تست سازگاری ازدواج

1- صرف درآمد و امور مالی2- تفریحات و تجدید قوا3- موضوعات و مسائل مذهب4- ابراز محبت5- دوستان6- روابط جنسی7- رعایت عرف(رفتار صحیح ی ناصحیح)8- فلسفه زندگی9- طرز رفتار با والدین و خویشاوندان همسر10- مقاصد،هدفها و چیزهای مهم11- مدت زمان با هم بودن12- اتخاذ تصمیمات مهم13- انجام کارهای خانه14- علایق و فعالیتهای اوقات فراغت15- تصمیمات شغلیی و تحصیلی16- چند وقت یکبار به فکر طلاق،جدایی،یا پایان دادن به رابطه خود افتاده اید و یا درباره آن بحث کرده اید؟17- چند وقت یکبار شما و همسرتان بعد از دعوا خانه را ترک کرده اید؟18- کلا،چند وقت یکبار فکر کرده اید که همه چیز بین شما و همسرتان به خوبی می گذرد؟19- آیا به همسر خود اعتماد و اطمینان دارید؟20- آیا اتفاق افتاده که از ازدواج خود متاسف باشید؟21- چند وقت یکبار شما و همسرتان دعوا می کنید؟22- چند وقت یکبار شما و همسرتان اعصاب یک دیگر را خرد می کنید؟23- همسر خود را می بوسید؟24- آیا شما و همسرتان علایق مشترک خارج از خانه دارید؟25- یک تبادل نظر دلچسب و جذاب...26- با هم خندیدن27- به آرامی درباره چیزی گفتگو کردن28- در یک پروژه یا برنامه همکاری کردن29- حال و حوصله رابطه جنسی نداشتن30- ابراز عشق و محبت نکردن31- موارد زیر نشان دهنده میزان شادکامی در رابطه شماست.نقطه وسط،یعنی خشنود یا "شادکام" نشان دهنده میزان شادکامی در اکثرا روابط زناشویی است.لطفا با در نظر گرفتن تمام جوانب،دور شماره ای را دایره بکشید که بیش از همه نشان دهنده رابطه شما و همسرتان است.32- کدام یک از عبارات زیر بهترین توصیف احساس شما درباره آینده رابطه شماست؟شما تا چه حد به مباحث خودشناسی و روانشناسی علاقه مند هستید؟

درآمد ماهیانه شما چقدر است

این تست را برای کجا میخواهید

شماره همراه:

سن خود را انتخاب کنید:

شغل خود را وارد کنید:

جنسیب: