم های عاشقانه نگاه می کنم و وقتی رمان های عشقی می خوانم به یاد می افتم .

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

30-در مورد همیشه خیال پردازی می کنم .

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

31-متقاعد شده ام که را دوست دارم .

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

32-تلاش من این است که رابطه ام را با حفظ کنم .

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

33- به علت تعهدی که نسبت به دارم ، اجازه نمی دهم کسی بین ما دخالت کند .

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

34-معتقدم که رابطه من با همیشه ثابت خواهد بود .

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

35-هیچ چیزی نمی تواند در تعهد من نسبت به خللی وارد کند .

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

36-عشق من نسبت به تا آخر عمرم باقی خواهد ماند .

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

37-همیشه نسبت به احساس مسئولیت خواهم کرد .

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

38-تعهد من نسبت بسیار سفت و سخت است .

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

39- نمی توانم تصور کنم که بین من و فاصله بیفتد .

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

40-در مورد عشق خود نسبت به تردید ندارم .

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

41-رابطه خودم را با دائمی می دانم .

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

42- رابطه خودم را با یک تصمیم گیری عاقلانه می دانم

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

43-خودم را نسبت به مسئول می دانم . .

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

44-تصمیم دارم به رابطه خود با ادامه دهم . .

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

45-حتی زمانی که رفتار نامناسب دارد ، سعی می کنم رابطه خود را با او حفظ کنم .

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار: