تست وابستگی

1- من ترجیح می دهم که با خودم تنها باشم.2- همیشه زمانی که باید تصمیمی بگیرم ،از دیگران می خواهم مرا راهنمایی کنند.3- زمتنی که بدانم از کارم قدردانی خواهد شد.آن را به بهترین نحو انجام می دهم.4- من نمی توانم نگرانی دیگران را زمانی که بیمار هستم ، تحمل کنم.5- من ترجیح می دهم که یک پیرو باشم تا یک رهبر.6- من اعتقاد دارم که مردم اگر بخواهند می توانند کارهای خیلی بیشتری برای من انجام دهند.7- در زمان کودکی ، خشنود کردن والدینم برایم بسیار مهم بود.8- من نیاز ندارم که دیگران باعث شوند ، احساس خوبی پیدا کنم.9- اینکه شخصی که برای من مهم است مرا تایید نکند ، برایم بسیار دردناک است.10- من به توانایی خود در مقابله با بیشتر مشکلات بین فردی که ممکن است در زندگی با آن ها مواجهه شوم اطمینان دارم.11- من تنها می خواهم خودم را خشنود کنم .12- تصور از دست دادن یک دوست صمیمی برای من وحشتناک است .13- من به سرعت با نظراتی که دیگران بیان می کنند ، موافقت می کنم.14- من تنها به خودم تکیه می کنم.15- اگر من فرد خاصی را در زندگی نداشتم ، کاملا از دست می رفتم.16- زمانی که شخصی متوجه اشتباه من شود، نارحت می شوم.17- برای من سخت است که از کسی تقاضای کمک کنم.18- از اینکه دیگران با من همدردی کنند متنفرم.19- هنگامی که آن چیزی را که نیاز دارم ، از دیگران نگیرم ، به آسانی مایوس می شوم.20- در یک بحث به راحتی تسلیم می شوم.21- من به دیگران نیاز زیادی ندارم.22- من باید شخصی را داشته باشم که برایم بسیار خاص باشد.23- زمانی که به مهمانی می روم ، انتظار دارم که دیگران از من خوششان بیاید.24- زمانی که بدانم فرد دیگری رئیس است احساس بهتری دارم.25- هنگام بیماری ترجیح می دهم که دوستانم مرا تنها بگذارند.26- من هیچ وقت بیشتر از زمانی که دیگران می گویند کار خوبی انجام داده ام ، خوشحال نمی شوم.27- برا من تا هنگامی که نظر دیگران را درباره یک برنامه تلوزیونی یا یک فیلم سینمایی ندانم، سخت است که درباره آن تصمیم بگیرم.28- من حاضرم برای رسیدن به چیزی که برایم اهمیت دارد ، احساسات دیگران را نادیده بگیرم.29- من نیاز دارم کسی را داشته باشم که مرا نسبت به همه اشخاص دیگر در اولویت قرار دهد.30- من تمایل دارم که در موقعیت های اجتماعی بسیار خود آگاه باشم.31- من به هیچکس نیاز ندارم.32- برای من به تنهایی تصمیم گیری کردن بسیار مشکل است.33- اگر شخصی که عاشق او هستم در زمان مقرر سر قرار حاضر نشود ، بدترین حالات را در ذهنم مجسم می کنم.34- حتی زمانی که اوضاع بر وفق مراد نیست ، من می توانم بدون کمک گرفتن از دوستانم از پس شرایط بربیایم.35- من تمایل دارم که از دیگران انتظارات زیادی داشته باشم.36- من دوست ندارم که به تنهایی لباس بخرم.37- من تمایل دارم که تنها باشم.38- من احساس می کنم هرگز آنچه را که واقعا از دیگرانمی خواهم ، از آنها نمی گیرم.39- زمانی که افراد جدیدی را ملاقات می کنم ، نگران هستم که درست رفتار نکنم.40- حتی اگر اکثر مردم بر ضد من باشند ، اگر فردی که عاشقش هستم با من بماند ، می توانم به راهم ادامه دهم.41- من ترجیح می دهم که از درگیری با دیگران آزاد باشم ، تا اینکه خطر ناامیدی را بپذیرم.42- اینکه دیگران چه فکری راجب من می کنند ، بر احساسات من تاثیر نمی گذارد.43- من فکر می کنم بیشتر اشخاص نمی دانند که به چه راحتی می توانند مرا ناراحت کنند.44- من نسبت به قضاوت خودم بسیار اطمینان دارم.45- من همیشه این ترس وحشتناک را دارم ، که عشق و حمایت افرادی که بسیار به آن نیاز دارم را از دست خواهم داد.46- من ویژگی های یک رهبر خوب را ندارم.47- اگر فرد مورد علاقه ام مرا ترک کند ، احساس درماندگی می کنم.48- حرف های دیگران من را ناراحت نمی کند.