تست قدرت رهبری








1- به طور ذاتی، رنگ قرمز را دوست دارید؟



2- آیا، اگر مسئله‌ای مستقیما به شما مربوط نباشد، باز برای حل آن تلاش می‌کنید؟



3- آیا در کودکی برایتان اتفاق افتاده است که نوع بازی را طوری انتخاب کنید که همه دوست داشته باشند در آن شرکت کنند؟



4- آیا کم و بیش مبتکر هستید و زیاد تحت تأثیر مُد قرار نمی‌گیرید؟    



5- آیا اگر خلقتان خوب نباشد، ترجیح می‌دهید از انجام دادن کارهای دشوار بپرهیزید تا خرابی به بار نیاورید؟



6- آیا اغلب برایتان اتفاق می‌افتد که به دلایل بیماری جسمی، از کار غیبت کنید؟    



7- آیا با دوستانتان خیلی تعارفی هستید؟



8- آیا اگر احساس خطر کنید، به آسانی خودتان را می‌بازید و به شیوه نسنجیده عمل می‌کنید؟



9- آیا وقتی به صورت گروهی از خانه خارج می شوید، معمولا شما رانندگی می کنید؟



10- آیا وقتی با دوستان یا با اعضای خانواده به رستوران می روید، معمولا شما نوع غذا را مشخص می کنید؟



11- آیا اتفاق می افتد که صدایتان را بلند کنید تا دیگران به شما گوش دهند یا از شما اطاعت کنند؟



12- آیا اگر در خارج از کشور یا شهری باشید که آنجا را نمی‌شناسید به خودتان زحمت می‌دهید که از دیگران راهنمایی بخواهید، به نقشه نگاه کنید و هتل انتخاب کنید؟



13- آیا در عشق ورزیدن، همیشه ابتکار عمل را به دست می‌گیرید؟



14- آیا اغلب اتفاق می‌افتد که مورد حسادت قرار بگیرید یا جملاتی از نوع «به خاطر وجود شما، همه چیز به خوبی پیش رود» را بشنوید؟



15- آیا به نظر شما، برای مورد احترام قرار گرفتن از طرف زیردستان، همیشه باید پنجه آهنین داشت؟



می توانید با دریافت کد معرف دوستان خود را برای تست های ذهن موفق دعوت کنید و امتیاز کسب کنید و با استفاده از امتیاز های خود جایزه بگیرید