تست آیین نامه رانندگی ۱

1- هنرجوی گرامی نام خطوط مشخص شده در تصویر بالا چیست؟2- در بزرگراه اتومبیل شما دچار نقص فنی میشود برای هشدار به وسائط نقلیه دیگر تابلوی احتیاط را در چه فاصله ای از اتومبیل خود قرار می دهید؟3- در چند متر مانده به پیچ ها سبقت ممنوع است؟4- در تقاطع هم عرض اگر دو وسیله نقلیه ای که روبروی یکدیگر در حرکتند بخواهند وارد خیابان مجاور شوند حق تقدم با کدام است؟5- هنرجوی گرامی نوع پارک تصویر بالا را مشخص کنید.6- در میدان ها حق تقدم عبور با کدام وسیله است؟7- در یک منطقه مسکونی و شهری در حال حرکت هستید، به یک سرعت گیر نزدیک میشوید .چکار می کنید؟8- وقتی در خط عبوری که حرکت می کنید اتومبیل ها توقف کرده باشند و راه مسدود شده باشد چه کار باید کرد؟9- چه موقع میتوانید به صورت دنده عقب از یک خیابان فرعی به خیابان اصلی وارد شوید؟10- در تقاطع بالا حق تقدم را مشخص کنید. ( آمبولانس در حال ماموریت است) 11- نام نقاط قرمز رنگ مشخص شده در تصویر بالا چیست؟12- در تقاطع بالا حق تقدم عبور را مشخص کنید.13- در چند متری ورودی تونل ها سبقت گرفتن ممنوع است؟14- حداکثر سرعت در جاده های اصلی برون شهری چند کیلومتر است؟15-  آیا رانندگان وسایل نقلیه امدادی در هنگام ماموریت مجاز به عبور از محل ممنوع می باشند؟ 16- در چه فاصله ای از اطراف چراغهای راهنمایی و رانندگی توقف ممنوع می باشد؟17- چرا شکسته و کثیف بودن شیشه های خودرو می تواند خطرناک باشد؟18- دور زدن از روی خط پر و یا یک خط ممتد … 19- در هنگام ایمن کردن صحنه تصادف انجام کدامیک از موارد زیر صحیح نمی باشد؟20- کدامیک از موارد زیر در خصوص رانندگی در شب صحیح است؟21- میزان سرعت مجاز و محدودیت سرعت در جاده ها و خیابانها به چه صورت مشخص می شود؟22- استفاده از بوق در کدامیک از موارد زیر مجاز است؟23- کدامیک از موارد زیرنشان دهنده بوجود آمدن حالت خستگی و خواب آلودگی در حین رانندگی است؟24- هنرجوی گرامی شکل بالا چه موردی را هشدار می دهد؟25-  در چند متر مانده به تونل ها و پل ها سبقت ممنوع است؟26-  مقدار ولتاژ باتری در خودروهای معمول سواری چند ولت است؟27- چرا موتور سواران نسبت به رانندگان اتومبیل آسیب پذیر ترند؟28-  کدامیک از موارد زیر در خصوص نقاط کور در وسایل نقلیه صحیح نمی باشد؟29- کدام تابلو درباره عبور عابر پیاده هشدار می دهد؟30- به عنوان یک کمک دهنده به یک مصدوم باید چه مواردی را اولیت قرار داد؟شماره همراه:

سن خود را انتخاب کنید:

شغل خود را وارد کنید:

جنسیب: