تست رضایت زناشویی

1- من وهمسرم یک دیگر را کاملا درک می کنیم.2- همسرم خلق وخوی مرا درک می کند وبا آن سازگاری دارد3- هرگز حتی برای یک لحظه از رابطه با همسرم تأسف نخورده ام.4- از ویژگی های شخصیتی وعادات شخصی همسرم راضی نیستم.5- از این که در زندگی مشترکمان مسؤلیت های خود را خوب ایفا می کنیم ، خوشحالیم.6- روابطم با همسرم رضایت بخش نیست واحساس می کنم وی مرا درک نمی کند.7- از نحوه تصمیم گیری ها در مورد چگونگی حل وفصل اختلافات بسیار خشنود هستم.8- از وضعیت اقتصادی خانواده ونیز شیوه تصمیم گیری های مربوط به آن راضی نیستم.9- ازنحوه برنامه ریزی برای اوقات فراعت ونیز صرف اوقات فراغت در کنار همسرم بسیار خشنود هستم.10- از نحوه ابراز عشق واحساسات ونیز رابطه جنسی با همسرم بسیار خشنود هستم.11- از نحوه ایفای نقش و مسؤلیت خود وهمسرم به عنوان «والدین» راضی نیستم.12- گاهی اوقات همسرم قابل اعتماد نیست وهمیشه خط مشی خود را دنبال می کند.13- همسرم گاهی اوقات حرف هایی می زند که باعث تحقیر می شود.14- هنگام درمیان گذاشتن مشکلات با همسرم معمولا فکر می کنم که او مرا درک نمی کند .15- در تصمیم گیری های مالی مشکل داریم.16- از اینکه نمی توانم بدون اجازه همسرم پول خرج کنم باعث آزارم می شود.17- تا زمانی که همسرم در کنارم نباشد به من خوش نمی گذرد.18- از اینکه همسرم نزدیکی را به صورت غیر منصفانه قبول یا رد کند ناراحت می شوم.19- اختلاف نظر راجع به اینکه تاچه اندازه باید به فرزندانمان برسیم برای ما به صورت مشکلی در آمده است.20- من احساس می کنم والدینمان مشکلاتی را در زندگی زناشویی ما بوجود می آورند.21- من وهمسرم در اینکه پگونه به اعتقادات مذهبی مان عمل کنیم اختلاف نظر داریم.22- گاهی اوقات همسرم خیلی کله شق است.23- گاهی اوقات می ترسم نیاز خود را از همسرم درخواست کنم .24- گاهی اوقات در باره ی مسایل جزئی، حروبحث های جدی داریم .25- از نحوه تصمیم گیری راجع به میزان پس انئازمان بسیار راضی هستم.26- به نظر می رسد من وهمسرم به مهمانی ها وفعالیت های اجتماعی یکسانی علاقمند هستیم.27- از میزان ابراز عشق ومحبت (پیش از نزدیکی) از سوی همسرم راضی هستم.28- من وهمسرم در چگونگی کنترل رفتار فرزندانمان توافق داریم.29- ما به قدر کافی با اقوام ودوستانمان وقت صرف می کنیم.30- من معتقدم که در زندگی زناشویی مان دچار اختلاف عقیدتی هستیم.31- دیرآمدن همسرم به منزل مرا آزار می دهد.32- ای کاش همسرم بیش تر مایل بود مرا شریک احساساتش کند.33- برای اجتناب از درگیری همسرم دست به هر کاری می زنم.34- من وهمسرم هر دو از بدی های اصلی اطلاع داریم ودر نتیجه آن ها برای ما مشکل جدی به شمار نمی آیند.35- تصور نمی کنم همسرم برای تفریح وگذراندن اوقات بیکاری اش همراه من فرصت یا توان کافی داشته باشد.36- ما به دنبال یافتن راه هایی هستیم تا از طربق آن بتوانیم روابط جنسی مان را جالب تر ولذت بخش تر سازیم.37- به نظر می رسد که بچه ها علت اصلی ایجاد مشکلات در روابط ما هستند.38- از این که وقتم را با بعضی از بستگان همسرم صرف کنم لذت نمی برم.39- من وهمسرم در باره بعضی از آموخته های مذهبی مان توافق نداریم.40- گاهی اوقات همسرم خیلی مستبد است .41- گاهی اوقات باور کرده تمام حرف های همسرم برایم مشکل است .42- گاهی اوقات فکر می کنم کشمکش های بین من وهمسرم هم چنان ادامه دارد و پایان نخواهد یافت.43- از این که همسرم علایق وسرگرمی های شخصی کافی ندارد نگران هستم.44- هنگام صحبت راجع به مسایل جنسی با همسرم کاملا احساس راحتی می کنم.45- از زمانی که صاحب فرزند شده ایم به عنوان یک زوج برای با هم بودن بندرت فرصت کافی داریم.46- همسرم زیادی وقتش را با دوستان واقوامش می گذراند.47- من وهمسرم به خاطر اعتقادات مذهبی مان احساس محدودیت می کنیم .

سن خود را انتخاب کنید:

وضعیت تاهل:

جنسیب: