تست آیزنک بزرگسالان1- آيا شما سرگرميهاي متنوع داريد؟2- آيا پيش از انجام هر کاري درباره آن با تأمل، فکر مي‌کنيد؟3- آيا اغلب خلق و خوي شما متغير است؟4- آيا تا کنون براي کاري که واقعاً مي‌دانستيد فرد ديگري انجام داده، پاداش گرفته‌ايد؟5- آيا فرد پرحرفي هستيد؟6- آيا بدهکار بودن شما را ناراحت مي‌کند؟7- آيا اتفاق افتاده بدون دليل احساس بدبختي کنيد؟8- آيا هرگز طمع کرده‌ايد، بيشتر از آنچه که حق شماست از چيزي سهمي ببريد؟9- آيا شبها درب خانة خودتان را به دقت قفل مي‌کنيد؟10- آيا نسبتاً با نشاط و سرزنده هستيد؟11- آيا وقتي مشاهده ‌کنيد کودک يا حيواني رنج مي‌برد، خيلي ناراحت مي‌شويد؟12- آيا اغلب در مورد کارهايي که نبايد مي‌کرديد و حرفهايي که نبايد مي‌زديد، نگران هستيد؟13- اگر تعهد کنيد کاري را انجام دهيد، هر چقدر هم زحمت داشته باشد، باز هم تعهد خود را حفظ مي‌کنيد؟14- آيا مي‌توانيد در يک ميهماني شاد شرکت کرده و لذت ببريد؟15- آيا شما شخص زودرنجي هستيد؟16- آيا تا کنون کسي را براي خطايي که مي‌دانستيد مقصر واقعي شما هستيد، سرزنش کرده‌ايد؟17- آيا از ملاقات افراد جديد لذت مي‌بريد؟18- آيا باور داريد که طرحهاي «بيمه» مفيد هستند؟19- آيا احساسات شما به آساني جريحه‌دار مي‌شوند؟20- آيا تمام عادات شما، خوب و مطلوب هستند؟21- آيا معمولاً در موقعيتهاي اجتماعي، حضور غير فعال داريد؟22- آيا داروهايي را که ممکن است اثرات عجيب و خطرناکي داشته باشند، مصرف مي‌کنيد؟23- آيا اغلب احساس بيزاري مي‌کنيد؟24- آيا تا کنون چيزي (حتي يک سنجاق يا دکمه) را که متعلق به شخص ديگري است ، برداشته‌ايد؟25- آيا علاقه زياد به گردش رفتن داريد؟26- آيا از آزردن افرادي که دوستشان داريد، لذت مي‌بريد؟27- آيا اغلب از احساس گناه ناراحت هستيد؟28- آيا در مورد موضوعي که اطلاعي از آن نداريد صحبت مي‌کنيد؟29- آيا مطالعه را به ملاقات با مردم ترجيح مي‌دهيد؟30- آيا دشمناني داريد که بخواهند به شما صدمه بزنند؟31- آيا خودتان را يک فرد عصبي مي‌دانيد؟32- آيا دوستان زيادي داريد؟33- آيا از شوخي‌هاي عملي، که بعضي وقتها واقعاً مي‌توانند به مردم صدمه بزنند لذت مي‌بريد؟34- آيا فرد نگراني هستيد؟35- آيا در دوران کودکي، کارهايي را که به شما مي‌گفتند، فوراً و بدون غر زدن انجام مي‌داديد؟36- آيا خود را فرد بي‌قيدي مي‌دانيد؟37- آيا خوش رفتاري و پاکيزگي براي شما خيلي اهميت دارد؟38- آيا در مورد حوادث بد، که امکان دارد اتفاق بيافتد نگران هستيد؟39- آيا تا کنون چيزي که متعلق به شخص ديگري است شکسته يا گم کرده‌ايد؟40- آيا معمولاً در پيدا کردن دوستان تازه پيشقدم هستيد؟41- آيا خود را شخص تنيده يا بسيار عصبي مي‌دانيد؟42- آيا وقتي با ديگران هستيد، اغلب ساکت مي‌مانيد؟43- آيا فکر مي‌کنيد رسم ازدواج، قديمي شده و بايد کنار گذاشته شود؟44- آيا بعضي وقتها کمي خودستايي مي‌کنيد؟45- آيا مي‌توانيد به آساني به يک ميهماني نسبتاً کسل کننده، جان ببخشيد؟46- آيا مردمي که با کندي رانندگي مي‌کنند، باعث آزار و اذيت شما مي‌شوند؟47- آيا در مورد سلامتي خود نگران هستيد؟48- آيا هرگز حرف زشت يا بدي به کسي گفته‌ايد؟49- آيا دوست داريد براي دوستان خود لطيفه و داستانهاي خنده‌دار تعريف کنيد؟50- آيا اکثر کارها براي شما يکسان هستند؟51- آيا در کودکي، هرگز نسبت به والدين خود گستاخي کرده‌ايد؟52- آيا معاشرت با مردم را دوست داريد؟53- اگر آگاه شويد که در کارتان اشتباهاتي وجود دارد نگران مي‌شويد؟54- آيا از بي‌خوابي رنج مي‌بريد؟55- آيا هميشه قبل از غذا دستهاي خود را مي‌شوييد؟56- آيا درگفتگو با مردم، معمولاً حاضر جواب هستيد؟57- آيا دوست داريد در قرارهاي خود قبل از وقت حاضر شويد؟58- آيا غالباً بدون هيچ دليل، احساس بي‌حوصلگي مي‌کنيد؟59- آيا هرگز در بازي تقلب کرده‌ايد؟60- آيا دوست داريد کارهايي را که سرعت عمل لازم دارند انجام دهيد؟61- آيا مادرتان زن خوبي است؟ (يا بوده است)62- آيا اغلب فکر مي‌کنيد که زندگي خيلي کسل کننده است؟63- آيا هرگز کسي را گول زده‌ايد؟64- آيا اغلب فعاليتهايي بيشتر از آنچه وقت در اختيار داريد، به عهده مي‌گيريد؟65- آيا عده‌اي سعي مي‌کنند از شما دوري گزينند؟66- آيا زياد نگران وضع ظاهرتان هستيد؟67- آيا فکر مي‌کنيد مردم، در تأمين آينده‌شان با پس‌انداز و بيمه، زيادي وقت صرف مي‌کنند؟68- آيا تا کنون آرزو کرده‌ايد که کاش مرده بوديد؟69- اگر مطمئن بوديد که پيدايتان نمي‌کنند، از پرداخت ماليات، شانه خالي مي‌کرديد؟70- آيا مي‌توانيد يک ميهماني راه بياندازيد؟71- آيا سعي مي‌کنيد نسبت به مردم بي‌ادب نباشيد؟72- آيا بعد از يک تجربه گيج‌کننده، مدت زيادي در نگراني به سر مي‌بريد؟73- آيا هرگز بر عقيده خود پافشاري کرده‌ايد؟74- آيا اغلب براي سوار شدن به قطار (اتوبوس، هواپيما) در آخرين لحظات مي‌رسيد؟75- آيا از ناراحتي عصبي رنج مي‌بريد؟76- آيا دوستيهاي شما به آساني و بدون اينکه تقصير از شما باشد، گسسته مي‌شوند؟77- آيا اغلب احساس تنهايي مي‌کنيد؟78- آيا هميشه به آنچه مي‌گوييد عمل مي‌کنيد؟79- آيا گاهي دوست داريد، حيوانات را اذيت کنيد؟80- آيا زمانيکه مردم در شما و کاري که انجام مي‌دهيد، قصوري پيدا کنند زود ناراحت مي‌شويد؟81- آيا هرگز براي رسيدن به سر کار يا وعده ملاقات دير کرده‌ايد؟82- آيا هيجان و شلوغي زياد در اطرافتان را دوست داريد؟83- آيا دوست داريد افراد ديگر از شما بترسند؟84- آيا گاهي پر انرژي و گاهي بي‌حال هستيد؟85- آيا بعضي وقتها، کارهاي امروز را به فردا مي‌اندازيد؟86- آيا ديگران فکر مي‌کنند شما فرد بانشاط و سرزنده‌اي هستيد؟87- آيا مردم زياد به شما دروغ مي‌گويند؟88- آيا نسبت به بعضي مسائل حساس هستيد؟89- آيا هميشه اشتباهي را که مرتکب شده‌ايد، مي‌پذيريد؟90- آيا از گرفتار شدن يک حيوان در دام، زياد تأسف مي‌خوريد؟شما تا چه حد به مباحث خودشناسی و روانشناسی علاقه مند هستید؟

درآمد ماهیانه شما چقدر است

این تست را برای کجا میخواهید

شماره همراه:

سن خود را انتخاب کنید:

شغل خود را وارد کنید:

جنسیب: