از مشاور سوال دارم

همین الان تست را انجام بدید بعد از انجام تست بر روی تحلیل تست کلیک کنید تا تست شما به صورت

رایگان

توسط روانشناسان ذهن موفق تحلیل شود.


1- مي توانم بهترين دوستان همسرم را نام ببرم.2- مي توانم بگويم در حال حاضر همسرم چه استرسهايي دارد.3- مي دانم اخيراً چه کساني همسرم را ناراحت کرده اند.4- از رؤياهاي همسرم اطلاع دارم.5- از نقطه نظرهاي ديني و اعتقادات همسرم اطلاع دارم.6- از فلسفه همسرم درباره زندگي اطلاع دارم.7- مي دانم همسرم کدام يک از بستگانش را بيشتر دوست دارد.8- موسيقي مورد علاقه همسرم را مي شناسم.9- مي توانم سه فيلم مورد علاقه همسرم را نام ببرم.10- همسرم از استرسهاي جاري من اطلاع دارد.11- از سه چيز مورد علاقه همسرم اطلاع دارم.12- مي دانم بدترين حادثه اي که براي همسرم در کودکي اتفاق افتاد چه بود.13- از اميدها و آرزوهاي همسرم در زندگي اطلاع دارم.14- از نگرانيهاي مهم همسرم در زندگي اطلاع دارم.15- همسرم نزديک ترين دوستان مرا مي شناسد.16- مي دانم اگر همسرم ناگهان پول مفتي به دست آورد،با آن چه مي کند.17- مي توانم به تفصيل درباره اولين برداشتي که از همسرم داشتم حرف بزنم.18- هراز گاهي درباره دنياي همسرم از او سؤال مي کنم.19- احساس مي کنم همسرم مرا به خوبي مي شناسد.20- همسرم از اميدها و آرزوهاي من اطلاع دارد.می توانید با دریافت کد معرف دوستان خود را برای تست های ذهن موفق دعوت کنید و امتیاز کسب کنید و با استفاده از امتیاز های خود جایزه بگیرید

نظرتون در مورد این مطلب را بنویسید(کلیک کنید)