آدرس دفتر آموزشگاه ذهن موفق

تهران – میدان انقلاب اسلامی – خیابان کارگر جنوبی
کوچه مهدی زاده طبقه ۲ پلاک ۱
۶۶۴۲۵۱۵۴ (۰۲۱)

شماره حساب بانک ملی
۶۰۳۷-۹۹۸۱-۲۱۳۱-۷۶۸۸