ذهن موفق پارسیان

شخصیت شناسی و روابط عاطفی

سبد خرید 0

جدیدترین مقالات سایت

پکیج صوتی ۱۲ روش برای رهایی از غمگینی و ایجاد شادمانی درونی

دیدن مطلب
جمعه , ۰۳ اسفند ۱۳۹۷
طرح واره بی‌اعتمادی, Mistrust, طرحواره بی اعتمادی, درمان طرحواره بی اعتمادی, طرحواره بی اعتمادی بدرفتاری, درمان تله بی اعتمادی,

طرحواره بی اعتمادی

دیدن مطلب
پنج شنبه , ۰۲ اسفند ۱۳۹۷
طرحواره بازداری هیجانی, Schema Emotional Inhibition, درمان طرحواره بازداری هیجانی, درمان تله بازداری هیجانی, مقاله بازداری هیجانی,

طرحواره بازداری هیجانی

دیدن مطلب
پنج شنبه , ۰۲ اسفند ۱۳۹۷
طرحواره ایثارگری, Self-Sacrifice, درمان طرحواره ایثار, انواع طرحواره ها, درمان طرحواره ها, درمان تله ایثارگری,

طرحواره ایثارگری

دیدن مطلب
پنج شنبه , ۰۲ اسفند ۱۳۹۷
طرحواره انزوای اجتماعی, Sociali solation, دلایل انزوای اجتماعی, درمان انزوای اجتماعی,

طرحواره انزوای اجتماعی

دیدن مطلب
پنج شنبه , ۰۲ اسفند ۱۳۹۷
درمان طرحواره وابستگی, انواع طرح واره, طرح واره های شخصیتی, schema-dependence,

طرحواره وابستگی

دیدن مطلب
پنج شنبه , ۰۲ اسفند ۱۳۹۷
Defectiveness, طرحواره‌ی نقص و شرم, انواع طرحواره های ناسازگار اولیه, طرحواره های یانگ, درمان طرحواره نقص و شرم,

طرحواره نقص و شرم

دیدن مطلب
پنج شنبه , ۰۲ اسفند ۱۳۹۷
طرحواره ملاک‌های سخت‌گیرانه, Unrelenting Standards, درمان تله معیارهای سختگیرانه, طرحواره معیارهای سرسختانه, معیار های ازدواج برای دختر, طرحواره ی معیارهای سرسختانه,

طرحواره ملاک‌های سخت گیرانه

دیدن مطلب
پنج شنبه , ۰۲ اسفند ۱۳۹۷
طرحواره‌ی محرومیت هیجانی, طرحوارههای ناسازگار, طرحواره هیجانی چیست, طرحواره درمانی هیجانی, درمان طرحواره های ناسازگار, Emotional Deprivation

طرحواره‌ محرومیت هیجانی

دیدن مطلب
پنج شنبه , ۰۲ اسفند ۱۳۹۷
طرحواره شکست, درمان تله شکست, انواع طرحواره ها, طرحواره چیست, schemas-Failure,

طرحواره شکست

دیدن مطلب
پنج شنبه , ۰۲ اسفند ۱۳۹۷
Abandonment, طرحواره رهاشدگی چیست, طرحواره رهاشدگی بی ثباتی, درمان تله رها شدگی, رهایی از تله رهاشدگی,

طرحواره رها شدگی

دیدن مطلب
پنج شنبه , ۰۲ اسفند ۱۳۹۷
طرحواره اطاعت, Schema-Subjugation, درمان طرحواره اطاعت, درمان تله اطاعت, مقاله طرحواره اطاعت, طرحواره اطاعت,

طرحواره اطاعت

دیدن مطلب
چهارشنبه , ۰۱ اسفند ۱۳۹۷
طرحواره استحقاق, درمان طرحواره استحقاق, طرحواره استحقاق بزرگ منشی, انواع طرحواره ها, Entitlement,

طرحواره استحقاق

دیدن مطلب
چهارشنبه , ۰۱ اسفند ۱۳۹۷
مردان هفائستوس شخصیت هفاستوس کارل یونگ ُ کهن الگو های شخصیتی ArcheTypes Hephaestus

شخصیت شناسی هفاسیتوس

دیدن مطلب
چهارشنبه , ۰۱ اسفند ۱۳۹۷
GreekGods-Hermes شخصیت هرمس کارل یونگ , کهن الگوی هرمس , تیپ شخصیتی هرمس , انواع آرکتایپ مردان ,

شخصیت شناسی هرمس

دیدن مطلب
چهارشنبه , ۰۱ اسفند ۱۳۹۷
GreekGods-Hades شخصیت هادس کارل یونگ , کهن الگوی هادس , تیپ شخصیتی هادس , انواع آرکتایپ مردان ,

شخصیت شناسی هادس

دیدن مطلب
چهارشنبه , ۰۱ اسفند ۱۳۹۷
GreekGods-zeus شخصیت زئوس کارل یونگ , کهن الگوی زئوس , تیپ شخصیتی زئوس , انواع آرکتایپ مردان ,

شخصیت شناسی زئوس

دیدن مطلب
چهارشنبه , ۰۱ اسفند ۱۳۹۷
GreekGods-Dionysus شخصیت دیونوسوس کارل یونگ , کهن الگوی دیونوسوس , تیپ شخصیتی دیونوسوس , انواع آرکتایپ مردان ,

شخصیت شناسی دیونوسوس

دیدن مطلب
چهارشنبه , ۰۱ اسفند ۱۳۹۷
GreekGods-Poseidon شخصیت پوزیدون کارل یونگ , کهن الگوی پوزیدون , تیپ شخصیتی پوزیدون , انواع آرکتایپ مردان ,

شخصیت شناسی پوزیدون

دیدن مطلب
چهارشنبه , ۰۱ اسفند ۱۳۹۷
GreekGods-Ares شخصیت آرس کارل یونگ , کهن الگوی آرس , تیپ شخصیتی آرس , انواع آرکتایپ مردان ,

شخصیت شناسی آرس

دیدن مطلب
چهارشنبه , ۰۱ اسفند ۱۳۹۷
GreekGods-Apolloo شخصیت آپولو کارل یونگ , کهن الگوی آپولو , تیپ شخصیتی آپولو , انواع آرکتایپ مردان ,

شخصیت شناسی آپولو

دیدن مطلب
چهارشنبه , ۰۱ اسفند ۱۳۹۷
GreekGods-Hestia شخصیت هستیا کارل یونگ , انواع کهن الگوی هستیا , تیپ شخصیتی هستیا , تیپ های شخصیتی زنان ,

شخصیت شناسی هستیا

دیدن مطلب
چهارشنبه , ۰۱ اسفند ۱۳۹۷
GreekGods-Hera شخصیت هرا کارل یونگ , انواع کهن الگوی هرا , تیپ شخصیتی هرا , تیپ های شخصیتی زنان ,

شخصیت شناسی هرا

دیدن مطلب
چهارشنبه , ۰۱ اسفند ۱۳۹۷
GreekGods-Demeter شخصیت دیمیتر کارل یونگ , انواع کهن الگوی دیمیتر , تیپ شخصیتی دیمیتر , تیپ های شخصیتی زنان ,

شخصیت شناسی دیمیتر

دیدن مطلب
چهارشنبه , ۰۱ اسفند ۱۳۹۷
GreekGods-phersephone شخصیت پرسفون کارل یونگ , انواع کهن الگوی پرسفون , تیپ شخصیتی پرسفون , تیپ های شخصیتی زنان ,

شخصیت شناسی پرسفون

دیدن مطلب
چهارشنبه , ۰۱ اسفند ۱۳۹۷
Wom-Archetype-Aphrodite شخصیت آفرودیت کارل یونگ , انواع کهن الگوی آفرودیت , تیپ شخصیتی آفرودیت , تیپ های شخصیتی زنان ,

شخصیت شناسی آفرودیت

دیدن مطلب
چهارشنبه , ۰۱ اسفند ۱۳۹۷
GreekGods-Athena شخصیت آتنا کارل یونگ , انواع کهن الگوی آتنا , تیپ شخصیتی آتنا , تیپ های شخصیتی زنان ,

شخصیت شناسی آتنا

دیدن مطلب
چهارشنبه , ۰۱ اسفند ۱۳۹۷
شخصیت آرتمیس کارل یونگ , انواع کهن الگوی آرتمیس , تیپ شخصیتی آرتمیس , تیپ های شخصیتی زنان ,

شخصیت شناسی آرتمیس

دیدن مطلب
چهارشنبه , ۰۱ اسفند ۱۳۹۷