تست نشانه ی علاقه پسر به دختر

1- به من زیاد نگاه می‌کند.2- وقتی به من نگاه می‌کند، حالت چهره‌اش عوض می‌شود.3- پیش من حرف‌هایی می‌زند که مطابق میل من نیست.4- با من درد دل می‌کند و مسائل خود را بازگو می‌کند.5- وقتی من کمی توجه‌ام را بیشتر می‌کنم، کناره‌گیری می‌کند.6- من را با افراد مهم زندگی‌اش آشنا می‌کند.7- اگر زمانی از آشنایی من گذشته باشد در مورد آینده رابطه‌مان صحبت می‌کند.8- برای دیدن من یا برای انجام کاری به خاطر من، برنامه‌هایش را کنسل می‌کند.9- خیلی زمان‌ها وقتی من را می‌بیند، لبخند می‌زند.10- گاهی من را دست می‌اندازد یا مورد تمسخر قرار می‌دهد.11- در مورد من کنجکاو است و سوالات خصوصی‌تر می‌پرسد.12- وقتی صحبت می‌کنید، توجه چندانی نمی‌کند.13- از من تعریف می‌کند.14- تماس گرفتن یا پیام دادن‌هایش با فاصله زیاد است.15- در مورد چیزهایی که من دوست دارم، صحبت می‎کند.16- در صحبت‌هایش از دختر قبلی که در زندگی‌اش بود، حرف می‌زند.17- شخصیت مرا همیشه مورد قضاوت قرار می‌دهد.18- وقتی من را می‌بیند، خودش را جمع و جور و مرتب می‌کند.19- نظر و خواسته‌اش را به من تحمیل می‌کند.20- با دوستان پسر خود بیشتر وقتش را می‌گذراند.21- در گفتن حقایق به من صداقت لازم را نشان می‌دهد.22- غرورش اجازه نمی‌دهد احساسش نسبت به من را ابراز کند.23- بعد از گذر زمان صحبتی از صمیمیت بیشتر یا آشنایی بیشتر نمی‌کند.24- گاهی من را سورپرایز می‌کند.25- از رفتارهای من زیاد انتقاد می‌کند.26- تمامی پست‌های من در شبکه‌های اجتماعی را دنبال می‌کند.27- تلاشی برای جلب توجه من نمی‌کند.28- وقتی من با مردی حرف می‌زنید، رفتارش عوض می‌شود.29- اگر من مانع تماس فیزیکی با او شویم، یا قهر می‌کند یا بیشتر سعی می‌کند من را به خواسته خودش راضی کند.30- سعی می‌کند مخفیانه به من نگاه کند.31- در مقابل اشتباهاتش به راحتی کوتاه نمی‌آید.32- سعی می‌کند به بهانه‌های مختلف به من نزدیک شود.33- در زمان‌های خاصی غیبش می‌زند یا جواب من را نمی‌دهد.34- در مورد چیزهای بی‌اهمیت با من صحبت می‌کند.35- با زمان طولانی بی‌خبری از من، نگران می‌شود.36- در کنار من با بقیه دخترها هم ارتباط گرم می‌گیرد.37- در همان مراحل اولیه آشنایی از رابطه جنسی صحبت می‌کند.38- برای خوشحال کردن من تلاش می‌کند.39- او برای تماس گرفتن پیش‌قدم نمی‌شود.40- وقتی صحبت می‌کنید حواسش به چیز دیگری نیست.

سن خود را انتخاب کنید:

وضعیت تاهل:

جنسیب: