تست عشق

دوست گرامی این تست نوع عشق یا نوع رابطه عاطفی شما را مشخص می کند. بر اساس نظریه استرنبرگ عشق دارای سه جنبه است که شامل موارد زیر است:
صمیمیت
شور جنسی نسبت به همدیگر
و تعهد
لطفا تست را صادقانه انجام دهید و در انجام تست آن چه هستید را انتخاب کنید، نه آن چه فکر می کنید درست است.
توجه: گزینه ها از 1 تا 9 هستند. اگر سوالی را که می خوانید در مورد شما اصلا درست نیست 1 و اگر کاملا درست است 9 را انتخاب کنید.
همین الان تست را انجام بدید بعد از انجام تست بر روی تحلیل تست کلیک کنید تا تست شما به صورت

رایگان

توسط روانشناسان ذهن موفق تحلیل شود.

1- به شدت به فکر راحتی پارتنرم(عشقم) هستم.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

2-با پارتنرم(عشقم) روابط بسیار گرمی دارم.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

3-.در مواقع دشوار میتوانم روی پارتنرم(عشقم) حساب کنم.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

4-.پارتنرم(عشقم) میتواند در مواقع دشوار روی من حساب کند.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

5- آماده ام هر چه دارم با پارتنرم(عشقم) قسمت کنم.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

پارتنرم(عشقم)6- خیلی مرا از نظر عاطفی حمایت میکند.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

7-.پارتنرم(عشقم) را از نظر عاطفی خیلی حمایت می کنم.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

8- با پارتنرم(عشقم) خیلی خوب ارتباط بر قرار می کنم.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

9- در زندگی خود خیلی به پارتنرم(عشقم) بدهکار هستم.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

10- خیلی خودم را به پارتنرم(عشقم) نزدیک احساس می کنم.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

11- با پارتنرم(عشقم) روابط بسیار خوشایندی دارم .

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

12- .به نظر خودم پارتنرم(عشقم) را خوب درک می کنم .

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

13- پارتنرم(عشقم) مرا خیلی خوب درک می کند .

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

14- .فکر می کنم که می توانم به پارتنرم(عشقم) افتخار کنم .

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

15-برخی اسرار خودم را در اختیار پارتنرم(عشقم) می گذارم .

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

16- هیچ چیزی مرا به اندازه دیدن پارتنرم(عشقم) بر نمی انگیزد .

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

17-.تعجب می کنم که در طول روز نیز خواب پارتنرم(عشقم) را می بینم .

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

18- .رابطه من با پارتنرم(عشقم) حیلی رمانتیک است.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

19-شخصا ، پارتنرم(عشقم) را خیلی جذاب می دانم .

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

20-.به نظر من پارتنرم(عشقم) یک فرد و ایده آل است .

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

11- اصلا نمی توانم فکر کنم که فرد دیگری مثل پارتنرم(عشقم) بتواند مرا این قدر خوشحال کند .

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

22-ترجیح می دهم با پارتنرم(عشقم) باشم نه با هرکس دیگر .

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

23- هیچ چیزی مهمتر از رابطه من با پارتنرم(عشقم) نیست .

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

24- مخصوصا دوست دارم که با پارتنرم(عشقم) رابطه فیزیکی داشته باشم .

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

25- در رابطه من با پارتنرم(عشقم) تقریبا سحر و جادو وجود دارد .

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

26-واقعا پارتنرم(عشقم) را می پرستم . .

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

27-نمی توانم بدون پارتنرم(عشقم) زندگی کنم .

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

28-رابطه من با پارتنرم(عشقم) خیلی هوس انگیز است .

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

29- وقتی فیلم های عاشقانه نگاه می کنم و وقتی رمان های عشقی می خوانم به یاد پارتنرم(عشقم) می افتم .

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

30-در مورد پارتنرم(عشقم) همیشه خیال پردازی می کنم .

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

31-متقاعد شده ام که پارتنرم(عشقم) را دوست دارم .

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

32-تلاش من این است که رابطه ام را با پارتنرم(عشقم) حفظ کنم .

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

33- به علت تعهدی که نسبت به پارتنرم(عشقم) دارم ، اجازه نمی دهم کسی بین ما دخالت کند .

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

34-معتقدم که رابطه من با پارتنرم(عشقم) همیشه ثابت خواهد بود .

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

35-هیچ چیزی نمی تواند در تعهد من نسبت به پارتنرم(عشقم) خللی وارد کند .

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

36-عشق من نسبت به پارتنرم(عشقم) تا آخر عمرم باقی خواهد ماند .

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

37-همیشه نسبت به پارتنرم(عشقم) احساس مسئولیت خواهم کرد .

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

38-تعهد من نسبت پارتنرم(عشقم) بسیار سفت و سخت است .

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

39- نمی توانم تصور کنم که بین من و پارتنرم(عشقم) فاصله بیفتد .

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

40-در مورد عشق خود نسبت به پارتنرم(عشقم) تردید ندارم .

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

41-رابطه خودم را با پارتنرم(عشقم) دائمی می دانم .

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

42- رابطه خودم را با پارتنرم(عشقم) یک تصمیم گیری عاقلانه می دانم

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

43-خودم را نسبت به پارتنرم(عشقم) مسئول می دانم . .

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

44-تصمیم دارم به رابطه خود با پارتنرم(عشقم) ادامه دهم . .

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

45-حتی زمانی که پارتنرم(عشقم) رفتار نامناسب دارد ، سعی می کنم رابطه خود را با او حفظ کنم .

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار: