از مشاور سوال دارم

همین الان تست را انجام بدید بعد از انجام تست بر روی تحلیل تست کلیک کنید تا تست شما به صورت

رایگان

توسط روانشناسان ذهن موفق تحلیل شود.


1- در این ازدواج بسیار بیشتر از آنچه پیش بینی می کردم احساس تنهایی می کنم2- ما آنقدرها که آرزو داشتم بهم نزدیک نیستیم3- در این ازدواج احساس بیهودگی می کنم4- انجام کارهای مشترک برایم خسته کننده است5- حتی وقتی با هم هستیم احساس بی قراری و اندوه می کنم6- بیشتر وقتها نمیدانم خود را چگونه سرگرم کنم7- گاهی در این ازدواج احساس بی حوصلگی و بیقراری میکنم8- در حسرت کسی هستم که در کنار او احساس نزدیکی کنم9- حس تنهایی بسیار آزارم میدهد10- انگار ازدواجم چیزی کم دارد11- کاش اطرافیانم بیشتر به من زنگ میزدند12- اغلب دلم میخواهد کسی را داشتم که در کنارش باشم13- احساس نمیکنم بخشی از زندگی کسی هستم14- احساس نمیکنم به کسی تعلق دارم15- اغلب به لحاظ عاطفی احساس انزوا میکنم16- در این ازدواج احساس طرد شدگی میکنم17- کسی را ندارم که به او پناه ببرم18- اغلب در رابطه با همسرم احساس میکنم فراموش شده ام19- هیچ کس مرا نمیشناسد20- هیچ کس مرا درک نمیکند21- اغلب هیچ کس را ندارم که با او حرف بزنم22- اغلب نیاز شدیدی به داشتن یک هم صحبت احساس میکنم23- احساس میکنم در این ازدواج کاملا کنار گذاشته شده ام24- احساس جدا بودن میکنم (با همسرم)می توانید با دریافت کد معرف دوستان خود را برای تست های ذهن موفق دعوت کنید و امتیاز کسب کنید و با استفاده از امتیاز های خود جایزه بگیرید

نظرتون در مورد این مطلب را بنویسید(کلیک کنید)