آزمون آیین نامه ۳1- سبقت گرفتن برای اتوبوس ها و کامیون ها در معابر شهری……2- در برخورد با یک مصدوم بیهوش، مهم‌ ترین اقدام کدام است؟3- استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی……….4- بی‌احترامی به سایر کاربران ترافیک، دشنام و ناسزا گفتن به سایرین در حین رانندگی نشان‌دهنده چیست؟5- حداکثر میزان سرعت مجاز در بزرگراه های بیرون شهری برای سواری چند کیلومتر در ساعت است؟6- کدام‌ یک از موارد زیر جزء رفتارهای رانندگان پرخطر و پرخاشگر نمی‌ باشد؟7- مفهوم تابلو بالا چیست؟8- چه زمانی از چراغ هشدار دهنده ( فلاشر و چهار چراغ ) می توان استفاده نمود؟9- در کنترل و تنظیم عبور و مرور کدام مورد بر سایرین مقدم است؟10- خطوط مشخص شده در تصویر نشان دهنده چیست؟11-  شما با سرعت 30 کیلومتر بر ساعت در یک جاده خیس رانندگی می کنید، فاصله زمانی بین شما و اتومبیل جلویی چقدر باید باشد؟12- هنرجوی گرامی حق تقدم عبور در تقاطع بالا را به ترتیب مشخص کنید.13- کدام یک گزینه های زیر صحیح می باشد؟14- هنرجوی گرامی مفهوم این تابلو چیست؟15- اگر خودرویی با نور بالا از روبرو به شما نزدیک شود چه کاری انجام می دهید؟16- برای پارک کردن در کنار خیابان، حق تقدم با وسیله ای است که……17- در شبها و در راههای بیرون شهر حداکثر سرعت چند کیلومتر در ساعت است؟18- کلاچ گرفتن باعث کدامیک از موارد زیر می شود؟19- چرا باید برای سبقت از یک وسیله طویل فاصله بیشتری با آن حفظ کرد؟20- پر باد بودن تایر خودرو می تواند باعث بروز کدامیک از موارد زیر شود؟21- چرا رانندگی در شب سخت تر است؟22- تابلو های بازدارنده را تابلوهای …..نیز میگویند که بیشتر به شکل…..با نوار حاشیه……رنگ هستند؟23- مفهوم تابلوی بالا چیست؟24- در تصویر شکل بالا حق تقدم عبور به ترتیب عبارت است از:25- تابلوی بالا به چه معناست؟26- از کدام علامت آگاه سازی برای سبقت در شب استفاده می شود؟27- تابلو شکل بالا به چه معنا می باشد؟28- حداکثر سرعت در بزرگراه های واقع در شهرها و مناطق مسکونی چند کیلومتر در ساعت است؟29- تابلوی بالا چه مفهومی دارد؟30- تجاوز از سرعت مجاز (بیش از ۳۰ تا ۵۰ کیلومتر بر ساعت) چند نمره منفی دارد؟شماره همراه: